Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

6. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vet Fair

1. Červen 2008

6. ročník mezinárodní veterinární výstavy Vet Fair

Ve dnech 11.-12. dubna se společnost
B. Braun Medical již podruhé prezentovala na veterinární výstavě v Hradci Králové. Tato akce se koná každoročně a je největší veterinární výstavou v České republice.

Na 6. ročníku se prezentovalo ve sto dvou expozicích sto třicet vystavujících firem. Vet Fair 2008 během dvou dnů navštívilo více než patnáct set návštěvníků z řad odborné veřejnosti, z čehož téměř osm set osob se zúčastnilo doprovodného odborného programu. Tento byl i v letošním roce koncipován ve spolupráci s pěti odbornými asociacemi a společnostmi.

Kyčelní kloub psa plemene labrador před operací a po operaci totální endoprotézy Aesculap na RTG snímcích

B. Braun Medical v tomto roce na výstavě představil kromě klasického portfolia produktů divize Hospital Care i letošní novinku na veterinárním trhu - kompletní systém totální endoprotézy pro psa, značky Aesculap. Tato endoprotéza zaujala při své premiéře přední veterinární odborníky, a výsledkem je první workshop, který se uskuteční ve dnech 20.-21. června na veterinární klinice MVDr. Rašky v Ostravě pod odborným vedením zkušených operatérů tohoto systému z Norimberské veterinární kliniky. Ta je po Mnichovské univerzitě největším veterinárním pracovištěm Bavorska.

Dále byly představeny nové veterinární podložky Netty - výrobek firmy Santex, byly prezentovány výsledky půlročního používání oplachového roztoku na rány Prontosan® ve veterinární praxi a sté výročí šicích materiálů B. Braun.

Výstavy se v roli odborných konzultantů na stánku zúčastnily dvě zástupkyně Zelených hvězd Kristýna Rathouská a Markéta Šragová, za jejichž pomoc a účast jim tímto děkuji.

MVDr. František Repka,
divize OPM

MVDr. František Repka
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun