Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Actreen® Lite Cath a Actreen® Glys Set

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.

4. Listopad 2009

Katetrizace
V letošním roce společnost B. Braun Medical uvedla na trh v České republice nové a inovované produkty pro intermitentní katetrizaci. Jedná se o zcela nový lubrikovaný katetr Actreen® Lite a uzavřený systém katetru a sběrného sáčku Actreen® Glys Set.

Sterilní lubrikované katetry a sety pro intermitentní katetrizaci

Pomůcky jsou určeny pro intermitentní autokatetrizaci močového měchýře u pacientů s poruchou regulace vyprazdňování moče. Její nejčastější příčinou jsou míšní poranění a roztroušená mozkomíšní skleróza. Poměrně častým důvodem močové retence je u mužů hyperplazie prostaty.

Bezdotykový systémNejčastějším příznakem je stagnace moče v močovém měchýři, která bývá příčinou opakující se infekce dolních močových cest se všemi nežádoucími důsledky. Z dlouhodobějšího hlediska se jedná především o postižení horních močových cest a ledvin, které mohou postupně způsobit renální selhávání až úplný zánik funkce ledvin s nutností dialyzační léčby. Jiným projevem je samovolný únik moče při přeplněném měchýři (tzv. inkontinence z přetékání) nebo opakovaná zástava močení. Správný léčebněpreventivní přístup k poruchám regulace močení je nezbytný jak z hlediska ochrany zdraví, tak i z hlediska zapojení se do společenského života. Přístup k pacientovi musí být komplexní a nejvíce se na něm podílí spolupráce neurologa a urologa. Diagnostika poruch
a volba adekvátní léčby je pak v rukou urologa, který zpravidla provede urodynamické vyšetření (měření objemu močového měchýře, tlakových poměrů v dolních močových cestách a monitoraci činnosti svalstva a svěrače močového měchýře).

Je několik možných způsobů vyprázdnění močového měchýře. Od dříve doporučovaného postupu vyprazdňování tlakem či poklepem na podbřišek se dnes upouští. Nedochází k dokonalému vyprázdnění a tzv. reziduální (zbytková) moč je častou příčinou močové infekce. Vysoký intravezikální tlak při tomto způsobu vyprazdňování navíc mnohonásobně zvyšuje poškození horních močových cest, které může vést k selhání ledvin nebo jejich nedostatečnosti. Také zavedení permanentního katétru má svá rizika - trvalá infekce močových cest, otlaky močové trubice, ucpávání atd.

Dnes celosvětově nejvíce indikovanou metodou léčby je tzv. čistá intermitentní katetrizace. Jedná se opakované zavedení cévky do močového měchýře a jeho vyprázdnění, zpravidla několikrát
denně. Přesněji mluvíme o autokatetrizaci, což znamená, že pacient se po nácviku, který mu zprostředkuje zdravotnický personál, cévkuje sám. Pokud toho není schopen, provádí cévkování rodinný příslušník či ošetřující personál. Při této metodě dochází k dokonalému vyprázdnění močového měchýře, které se nejvíce přibližuje fyziologickému rytmu. Samotný režim je možno zcela přizpůsobit potřebám nemocných a kromě mechanického vyprázdnění močového měchýře umožňuje rehabilitaci fyziologických mechanismů, prevenci komplikací jiných způsobů vyprazdňování a zvýšení nezávislosti nemocného. Moderní zdravotnické pomůcky, které jsou dostupné na trhu v České republice, umožňují provádět tento výkon rychle a bezpečně se snížením rizika vzniku nežádoucích komplikací.

Produkty řady Actreen® patří k nejlepším, a to hned z několika důvodů. Actreen® Lite Cath a Actreen® Glys Set jsou sterilní, lubrikované glycerinem a vodou a jsou pro ně charakteristické tyto základní vlastnosti: 

  • Bezdotykový systém (no-touch system) při zavádění katetru do močového měchýře. Manipulace s katetrem se odehrává v ochranném obalu a katetr se z něj postupně vysouvá přímo do močové trubice. Tento způsob zavedení umožňuje zachování sterility katetru po celou dobu výkonu, a tím prevenci vzniku infekce.
  • Koncept ihned k použití (ready-to-use) - katetry jsou potažené vodou a speciálně upraveným glycerinem a současně jsou v tomto prostředí uchovávány v ochranném obalu. Pro jejich použití není potřeba další aktivace (např. namáčení, přídavné lubrikace apod.).
  • Tvarová paměť - katetr se nezalomí a po přeložení (stočení) se vrátí do původního tvaru. Pomůcky lze tedy snadno přechovávat během denní činnosti (v příručním zavazadle, v kapse apod.).

Jednoduchá manipulaceDíky těmto vlastnostem je uživatelům usnadněn proces samotného cévkování, jelikož není potřeba dalších přídavných pomůcek. Produkt Actreen® Lite Cath je úplnou novikou a byl uveden na trh v Evropě v roce 2009. Proti původnímu katetru Actreen® Glys Cath má několik vylepšení, která byla vyvinuta ve spolupráci se samotnými pacienty. Jedná se zejména
o zjednodušení manipulace s katetrem pro všechny, kdo mají
i určitý stupeň postižení horních končetin (paraplegie, tetraplegie).

První změnou je praktické balení. Z původních tří vrstev ochranných obalů jsou nyní katetry uchovávány pouze v jednom plastovém obalu. Katetry jsou baleny po třiceti kusech v papírové krabici, kterou je možno otevřít na dvou místech, nyní i shora - tzv. cleenex typ (obrázek dole na předchozí straně).

Druhým vylepšením jsou ouška na obou koncích plastového obalu, která umožní odtrhnout ochranný obal pouze s využitím palců obou horních končetin (tetraplegie), a zahájit tak cévkování (obrázky uprostřed a vpravo dole).

Poslední, ale neméně důležitá inovace u mužské delší verze je možnost odtrhnout ochranný obal v jedné třetině od konce katetru. Tím se zjednodušuje zavádění do močové trubice, protože není nutné vysouvat katetr v celé jeho délce. Další výhodou je i univerzální širší konektor pro lepší uchopení při vypouštění obsahu či pro napojení na další sběrné systémy.

Sterilní uzavřený systém katetru a sběrného sáčku Actreen® Glys Set umožňuje cévkování
v nejrůznějších situacích (na lůžku, na cestách, v práci, ve škole apod.). Lubrikovaný močový katetr je pevně napojen na sběrný sáček. Uživatel tak nemusí používat přídavné sběrné systémy, nádoby na moč nebo být v přímém kontaktu s toaletou. V místě napojení katetru a sáčku je antirefluxní chlopeň, která zabraňuje zpětnému úniku moče do katetru. Sáček je transparentní, kalibrovaný od 50 do
1 250 ml a lze jej snadno otevřít (viz obrázek). Je tedy možné sledovat kvalitu a kvantitu moče, která není znehodnocena pro další laboratorní vyšetření. Sáček má ergonomický tvar a ouško pro zavěšení.

Pro objednávky a bližší informace prosím kontaktujte obchodní zástupce divize OPM. Produkty jsou distribuovány prostřednictvím prodejen Zelená hvězda ( www.zelenahvezda.cz ) a jejich obchodních zástupců. Pomůcky jsou doručovány dle přání pacienta, včetně dodání na adresu bydliště.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník