Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Actreen® - Moderní pomůcky pro intermitentní močovou katetrizaci

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.

20. Prosinec 2010

Katetrizace

Intermitentní močová katetrizace je v současné době metodou léčby chronické močové retence. Jedná se o pravidelné jednorázové vyprázdnění močového měchýře sterilní močovou cévkou. Tento způsob se nejvíce přibližuje fyziologickému rytmu, na rozdíl od jiných způsobů derivace moči - např. permanentního katetru či suprapubické drenáže.

Příčiny a příznaky chronické močové retence

Nejčastější příčinou chronické močové retence jsou míšní poranění, kterých bohužel stále, zejména v souvislosti s dopravními nehodami, přibývá. Dalšími důvody jsou pak neurologická onemocnění (RES), vrozené vývojové vady a u mužů poměrně často hyperplazie prostaty. Příznakem je stagnace moče v močovém měchýři - buď kompletní, anebo částečná - a znamená nedokonalé vyprázdnění s reziduem. V těchto případech je nutné docévkování. Dlouhodobějším příznakem neléčené močové retence jsou recidivující infekce močového měchýře s možností ascendentního šíření na močovody a ledviny.

Diagnostika a léčba

Diagnostika poruch a volba adekvátní léčby jsou v rukou urologa, který provede tzv. urodynamické vyšetření - měření objemu močového měchýře, tlakových poměrů v dolních močových cestách a monitoraci činnosti svalstva a svěrače močového měchýře. Správný léčebně-preventivní přístup je nezbytný nejen z hlediska ochrany zdraví, ale také z hlediska plnohodnotného zapojení se do společenského života.

Autokatetrizace

Intermitentní močovou katetrizaci ve většině případů provádí po zacvičení pacient sám - tzv. autokatetrizaci. Tam, kde to není z různých důvodů možné, může výkon provádět ošetřovatelský personál nebo i členové rodiny apod. Je několik druhů zdravotnických pomůcek:

  • suché sterilní močové cévky, které vyžadují aplikaci sterilního lubrikačního gelu,
  • suché, potažené sterilní močové cévky, které je nutno aktivovat - zvlhčit - zpravidla vodou (v tomto případě pak není zachována sterilita),
  • lubrikované, tzv. hydrofilní sterilní močové cévky, které jsou uchovávány ve vlhkém prostředí a před použitím nepotřebují již další aktivaci či přídavnou manipulaci.

Actreen Lite 45 cm Nelaton

Katetry Actreen®

Produkty řady Actreen® jsou moderní zdravotnické pomůcky, které umožňují provádět jednorázovou močovou katetrizaci jednoduše, rychle a bezpečně se snížením rizika nežádoucích komplikací. Tyto katetry jsou v České republice dostupné téměř dva roky a nacházejí si stále větší počet uživatelů. Na Slovensku jsou k dispozici od 1. července 2010 ve všech typech.

Portfolio Actreen® zahrnuje tzv. klasické typy močových katetrů Actreen® Lite Cath a unikátní uzavřený systém močového katetru a sběrného sáčku Actreen® Glys Set. Cévky jsou ve verzích mužský Tiemann a Nelaton a ženský Nelaton, velikost od CH 6 po CH 18. Jsou uloženy v ochranném obalu ve sterilním prostředí a do močové trubice se zavádějí postupným vysouváním z tohoto obalu - tzv. bezdotykovým systémem. Tím je zachována sterilita cévky po dobu manipulace.

Uživatelé, kteří tento způsob nepreferují (např. z důvodu omezené hybnosti horních končetin), mají možnost vyjmutí celé cévky z ochranného obalu a její následné zavedení pomocí přídavných pomůcek - kleští, pinzety apod. Výhodou je tvarová paměť katetrů, které je možno sbalit (stočit, přeložit) do příručního zavazadla a přechovávat během různé denní činnosti. Po uvolnění se pomůcky vrátí do původního tvaru.

Pro aktivní uživatele, kteří chodí do školy, práce, za kulturou či sportují, ale i pro pacienty upoutané na lůžko je výhodné používat Actreen® Glys Set. Katetr je pevně napojen na graduovaný sběrný sáček. V místě napojení je antirefluxní chlopeň, která zabrání zpětnému toku moče. Cévkování je tak snadnější v nejrůznějších situacích, kdy není nutné používat další sběrné nádoby na moč anebo být v přímém kontaktu s toaletou. Moč je sterilně uchována ve sběrném sáčku, což je výhodné také z pohledu laboratorního vyšetření. Sáček lze jednoduše otevřít a moč vypustit.

Lubrikans neovlivňuje kvalitu moče a také nemá žádný negativní vliv na motilitu spermií. Zdravotnické prostředky Actreen® splňují všechny nutné předpoklady pro bezpečnou intermitentní katetrizaci a jsou určeny všem uživatelům s různým typem postižení. Pro bližší informace prosím kontaktujte obchodní zástupce divize OPM. Pro mimonemocniční trh jsou pomůcky distribuovány řetězcem zdravotnických prodejen Zelená hvězda - www.zelenahvezda.cz, www.actreen.cz.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník