Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie slaví desetileté působení v České republice

5. Září 2012

Aesculap Akademie slaví desetileté působení v České republice

U příležitosti desetiletého působení v České republice zorganizovala Aesculap Akademie mimořádnou konferenci v Lékařském domě, která nesla příhodný název „Kam směřuje vzdělávání českého zdravotnictví“. Záštitu nad konferencí převzal předseda České lékařské společnosti Jana Evengelisty Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrCs., a zúčastnili se jí desítky osobnostní odborné sféry. Vyzpovídali jsme proto manažera Aesculap Akademie RNDr. Martina Kalinu, Ph.D., který z rukou ředitelky mezinárodní Aesculap Akademie Felicitas Janssenové převzal ocenění za úspěšnou práci Akademie v České republice.

Aesculap Akademie oslavila kulaté výročí svého působení v České republice. Můžete prosím stručně shrnout základní milníky tohoto období?

V uplynulých deseti letech se nám s kolegy podařilo vybudovat z Aesculap Akademie prestižní vzdělávací instituci, která je uznávaná mezi zdravotníky i odbornými společnostmi. Vyjmenovat všechny milníky by ale vydalo na malou knihu a na to zde prostor nemáme. Odpovím tedy jednoduše. Bylo to dlouhé a náročné období, za kterým stojí tisíce hodin práce. Nechceme se však ohlížet zpět, zajímá nás především to, co můžeme pro vzdělávání zdravotnického personálu udělat v budoucnu.

Kam tedy bude Aesculap Akademie směřovat v následujících letech?

Pro následující období budeme vycházet z toho, co jsme v minulých letech vybudovali, kde se dneska nacházíme a o co se můžeme opřít. Již dnes víme, co můžeme ve vzdělávání nabídnout, a připravujeme projekty, nebo lépe řečeno kurzy, ve kterých budeme moci zužitkovat naše know-how a nabídnout ho zdravotníkům.

Namísto velkolepých oslav, jak bývá u kulatin zvykem, jste je oslavili odbornou konferencí. Proč?

Oslava v pravém slova smyslu také byla, ale až po konferenci (smích)… Konferenci o vzdělávání českých zdravotníků jsme se rozhodli uspořádat proto, abychom se dozvěděli, jak si v této oblasti stojíme a na co se může Aesculap Akademie v budoucnu případně více zaměřit. Pozvali jsme významné zástupce z odborných společností a vzdělávacích institucí, Ministerstva zdravotnictví, význačné lékařské kapacity a kolegy z Aesculap Akademie z Velké Británie, Ruska a Německa. Bylo nám velkou ctí, že všichni tito hosté pozvání přijali a podělili se s ostatními o své zkušenosti. Řada vystoupení byla velmi podnětných a některá z nich vyvolala až emotivní diskuse, za což jsme velmi rádi. S průběhem konference a s účastí hostů jsme maximálně spokojeni. Rád bych ještě jednou touto cestou poděkoval všem přednášejícím i posluchačům za to, že s námi přišli výročí Aesculap Akademie oslavit.

Jak už jste řekl, na oslavách deseti let Aesculap Akademie byla přítomna řada vzácných hostů. Mohl byste zmínit alespoň některé z nich?

To bude dost těžké, protože bych rád jmenoval všechny. Každý z přednášejících i posluchačů byl pro nás váženým hostem, ale abych tedy odpověděl na vaši otázku, několik jmen zmíním. Byli jsme moc rádi, že záštitu nad konferencí převzal pan profesor Jaroslav Blahoš, který rovněž na závěr konference předával Cenu Aesculap Akademie. Dále nás potěšily přednášky náměstka pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D., jeho kolegů z ministerstva Mgr. Aleny Šmídové a Mgr. Zbyňka Podhrázského, pana ředitele MUDr. Vladimíra Pavelky z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, vynikající byla přednáška prezidentky České asociace sester Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, nebo přednáška o právních aspektech ve zdravotnictví, kterou přednesl JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK v Praze. Velice podnětné přednášky zazněly z úst prof. MUDr. V. Paličky, CSc., z Lékařské fakulty UK Hradec Králové a PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, vedoucího oddělení vzdělávání České lékařské komory.

Už v našem posledním rozhovoru jsme se bavili o tom, že do konce roku máte proškolit téměř 18 tisíc nelékařů, a stále to platí. Nedá mi to a musím se k tomu tématu vrátit. Jak se vám daří plnit plán?

V tomto projektu, na němž pracujeme ve spolupráci s IPVZ a ČAS, jsme od začátku roku významně pokročili a do konce roku bychom měli bez problémů limit splnit. Po trochu pomalejším rozjezdu projektu jsme semináře zatraktivnili a není výjimkou, že nyní za jeden den proškolíme více než 450 zdravotníků.

Pokud to zvládnete, o čemž nepochybuji, budete dále aktivity Aesculap Akademie v České republice rozšiřovat?

Rozšiřovat naše aktivity budeme určitě. Chceme obohatit nabídku praktických workshopů pro lékaře a nabídku kurzů certifikovaných Ministerstvem zdravotnictví. V současné době máme čtyři kurzy a rádi bychom nabízeli další dva. Je to směr, kterým se chceme ubírat dále, a pokud se opět objeví projekty financované Evropskou unií, určitě se zúčastníme výběrových řízení. Máme velmi dobrou zkušenost s realizací takových projektů a patřičné know-how, které nám dává jistotu, že to děláme dobře. 

Na závěr by mě zajímala Cena Aesculap Akademie, o které jste se už zmínil. Myslím si, že nyní už můžete prozradit, kdo cenu získal a za co.

Cenu Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví v kategorii lékařských oborů a nelékařských oborů uděluje nezávislá Vědecká rada Aesculap Akademie. V prvně jmenované kategorii si cenu odnesl prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol, a ve druhé kategorii pak Mgr. Jaroslav Hořejší, dlouholetý šéfredaktor a ředitel odborného zdravotnického čtrnáctideníku Medical Tribune za popularizaci oboru.

 Děkuji za rozhovor.  

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun