Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie se podílela na organizaci VIII. národního kongresu Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

12. Prosinec 2014

Aesculap Akademie se podílela na organizaci VIII. národního kongresu Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Ve dnech 23. - 24. října proběhl v NH Collection Congress Hotelu v Olomouci VIII. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP. Na kongresu zaznělo na šedesát přednášek a odborných sdělení, přítomní byli odborníci z České republiky i ze Slovenska.

Akce se zúčastnilo na 420 odborníků v oboru. Řady účastníků v letošním roce obohatily také sestry a fyzioterapeuti. Na kongresu zaznělo na šedesát přednášek a odborných sdělení. V bohaté diskusi se řešila nosná témata, jako sportovní traumatologie kyčelního kloubu a úrazy kolenního a ramenního kloubu, ale také kapitoly z dětské artroskopie a sportovní traumatologie.

Akce se zúčastnili přední odborníci z oboru sportovní traumatologie a artroskopie i z oboru fyzioterapie. Sympozium umožnilo vzájemnou konfrontaci těchto dvou pólů sportovní medicíny a dané pojetí většina účastníků ocenila. Vedle projevů odborníků z České republiky zazněly i příspěvky od kolegů ze sesterské Slovenské spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie.

Společnost B. Braun Medical přispěla do odborného programu sesterské sekce přednáškou na téma Příprava operačního pole a prevence SSI (Surgical Site Infection)“.

V předvečer kongresu se tradičně konalo hokejové klání mezi oběma společnostmi, které bylo věnováno památce zesnulého kolegy MUDr. Vladimíra Luptáka.

V rámci kongresu proběhla také velmi zajímavá výstava zdravotnické techniky zaměřená na artroskopické ošetření kloubních patologií a mimo jiné zde byly představeny také nejmodernější metody terapie kloubní chrupavky.

Sympozium bylo úspěšné nejen díky hojné odborné účasti a velmi dobré úrovni přednášek, ale též zásluhou dobře odvedené práce Aesculap Akademie, které patří dík za velmi profesionální výkon a přípravu celé akce.

Další kongres se bude konat v Bratislavě v listopadu 2015.

 

Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
FN Motol
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie