Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Academia Hygieia

13. Září 2017

Academia Hygieia

MUDr. Vilma Benešová, vedoucí lékař epidemiolog, FN Motol

Aesculap Akademie pořádá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole čtyřdílný vzdělávací cyklus Academia Hygieia zaměřený na hygienickou a protiepidemickou péči. Jedná se o sérii jednodenních kurzů, které probíhají v multifunkčním vzdělávacím centru B. Braun Dialog.

Program kurzů je koncipován a podřízen především kazuistikám a praktickému nácviku dovedností a technik související s oborem hygiena. Jednotlivé díly cyklu jsou určeny vždy jiné profesní skupině. Praktickému zaměření kurzů odpovídají i zahajovací slova doktorky Vilmy Benešové: „…co slyšíme, většinou zapomeneme, co vidíme, si zapamatujeme, ale co si sami vyzkoušíme, tomu porozumíme.“

První díl cyklu Kvalita a bezpečí v poskytování hygienické a protiepidemické péče ve zdravotnických zařízeních byl určen hlavním sestrám, epidemiologickým sestrám a odborným pracovníkům v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Zatím poslední díl Hygienické a protiepidemické přístupy v poskytování intenzivní péče ve zdravotnických zařízeních byl koncipován pro sestry a pro nelékařské profese specializované na sledování kvality ošetřovatelství.

Díky tematické pestrosti kurzů si každý našel to, co ho zajímalo nejvíc. Absolventi ocenili zejména tematické okruhy jako Moderní přístupy k péči o infuzní linky; Postupy v dezinfekci zdravotnické techniky nebo Péče o nástroje klasické a endoskopické.

Díky vysoké kvalitě přednášejících, aktuálním tématům a nácviku praktických dovedností byla kapacita všech dílů beznadějně vyčerpána. A co říká o vzdělávání v oboru hygiena odborný garant Academia Hygieia, MUDr. Vilma Benešová (vedoucí lékař epidemiolog, FN Motol), která je spoluautorkou odborného programu?

 

MUDr. Vilma Benešová, vedoucí oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice v Motole a garantka kurzu Academia Hygieia, nám odpověděla na několik otázek.

Jak se vyvíjejí potřeby vzdělávání v oboru epidemiologie a hygiena?
Medicínské obory se rozvíjejí velmi rychle. A jinak tomu není ani v oblasti hygienických oborů a v oblasti infekční epidemiologie a mikrobiologie. Setkáváme se nejen s novými nebo staronovými původci infekcí, se vzrůstající rezistenci mikroorganismů na antibiotika a s novými cestami šíření mikroorganismů, ale i se změnou životního stylu a imunitního stavu světové populace. Mění se některé zavedené postupy, objevují se nové vyšetřovací metody. Je tedy nezbytné sledovat všechny aktuální informace a odborné zdroje. Stejně jako v jiných medicínských oborech vzdělávání v epidemiologii a hygieně nikdy nekončí.

V čem vidíte přínos kurzu Academia Hygieia v souvislosti s vývojem potřeb ve vzdělávání v oboru epidemiologie a hygiena?
Kurz je zaměřen na hygienickou a epidemiologickou problematiku zdravotnických zařízení, s přesahem do oblasti kvality péče a právních otázek. Oslovili jsme lektory v těchto oborech a zaměřili se zejména na problematiku, kterou ve zdravotnických zařízeních řešíme nejčastěji, a rizika s tím související. 

Kurzy Academia Hygieia jsou účastníky velmi pozitivně hodnoceny. V čem tkví jejich kouzlo, čím jsou výjimečné?
Při přípravě jednotlivých kurzů myslíme nejen na přednáškovou část, ale především na to, aby bylo dost času a prostoru na workshop a praktický nácvik. Chceme všem účastníkům umožnit, aby si své dovednosti a znalosti ověřili v praxi. V Dialogu nám v tom vyšli maximálně vstříc. Našli jsme v něm ideální prostor k nácviku i unikátní výukové pomůcky. To „kouzlo“, o kterém mluvíte, vzniklo komunikací mezi lektory a účastníky právě během workshopu. Bylo to vzácně kolegiální a přátelské.

Letošní cyklus skončil. Plánujete spolu s Aesculap Akademií další kurzy?
Jsme velmi vděční za zpětné hodnocení od každého účastníka a za každý podnět i návrh. Nová témata se v hodnoceních objevila, budoucnost je tedy otevřená.

Na co se mohou účastníci kurzu Academia Hygieia III - The best of Academia Hygieia II. těšit?
Třetí cyklus jsme sestavili z těch přednášek a praktických workshopů, o které byl mezi účastníky největší zájem a které účastníci hodnotili jako pro praxi nejpřínosnější. To ostatně vyjadřuje i název „The Best of“. Cyklus je určen všem, kteří se z kapacitních důvodů „do dvojky“ nedostali.

 

Aesculap Akademie

Mgr. Kateřina Linhartová
divize OPM - péče o rány
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun