Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie jmenovala nové členy vědecké rady

28. Květen 2015

Aesculap Akademie jmenovala nové členy vědecké rady

Cenu Aesculap Akademie přebírá PhDr. Martina Šochmanová, MBA od RNDr. Martina Kaliny, Ph.D., MBA, manažera Aesculap Akademie pro ČR a Slovensko

Vzdělávací instituce pro zdravotníky z České republiky a Slovenska má novou vědeckou radu složenou z 21 předních zdravotníků napříč obory.

Na zasedání vědecké rady Aesculap Akademie na Pražském hradě byli po dvou letech jmenováni noví členové rady z řad významných osobností českého a slovenského zdravotnictví. V nadcházejícím období 2015 – 2017 budou garantovat kvalitu více než pěti set kurzů. Jmenování nových členů Vědecké rady poctil svou návštěvou Markus Strotmann, člen vedení německého koncernu B. Braun.

Aesculap Akademie začala své působení v německém Tutllingenu v roce 1995. Odtud se rozšířila do 40 zemí světa a od roku 2002 je její významnou součástí i Česká republika a Slovensko. „České a slovenské zastoupení Aesculap Akademie patří k těm nejaktivnějším a nejkvalitnějším na světě. Při posledním hodnocení národních poboček se umístila na druhém místě hned za Německem. Evaluace zahrnovala jak počet proškolených odborníků, tak i kvalitu, spektrum a multidisciplinaritu vzdělávacích akcí. Za tímto úspěchem stojí právě také vědecká rada, která garantuje kvalitu kurzů a přichází s novými myšlenkami v edukaci,“ řekla na pražském zasedání Felicitas Janssen, celosvětová ředitelka Aesculap Akademie.

 

Důležité je nejen léčit, ale také předávat zkušenosti

„Lékař má ve své profesi dvě životní úlohy. Ta první je u lůžka pacienta, ta druhá spočívá v předávání znalostí nabytých od našich učitelů dál mladším kolegům. V tom vidím velkou výzvu a úkol nejen pro sebe, ale pro všechny členy vědecké rady, abychom šířili vědomosti a zkušenosti z našich oborů kolegům, kteří to potřebují a budou nás mimochodem i jednou léčit,“ vysvětluje nově zvolený člen vědecké rady doc. MUDr.  Pavel Těšínský, vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče 2. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Dovolte mi ještě vyjádřit uznání společnosti, která podporuje vzdělávání. Myslím, že by to mělo být součástí dobrých mravů ve zdravotnickém průmyslu. Společnost B. Braun takovou společností je a já si toho nesmírně vážím,“ dodává Pavel Těšínský.

 

Kvalita kurzů je vždy na prvním místě

Vědecká rada Aesculap Akademie se obměňuje jednou za dva roky. Jedná se o mix předních odborníků různých lékařských oborů a zástupců z oblasti ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení. Tito odborníci navrhují potřebná a aktuální témata i řečníky pro všechny vzdělávací akce, jež pak Aesculap Akademie organizuje. „Usilujeme o to, aby naše akademie byla skutečnou akademickou platformou pro zdravotnické odvětví. Vyvoláváme spolu se členy Vědecké rady mezioborový dialog, který přispívá k prohlubování a předávání znalostí a zkušeností, a společně tak vytváříme globální fórum zdravotníků z celého světa,“ shrnul zaměření Aesculap Akademie její manažer odpovědný za Česko a Slovensko RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.

„V rámci Slovenska jsou velmi malé možnosti vzdělávání právě v problematice, kterou Aesculap Akademie nabízí. Své poslání vidím v rozšíření širokého spektra kurzů na Slovensku a možnosti předání svých zkušeností mladším kolegům,“ vyjmenovává nový člen vědecké rady MUDr. Jozef Adam, Ph.D. Ten se ke spolupráci s Aesculap Akademií dostal tak, že se sám účastnil vzdělávacích akcí a později se zapojil i jako lektor slovenských kurzů.

 

B. Braun Dialog je nyní největší výzvou i motivací

„Nyní je pro nás největší výzvou co nejlépe využít vlastní čerstvě otevřené vzdělávací centrum B. Braun Dialog v Praze, které jsme vybavili nejmodernějšími technologiemi pro trénink začínajících i zkušených zdravotníků. Reakce po prvním, tzv. předpremiérovým, praktickým workshopem pro intenzivní medicínu, byly velmi pozitivní a my se vynasnažíme, aby tomu tak bylo i v dalších oborech,“ dodal Martin Kalina.

 

Složení Vědecké rady pro období 2015 - 2017

Plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a UVN

MUDr. František Hampl
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vedúci chirurg a vedúci programu transplantácií pečene Transplantačného centra

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
Nemocnice Na Homolce, Praha
Odd. neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, člen výboru České spondylochirurgické spol. CLS JEP

MUDr. Róbert Rusnák, Ph.D.
ÚVN SNP - Fakultná nemocnica Ružomberok
Prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok

Prof. MUDr. Čestmír  Neoral, CSc.
Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta I. Chirurgické kliniky FN Olomouc

Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. 
Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc

Prof. MUDr. Milan Kokavec, Ph.D.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava  (LFUK a DFNsP)
Prednosta Ortopedickej kliniky LFUK a DFNsP (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava)

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Zástupce primáře pro intenzivní péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN Praha

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
Thomayerova nemocnice, Praha
Primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
Přednosta Porodnicko – gynekologické kliniky

MUDr. Jozef Adam, Ph.D.
Klinika gynekológie a  pôrodníctva, FNsP J.A.Reimana Prešov
Prednosta Kliniky gynekológie – pôrodníctva

Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Vedoucí ambulance peritoneální dialýzy I. interní kliniky FN Plzeň a prorektorka Univerzity Karlovy

MUDr. Vladimír Vojanec
B. Braun Avitum, DS Praha - Bulovka
Vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha Bulovka

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Institut experimentální medicíny, Praha
Zástupce přednosty Kliniky nefrologie, IKEM

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče 2. interní kliniky FNKV a 3. LF UK 

Mgr. Michal Hojný
Institut experimentální medicíny, Praha
Vedoucí lékárník IKEM

MUDr. Jarmila Kohoutová
Fakultní nemocnice Olomouc
Vedoucí Oddělení nemocniční hygieny a zkušební laboratoře FN Olomouc

Mgr. Darja Hrabánková - Navrátilová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Předsedkyně Onkologické sekce ČAS, vrchní sestra hematoonkologického odd. VFN

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Česká asociace sester
Prezidentka ČAS

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Předseda České lékařské společnosti

Ing. Jiří Petráček
Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Předseda České společnosti pro zdravotnickou techniku

 

 

 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Konference INMED se v letošním roce přesunula do Prahy a s novým organizátorem se více otevřela všem IT subjektům působícím ve zdravotnictví a všem poskytovatelům zdravotní péče.

16.08.2022

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný.

11.04.2022