Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie má opět novou vědeckou radu

12. Červenec 2011

Aesculap Akademie má opět novou vědeckou radu

V hotelu Four Seasons Praha se v úterý 21. června 2011 uskutečnilo již tradiční setkání Vědecké rady Aesculap Akademie. Byla na něm shrnuta činnost Aesculap Akademie v posledních dvou letech a představen další plánovaný rozvoj vzdělávacích aktivit v jednotlivých odborných oblastech. Vedení Aesculap Akademie poděkovalo dosavadním členům vědecké rady za jejich odbornou spolupráci a nově jmenovaným členům byly předány jmenovací dekrety na další dvouleté funkční období.

Slavnostní setkání zaštítila svou přítomností ředitelka mezinárodní Aesculap Akademie paní Felicitas Janssen, která představila činnost a hlavní principy Aesculap Akademie ve světě. Ve zbývajícím čase účastníci diskutovali o dalším rozšíření aktivit Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku
o možnostech rozvoje odborné spolupráce v rámci organizace kurzů kontinuálního vzdělávání lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu.

„Velice mne  potěšila hojná účast členů právě končící i nově jmenované vědecké rady a velice příjemná atmosféra celého odpoledne. Je nám velkou ctí, že odbornou garanci našich vzdělávacích aktivit zaštiťují tak významné osobnosti českého i slovenského zdravotnictví,“ komentoval
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., manažer Sekce Aesculap Akademie a marketingu.

Cena Aesculap Akademie 2010 má své majitele

Součástí  setkání vědecké rady bylo předání Ceny Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví. V kategorii Lékařů si ji za publikaci „Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie“ odnesl Vladimír Přibáň. V kategorii Nelékařských oborů pak zvítězila „Stomie“ od Veroniky Zachové a kol.

„Velmi mne dojímá způsob předání a pocta, která se s tímto oceněním pojí. Kniha, kterou jsem napsal, navazuje na ceněné publikace z oblasti zdravotnictví, které však leckdy nemají úplně praktický dopad. Já jsem se snažil tuto mezeru vyplnit a  krok za krokem jsem pomocí detailních fotografií, schémat
a podrobného textu názorně ztvárnil operace, aby podle tohoto atlasu mohli začít operovat třeba mladí lékaři podobně jako ,podle kuchařky‘. Toto byl cíl a věřím, že byl naplněn,“ řekl Vladimír Přibáň, zástupce primáře Nemocnice České Budějovice.

„Moc mne těší, že publikace určená pro zdravotní sestry pečující o pacienty se stomií získala takto prestižní ocenění, a dostala se tak do širokého povědomí napříč nemocničními obory. Tato publikace není jen o stomických pomůckách a návodech, jak je používat, je také o dialogu s pacientem, který často řeší složité situace a vedle zdravotní péče potřebuje také pomoc lidskou,“ okomentovala ocenění Veronika Zachová ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Hlavním cílem Ceny Aesculap Akademie je ocenit odborníky z oblasti zdravotnictví za mimořádné projekty a literární nebo etické počiny, které významně přispívají k rozvoji vzdělávání ve zdravotnictví. Cena se předává ve dvou kategoriích - Lékaři a Nelékařské obory. Prvním nositelem Ceny Aesculap Akademie byl v roce 2009 doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., který stál v čele autorů při tvorbě unikátní publikace „Chirurgie vyššího věku“. 

Vědecká rada Aesculap Akademie

Členové Vědecké rady jsou významnými a renomovanými odborníky v oblasti medicíny, zástupci z oblasti ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení. Vědecká rada zajišťuje vysokou odbornou kvalitu vzdělávacích aktivit Aesculap Akademie.

Nově zvolenými členy Vědecké rady Aesculap Akademie na období 2011-2013 jsou:

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Ústřední vojenská nemocnice Praha
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Fakultní nemocnice Plzeň
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. Fakultní nemocnice Motol
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Univerzita Karlova v Praze
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. Fakultní nemocnice L. Pasteura
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Česká lékařská společnost
doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Krajská nemocnice Liberec
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Fakultní nemocnice Motol
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
PharmDr. Irena Netíková Fakultní nemocnice na Bulovce
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Mgr. Dagmar Škochová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Vilma Benešová Fakultní nemocnice Motol
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA
manažer Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun