Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Academia Hygieia

Mgr. Kateřina Linhartová

13. Září 2017

Aesculap Akademie pořádá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole čtyřdílný vzdělávací cyklus Academia Hygieia zaměřený na hygienickou a protiepidemickou péči. Jedná se o sérii jednodenních kurzů, které probíhají v multifunkčním vzdělávacím centru B. Braun Dialog.

Program kurzů je koncipován a podřízen především kazuistikám a praktickému nácviku dovedností a technik související s oborem hygiena. Jednotlivé díly cyklu jsou určeny vždy jiné profesní skupině. Praktickému zaměření kurzů odpovídají i zahajovací slova doktorky Vilmy Benešové: „…co slyšíme, většinou zapomeneme, co vidíme, si zapamatujeme, ale co si sami vyzkoušíme, tomu porozumíme.“

První díl cyklu Kvalita a bezpečí v poskytování hygienické a protiepidemické péče ve zdravotnických zařízeních byl určen hlavním sestrám, epidemiologickým sestrám a odborným pracovníkům v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Zatím poslední díl Hygienické a protiepidemické přístupy v poskytování intenzivní péče ve zdravotnických zařízeních byl koncipován pro sestry a pro nelékařské profese specializované na sledování kvality ošetřovatelství.

Díky tematické pestrosti kurzů si každý našel to, co ho zajímalo nejvíc. Absolventi ocenili zejména tematické okruhy jako Moderní přístupy k péči o infuzní linky; Postupy v dezinfekci zdravotnické techniky nebo Péče o nástroje klasické a endoskopické.

Díky vysoké kvalitě přednášejících, aktuálním tématům a nácviku praktických dovedností byla kapacita všech dílů beznadějně vyčerpána. A co říká o vzdělávání v oboru hygiena odborný garant Academia Hygieia, MUDr. Vilma Benešová (vedoucí lékař epidemiolog, FN Motol), která je spoluautorkou odborného programu?

MUDr. Vilma Benešová, vedoucí oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice v Motole a garantka kurzu Academia Hygieia, nám odpověděla na několik otázek.

Jak se vyvíjejí potřeby vzdělávání v oboru epidemiologie a hygiena?
Medicínské obory se rozvíjejí velmi rychle. A jinak tomu není ani v oblasti hygienických oborů a v oblasti infekční epidemiologie a mikrobiologie. Setkáváme se nejen s novými nebo staronovými původci infekcí, se vzrůstající rezistenci mikroorganismů na antibiotika a s novými cestami šíření mikroorganismů, ale i se změnou životního stylu a imunitního stavu světové populace. Mění se některé zavedené postupy, objevují se nové vyšetřovací metody. Je tedy nezbytné sledovat všechny aktuální informace a odborné zdroje. Stejně jako v jiných medicínských oborech vzdělávání v epidemiologii a hygieně nikdy nekončí.

V čem vidíte přínos kurzu Academia Hygieia v souvislosti s vývojem potřeb ve vzdělávání v oboru epidemiologie a hygiena?
Kurz je zaměřen na hygienickou a epidemiologickou problematiku zdravotnických zařízení, s přesahem do oblasti kvality péče a právních otázek. Oslovili jsme lektory v těchto oborech a zaměřili se zejména na problematiku, kterou ve zdravotnických zařízeních řešíme nejčastěji, a rizika s tím související.

Kurzy Academia Hygieia jsou účastníky velmi pozitivně hodnoceny. V čem tkví jejich kouzlo, čím jsou výjimečné?
Při přípravě jednotlivých kurzů myslíme nejen na přednáškovou část, ale především na to, aby bylo dost času a prostoru na workshop a praktický nácvik. Chceme všem účastníkům umožnit, aby si své dovednosti a znalosti ověřili v praxi. V Dialogu nám v tom vyšli maximálně vstříc. Našli jsme v něm ideální prostor k nácviku i unikátní výukové pomůcky. To „kouzlo“, o kterém mluvíte, vzniklo komunikací mezi lektory a účastníky právě během workshopu. Bylo to vzácně kolegiální a přátelské.

Letošní cyklus skončil. Plánujete spolu s Aesculap Akademií další kurzy?
Jsme velmi vděční za zpětné hodnocení od každého účastníka a za každý podnět i návrh. Nová témata se v hodnoceních objevila, budoucnost je tedy otevřená.

Na co se mohou účastníci kurzu Academia Hygieia III - The best of Academia Hygieia II. těšit?
Třetí cyklus jsme sestavili z těch přednášek a praktických workshopů, o které byl mezi účastníky největší zájem a které účastníci hodnotili jako pro praxi nejpřínosnější. To ostatně vyjadřuje i název „The Best of“. Cyklus je určen všem, kteří se z kapacitních důvodů „do dvojky“ nedostali.

Aesculap Akademie

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník