Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Aesculap Akademie proškolila za 15 let přes 110 tisíc českých zdravotníků

redakce Braunovin

15. Červen 2017

Aesculap Akademie

Nestátní vzdělávací organizace ve zdravotnictví Aesculap Akademie (AAK) slaví 15. výročí fungování v Česku. Během této doby se jí podařilo vyškolit více než 110 000 zdravotníků na 3 200 pořádaných workshopech, seminářích a školeních. „Začínali jsme ve skromných podmínkách ve dvou lidech. Během 15 let se náš tým skoro pětkrát zvětšil, máme tři moderní školící centra v Praze, Hradci Králové a Olomouci a ročně pořádáme přes 200 vzdělávacích akcí. Nejvíce nás ale těší pozitivní reference od samotných zdravotníků, které potvrzují, že jdeme správným směrem a naše práce dává smysl,“ říká Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

Aesculap Akademie jako součást světové špičky
Aesculap Akademie v České republice vznikla v roce 2002 jako součást jedné z předních světových vzdělávacích institucí působících ve 40 zemích světa. Slovenská odnož byla založena o 4 roky později. Kolébkou a ústředím Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu, kde v roce 1995 vznikla myšlenka šíření vědomostí a mezioborového dialogu na základě stále rostoucí poptávky po širší a dokonalejší odborné přípravě zdravotníků. Zatímco v roce 2002 uspořádala AAK 16 kurzů s 327 účastníky, v roce 2016 to bylo už 238 akcí s 6 138 proškolenými zdravotníky. Česká AAK se tak octila na světové špičce. Jen pro ilustraci: v Česku bylo uspořádáno více kurzů než ve všech ostatních státech Evropy mimo Německa a o polovinu více než v USA. „Rostoucí zájem o kurzy nás těší ,ale pořád stojí kvalita nad kvantitou. I proto jsem rád, že jsme letos v březnu dostali ocenění v konkurenci všech ostatních zemí světa „Winner 2017 – Best course concept“ za jedinečné simulační kurzy v intenzivní péči a zároveň s Velkou Británii i certifikát: „Winner 2017 – Strategy 2020 Best in practice“, kdy za ČR byly oceněny edukační aktivity v Pavilonu B. Braun Dialog,“ komentuje výsledky AAK její manažer Martin Kalina. V dlouhodobém globálním hodnocení se česká pobočka AAK umísťuje v kategorii "Best in Class" na druhém místě těsně za Německem ze všech 40 zemí.

Obrovský zájem o simulační medicínu
První školicí centrum AAK vzniklo v roce 2008 v Hradci Králové v areálu fakultní nemocnice. To poslední pak na jaře 2016 při Lékařské fakultě UP v Olomouci. Nejvíce se ale mluví o budově B. Braun Dialog na pražské Bulovce. Tamní vzdělávací středisko je srdcem i mozkem AAK. Prostorám se čtyřmi školicími místnostmi vévodí centrum simulační medicíny s modelem umělého člověka poslední generace za 3 miliony korun přezdívaného Karel, kterému proudí v žilách červená tekutina, umí se potit, kašlat, bije mu srdce a také například dýchá a mluví. „Kurzů, při kterých si zdravotníci mohli na simulovaném pacientovi bezpečně vyzkoušet různé krizové stavy, jsme za dva roky připravili více než 70. Letos v dubnu jsme přivítali již pětistého účastníka. Všechny simulované situace, které jsou součástí kurzu, máme vždy připraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly praxi. Samotné cvičení se nahrává na tři kamery a každý účastník má přenosný mikrofon. Síla této vzdělávací metody především spočívá v poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím nahraného videa, které probíhá pod vedeném zkušeného lektora,” komentuje cenu odborný garant simulačních kurzů Tomáš Kovrzek. Hlad po simulační medicíně, kdy se lékaři učí novým dovednostem, kooperaci v týmu a upevňují si automatické reakce bez jakéhokoliv rizika pro pacienty je velký. Zásadní význam těchto kurzů potvrzují i samotní účastníci. „Děkuji za skvělou akci. Rozhodně pro měla byla velkým přínosem. Určitě můžu Aesculap Akademii doporučit,“ řekla po kurzu krizových stavů v dětské intenzivní péči dětská sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze Mgr. Adéla Drmotová.

Kurzy pro mladé lékaře, zkušené odborníky i mediky
Vedle simulační medicíny zabývající se především ošetřovatelstvím a intenzivní péčí, vzdělává AAK zdravotníky také v chirurgických oborech, nefrologii, hygieně. Vedle kurzů v těchto praktických oblastech se věnuje také pořádání konferencí a workshopů například na téma právo a medicína nebo zvládání pacientů vykazující násilné chování. „Spektrum našich kurzů je velice barevné. A stejně tak pestré je spektrum účastníků. Jsou jimi zdravotní sestry, mladí lékaři, zkušení specialisté a od října 2016 nově i medici z 1. Lékařské fakulty UK, které v rámci nepovinného předmětu učíme praktické ovládání moderních zdravotnických přístrojů,“ vysvětluje odborný garant vzdělávání v chirurgických oborech Tomáš Hrouda. Kurzy jsou zaměřeny hlavně na praxi a dokládají to i čísla: za rok se při laparoskopických kurzech použije 144 titanových klipů, na kurzech pro mladé traumatology se provrtá 90 umělých kostí, chirurgové ročně “vyšijí” stehy v celkové délce 1 km, spotřebuje se také 700 injekčních stříkaček, 150 infuzních setů nebo 250 intravenózních kanyl.

Zahraniční spolupráce, nová vědecká rada a budoucnost
V české Aesculap Akademii funguje velmi dobře také spolupráce se zahraničními partnery. Během 15 let existence se různých akcí v ČR zúčastnilo 48 zemí světa ze 6 kontinentů. „Nejintenzivnější je samozřejmě spolupráce v rámci zemí Evropy a v rámci zemí, kde fungují naše partnerské organizace. Měli jsme u nás ale i zdravotníky z Libye nebo Bahrajnu. Sdílení zkušeností považujeme za zásadní,“ doplňuje odborný garant Tomáš Kovrzek. Čeští zdravotníci naopak využívají také nabídky mezinárodních kurzů v rámci sítě vzdělávacích center Aesculap Akademie po celém světě.
Každé dva roky se také pravidelně kompletně mění složení nejvyššího orgánu AAK tzv. Vědecká rada. Členy rady se pravidelně stávající špičkoví experti z České republiky a Slovenska, kteří svůj obor posouvají dopředu, ať už praktickou činností nebo vědeckou prací. Vědecká rada je především garantem kvality jednotlivých kurzů a také odborným orgánem, který pomáhá určovat směr, kam akademie při rozvoji svých aktivit kráčí. Letos bylo zvoleno 36 nových členů Vědecké rady. Je mezi nimi celá řada zvučných jmen napříč medicínskými obory. „Aesculap Akademie svými aktivitami jedinečně naplňuje filosofii koncernu B. Braun „Sharing expertise“. Je to skutečné sdílení opravdových a konkrétních zkušeností, které zlepšuje know how zdravotníků s cílem zajistit lepší péči pro pacienty. I proto jsme letos posunuli samostatný slogan akademie o krok dál. Sloganem budoucnosti je nově Dialog - Dedicated To Life, tedy Dialog pro život,“ uzavírá manažer Aesculap Akademie Martin Kalina.

Spolupracující země
Německo, Rakousko, Itálie, Ruská federace, Polsko, Chorvatsko, Francie, Japonsko, Filipíny, Čína, Thajsko, Austrálie, USA, Bulharsko, Slovinsko, Mexiko, Španělsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemí, UK, Norsko, Slovensko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko, Dánsko, Katar, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Jižní Afrika, Litva, Srbsko, Irák, Ukrajina, Brazílie, Malajsie, Belgie, Nový Zéland, Bosna a Hercegovina, Bahrajn, Saudská Arábie, Turecko, Island, Indie, Malta, Lybie.


Ceny aesculap akademie
Aesculap Akademie zajišťuje nejen edukaci zdravotníků, ale usiluje také o jejich odborný rozvoj. Proto se vedení Aesculap Akademie rozhodlo na základě podnětů členů Vědecké rady udělovat cenu Aesculap Akademie za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví (literární nebo etický počin, mimořádný projekt apod.). V kategorii Lékaři toto ocenění převzal
Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. působící v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, a to za celoživotní přínos v oblasti diagnostiky a léčby poruch vnitřního prostředí
a kritických stavů. A v kategorii Nelékařské obory byla oceněna Mgr. Markéta Koutná z pražské KARIM VFN za mimořádný literární počin – publikaci Manuál hojení ran v intenzivní péči.

Spolupracující země
Německo, Rakousko, Itálie, Ruská federace, Polsko, Chorvatsko, Francie, Japonsko, Filipíny, Čína, Thajsko, Austrálie, USA, Bulharsko, Slovinsko, Mexiko, Španělsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemí, UK, Norsko, Slovensko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko, Dánsko, Katar, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Jižní Afrika, Litva, Srbsko, Irák, Ukrajina, Brazílie, Malajsie, Belgie, Nový Zéland,
Bosna a Hercegovina, Bahrajn, Saudská Arábie, Turecko, Island, Indie, Malta, Lybie.

NOVÉ SLOŽENÍ VĚDECKÝCH RAD PRO ČR A SLOVENSKO

VĚDECKÁ RADA AESCULAP AKADEMIE pro období 07/2017 - 06/2019
Česká republika


Člen Vědecké rady Aesculap Akademie Česká republika 2017-2019/ Katedra/ Pracoviště
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc./ Chirurgie/ Fakultní nemocnice Brno
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D./ Miniinvazivní chirurgie/ Thomayerova nemocnice, Praha
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc./ Neurochirurgie/ Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem, o.z.
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D./ Traumatologie/ Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA/ Intenzivní péče a anesteziologie/ Fakultní nemocnice v Motole
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D./ Urologie/ Fakultní nemocnice Ostrava
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc./ Nefrologie/ Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Roman Kantor/ Nefrologie/ B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Český Těšín a Třinec
MUDr. Ivan Novák/ Akutní eliminační metody/ Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. František Novák, Ph.D./ Klinická výživa/ Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA/ Farmacie/ Masarykův onkologický ústav Brno
MUDr. Lenka Hobzová/ Hygiena a epidemiologie/ Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc./ University/ 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Ivana Kupečková, MBA/ Česká asociace sester/ Fakultní nemocnice Hradec Králové
Mgr. Iva Otradovcová/ Ošetřovatelská péče/ Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha
Mgr. Kateřina Lisová/ Ošetřovatelská intenzivní péče/ Fakultní nemocnice v Motole
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D./ Česká společnost pro zdravotnickou techniku/ Česká společnost pro zdravotnickou techniku
VĚDECKÁ RADA AESCULAP AKADEMIE pro období 07/2017 - 06/2019 Slovenská republika

Člen Vědecké rady Aesculap Akademie Slovenská republika 2017-2019/ Katedra/ Pracoviště
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH/ Chirurgie/ Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD./ Spinální chirurgie/ Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc./ Onkologická břišní chirurgie/ Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD./ Břišní chirurgie, bariatrická chirurgie/ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD./ Chirurgie jater/ Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Róbert Illéš/ Neurochirurgie/ Univerzitná nemocnica Bratislava
Doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD./ Ortopedie/ Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Jaroslav Mikula/ Intenzivní péče a anesteziologie/ Národný onkologický ústav, Bratislava
Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA/ Urologie/ Univerzitná nemocnica Bratislava
prim. MUDr. Peter Kaščák, PhD./ Gynekologie/ Fakultná nemocnica Trenčín
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc./ Nefrologie/ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Monika Alaxinová, CSc./ Nefrologie/ B. Braun Avitum s.r.o.
prim. MUDr. Dagmar Bodáková, MBA/ Oblast akutní dialýzy/ Svet zdravia, a.s., Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
MUDr. Ľubica Finďová, PhD./ Oblast chronické dialýzy/ NOVAMED, spol. s r.o., Dialyzačné centrum Banská Bystrica
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc./ Pediatrie/ Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
MUDr. Juraj Krivuš/ Klinická výživa/ Univerzitná nemocnica Martin
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD./ Farmacie/ Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH/ Hygiena a epidemiologie/ Detská fakultná nemocnice s poliklinikou Bratislava
PhDr. Monika Matošová/ Ošetřovatelská péče/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník