Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie učí správnou hygienu rukou ve Fakultní nemocnici v Motole

4. Červen 2010

Aesculap Akademie učí správnou hygienu rukou ve Fakultní nemocnici v Motole

V souvislosti s trvalým zvyšováním kvality péče a bezpečí pacientů bylo ve Fakultní nemocnici v Motole otevřeno nové výukové pracoviště s názvem HEPoint (Hands Education Precaution Point). Jedná se o jediné pracoviště tohoto typu v České republice, které v souladu s Akčním plánem kvality a bezpečnosti zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví České republiky nabídne aktuální vzdělávací programy zaměřené na hygienickou a protiepidemickou problematiku ve specifických podmínkách zdravotnických zařízení. Důraz bude kladen na správnou hygienu rukou, dezinfekci, nemocniční epidemiologii apod. Garantem vzdělávacích programů bude Aesculap Akademie společnosti B. Braun.

Nové vzdělávací centrum nemocniční hygieny HEPoint

U příležitosti Světového dne hygieny rukou se 5. května 2010 v prostorách Fakultní nemocnice v Motole uskutečnila oficiální tisková konference. Za účasti ředitele Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, náměstkyně ministryně zdravotnictví MUDr. Markéty Hellerové
a ředitele společnosti B. Braun Medical PharmDr. Jiřího Lukeše bylo představeno nové pracoviště HEPoint. „Společnost B. Braun se prostřednictvím Aesculap Akademie rozhodla podpořit ojedinělý projekt Fakultní nemocnice v Motole, a převzala tak záštitu nad nově vzniklým vzdělávacím centrem nemocniční hygieny HEPoint. V nemocnicích jsou obecně kladeny vysoké nároky na dodržování hygienických předpisů, ale vzdělávání je v této oblasti dlouhodobě podceňováno. Věříme, že centrum Aesculap Akademie pomůže zvýšit znalosti nemocničního personálu a potažmo bezpečnost v nemocnicích České republiky,“ řekl na tiskovém setkání ředitel B. Braun Medical Jiří Lukeš.

Nové poznatky v oblasti hygieny rukou

Ústřední postavou tiskového setkání však byla primářka vedoucího oddělení nemocniční hygieny
a epidemiologie Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Vilma Benešová, která přítomné novináře seznámila s novými alarmujícími poznatky v oblasti hygieny rukou a vysvětlila, proč je třeba zvyšovat péči o jejich čistotu nejen v běžném životě, ale i ve zdravotnických zařízeních. Benešová dále zdůraznila, že nemocniční infekce jsou stále více vnímány jako indikátor kvality poskytované péče, a to jak laickou - pacientskou veřejností, tak odbornou veřejností.

Představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a nákladů na zdravotní péči. Negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a finančně oslabují výkonnost zdravotního systému. Podle studie SENIC (Study of the Efficacy Nosocomial Infection Control), která probíhala po dobu patnácti let ve 338 nemocnicích USA, může být prevencí příznivě ovlivněno přibližně 30 % všech nozokomiálních infekcí. Podle Vilmy Benešové je důsledně a správně prováděná hygiena rukou nejen základem prevence nemocničních infekcí, ale zároveň nejefektivnějším a nejlevnějším nástrojem ke snížení výskytu infekcí ve zdravotnickém zařízení.

Světový den hygieny rukou

Světový den hygieny rukou má poměrně krátkou historii. První takový den byl zorganizován až v roce 2005 a celý projekt podpořilo prostřednictvím svých ministrů zdravotnictví 121 zemí světa. Dnes je situace jiná, zapojeno je více než 138 zemí, což představuje 8 173 zdravotnických zařízení různého typu a zaměření po celém světě. Ta se přihlašují spontánně a připravují lokální akce nejen na tento den.
V České republice se dosud zapojilo třináct zdravotnických zařízení.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. 

14.10.2021
Servis

Uplynulý rok nás přiměl ještě více uvažovat nad dezinfekcí rukou a přístupu k hygieně. Víc než kdy jindy jsme si ve zdravotnickém prostředí začali uvědomovat, že mezi používanými přípravky jsou velké rozdíly, co se týče účinnosti, i citlivosti k pokožce rukou.

26.08.2021