Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

5. jihlavská konference - Poruchy pánevní statiky a urogynekologie

5. Duben 2011

5. jihlavská konference - Poruchy pánevní statiky a urogynekologie

Dne 17. února 2011 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina pod záštitou hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka, rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ing. Jakuba Novotného, Ph.D., a ředitele Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáše Veleva již jubilejní 5. jihlavská konference „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“.

Tato akce byla pořádána Okresním sdružením České lékařské komory ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava, s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Nemocnicí Jihlava a Aesculap Akademií.

Dopolední program zahájil přednáškou „Mýty a pověry v urogynekologii“ prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.,
z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Brno. Seznámil účastníky konference s jedenácti mýty a pověrami od vlivu zvětšené dělohy na ženskou kontinenci až po vliv estrogenů. Na základě údajů ze současné odborné literatury tyto pověry uváděl na pravou míru. Následovala přednáška doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., z Ústavu pro péči o matku a dítě
z Prahy-Podolí, s názvem „Implantáty v gynekologii. Pro a proti“. Doc. Feyereisl konstatoval, že
v současnosti existují data podporující využití implantátů v terapii prolapsu pánevních orgánů.
V souvislosti s délkou follow-up studií se objevují zcela nové komplikace.

Auditorium při jedné z přednášekV jejich managementu hrají významnou roli zobrazovací metody
a mezioborová spolupráce. Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.,
z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy sumarizoval současné poznatky ve své přednášce „Nové páskové operace v léčbě SUI“. Referoval o TVT, TVT outsider in, TVT O inside out, TVT S s „U“ nebo „H“ pozicí, Miniarc, Adjust, TVT Abbrevo a TVT exact. Novou metodu minipásky Prosima popsal
a první výsledky zhodnotil doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D.,
z Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha. Jde o využití implantátu na principu nekotvené síťky v předním a zadním kompartmentu
u symptomatického defektu druhého stupně. Doc. Krofta prezentoval výsledky prvních 45 pacientek s follow-up do dvanácti měsíců. Novinkám v urodynamice se věnoval ve své přednášce doc. MUDr. František Záťura, CSc.,
a Ing. Jiří Benc z Medkonzultu z Olomouce. Přítomné seznámili s měřicím přístrojem DanFlow 4 000 WiFi pro dlouhodobé měření biometrických dat, který obsahuje uroflowmetr na týdenní sběr dat.

Odpolední program zahájil svojí přednáškou „Současné metody chirurgické léčby SIM“ s bohatou filmovou projekcí prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. O použití gelového preparátu Bulkamid v léčbě inkontinence moči u žen referoval prim. MUDr. Zdeněk Adamík, CSc., z Gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice, Zlín. Jedná se o implantaci hydrogelové látky do podslizničního vaziva močové trubice. Dojde tak k mechanické změně průsvitu močové trubice. Takto bylo zatím léčeno prvních 36 pacientek. Plné kontinence bylo dosaženo u 25 % a ke zlepšení došlo v 61 % případů. S randomizovanou studií „Porovnání dlouhodobých výsledků TVT - S a TVT - O“ seznámil účastníky konference
doc. MUDr. Miloslav Mašata, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. TVT - S má subjektivně i objektivně nižší efektivitu než TVT - O.

Nejsou rozdíly v úspěšnosti mezi U a H přístupem. O obávané komplikaci svrašťování síťkových implantátů pohovořil ve své přednášce „Shrinkage - realita nebo jen mýtus“ MUDr. Kamil Švabík, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V závěrečné přednášce „Současná diagnostika a léčba hyperaktivního měchýře“ shrnul aktuální poznatky v diagnostice a léčbě tohoto příznaku MUDr. Oldřich Šottner z Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka.

Konference se zúčastnilo 103 odborníků zaobírajících se tematikou pánevní statiky a močové inkontinence u žen. Z diskusních příspěvků bylo patrné, že byla zvolena aktuální témata, které posluchače zaujala a rozšířila jejich obzor v dané tematice. Akce byla doplněna prezentací firem, které zásobují náš trh prostředky k diagnostice a léčbě probíraných onemocnění žen. Akce byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a ohodnocena patnácti body. Z urogynekologických jihlavských
konferencí se již stala tradice a jejich organizátoři přislíbili účastníkům na příští rok další, již šestou konferenci. Předběžné datum jejího konání bylo stanoveno opět na čtvrtek 16. února 2012.

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Nemocnice Jihlava
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory