Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie školila zahraniční lékaře v neuroendoskopii

29. Červen 2010

Aesculap Akademie školila zahraniční lékaře v neuroendoskopii

Koncem června se ve Fakultní nemocnice Ostrava uskutečnil další neuroendoskopický kurz Aesculap Akademie se zaměřením na chirurgii hydrocefalu a nitrokomorových expanzí. Zájem lékařů byl stejně jako v minulosti obrovský a kvůli omezenému počtu účastníků se dostalo jen na ty nejrychlejší.

V porovnání s předchozími kurzy se tento poněkud lišil. Posluchači byli tentokrát lékaři z Polska, Slovenska, Maďarska a samozřejmě i České republiky. O výjimečnosti kurzu a jeho vysoké prestiži svědčí i zájem České televize a vybraných médií. Ta měla jedinečnou příležitost sledovat práci neurochirurgů na operačním sále a mohla si tak představit nezvratné výhody neuroendoskopie širší veřejnosti.

FN Ostrava - špička v oblasti endoskopických operací hydrocefalu

Fakultní nemocnice Ostrava patří v rámci republiky ke špičce
v oblasti endoskopických operací hydrocefalu. Z tohoto důvodu byla Neurochirurgická klinika FNO oslovena Aesculap Akademií, která se zaměřuje na odbornou přípravu ve zdravotnictví, aby ve dnech 24. a 25. 6. 2010 opět uspořádala odborný kurz s názvem Endoskopická operativa komorového systému. Celým kurzem lékaře provedl přednosta Neurochirurgické kliniky FNO
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., a MUDr. Radim Lipina, Ph.D., zástupce přednosty kliniky.

"To, že nám bylo nabídnuto tuto akci stejně jako v loňském roce organizovat, bylo pro naše oddělení prestižní záležitostí, které si velmi ceníme," řekl o kurzu MUDr. Radim Lipina, Ph.D. "O kurz byl takový zájem, že jsme museli několik zájemců odmítnout,“ doplnil MUDr. Lipina. Všichni lékaři absolvovali standardní dvoudenní kurz, který zahrnoval teoretickou část a praktickou část s důrazem na osvojení neuroendoskopických technik.

První den dopoledne proběhlo slavnostní zahájení kurzu a pak již následovaly jednotlivé přednášky rozložené do několika na sebe navazujících bloků. Po přednášce o možnostech dnešní neuroendsokopie hostujícího lékaře z FN Plzeň, Petra Vacka, byli lékaři podrobně seznámeni
s problematikou daného tématu. Zástupce společnosti B. Braun Medical, Daniel Pavlišta, představil technické možnosti moderní neurochirurgie a ostatní přednášející se následně podrobně věnovali anatomii mozkových komor, cirkulaci mozkomíšního moku a jeho tvorbě a absorpci. Lékaři byli rovněž seznámeni s aktuálními operačními přístupy a technikami, názorné kazuistiky, potřebnou přístrojovou technikou a vhodnými operačními nástroji.

Po ukončení teoretické části kurzu následoval přesun do anatomické laboratoře, kde si již mohli lékaři vyzkoušet své nabitě vědomosti v„praxi“ na připravených anatomických preparátech. Osvojení si neuroendoskopických technik, správné sestavení instrumentária a práci ve 2D prostoru nebylo pro účastníky kurzu nic snadného. Závěr prvního dne proběhl u klidné večeře, na které si mohli lékaři vyměnit své zkušenosti a pobavit se nejen o odborných tématech. Večerním odpočinkem tak mohli všichni nabrat sílu na páteční praktickou část kurzu.

Neuroendoskopie v praxi

Druhý den kurzu byl ve znamení skutečných operací a neuroendoskopie v praxi. Byly připraveny tři operace hydrocefalu, přičemž jedna z nich se neuskutečnila a místo ní následovala operace mozku
s vložením shuntu. Jedním z pacientů byla 9letá holčička a druhým pacientem byl 29letý student vysoké školy. V obou případech proběhla operace úspěšně a druhý pacient již v sobotu ráno poskytl rozhovor do časopisu Instikt. Vzhledem k tomu, že účastníci kurzu byli osobně přítomni celým operačním výkonům přímo na sále, mohli dostávat veškeré informace: o způsobu navezení pacienta, jeho správném napolohování a zarouškování, tedy o přípravě operačního pole a souhře celého operačního týmu ostravské neurochirurgické kliniky. Po celou dobu operací samozřejmě probíhala komunikace mezi posluchači a lektory, což jistě přispělo k získání požadovaných a potřebných detailních informací, které nebyly prezentovány v teoretické části.

Jak již bylo zmíněno na začátku, kurzu se výjimečně zúčastnila i Česká televize a časopis Instikt. Reportáž o neuoroendoskopii a odborném kurzu odvysílala Česká televizi v událostech regionu
25. června v 18:00 a odborný článek o kurzu otisknul časopis Instinkt 1. července v čísle 26. Dále se
o kurz zajímal deník Právo a MF Dnes.

Stejně jako v minulých kurzech podali i tentokrát přednášející vysoce profesionální výkon a získali si uznání nejen svých kolegů, ale i médií, která alespoň touto formou děkují za možnost účasti na kurzu.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory