Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

4th International Hernia Congress

22. Říjen 2009

4th International Hernia Congress

4. mezinárodní kongres zabývající se problematikou kýl se uskutečnil počátkem září v Berlíně.

Kongres se konal pod záštitou prezidentů nejvýznamnějších kýlních společností, tedy evropské - Andrew Kingsnorth, MD, President of the European Hernia Society; americké - Enrico Nicolo, MD, President-elect of the American Hernia Society; a asijsko-pacifické - Pradeep Chowbey, MD, President of the Asia Pacific Hernia Society. Hlavními tématy byla jednak prevence chronické bolesti po operaci tříselné kýly, jednak prevence kýl v jizvách po středních laparotomiích, tedy větších břišních operacích.

Společnost B. Braun, jeden ze zlatých sponzorů tohoto světového kongresu, připravila k oběma výše zmíněným tématům satelitní sympozium, jehož se aktivně zúčastnila celá řada renomovaných chirurgů. Profesor Henrik Kehlet z Kodaně se zabýval chronickou bolestí po tříselné hernioplastice, profesor Reihnard Bittner ze Stuttgartu měl přednášku na téma prevence chronické bolesti po laparoskopické hernioplastice. Další ze známých osobností, profesor Ferdinand Kockerling z Berlína, prezentoval práci o biokompatibilních síťkách a jejich neinvazivní fixaci. Naproti tomu profesor Johann Jeekel
z Rotterdamu se zabýval herniemi v jizvách po středních laparotomiích a jejich možnou prevencí. Závěrem doktor Christoph M. Seiler z Heidelbergu prezentoval výsledky klinické studie ISSAAC.

Poměrně jednoznačným závěrem je, že hlavním preventivním faktorem bolestí po hernioplastikách je použití co nejlehčích meshů a jejich fixace co nejmenším možným množstvím fibrinového lepidla. Mesh o rozměru 10 x15 cm se správně fixuje pouze 2 ml fibrinového lepidla. Preventivním opatřením proti vzniku kýl v jizvách po laparotomiích je použití techniky pokračujícího stehu namísto stehů jednotlivých.

Riziko vzniku kýly zvyšuje příliš velké napětí stehu, resp. použití nadměrné síly při dotahování vlákna. Jejím působením dochází k malým nekrózám ischemizované tkáně, posléze k prořezávání stehu
a následně k vzniku defektu v jizvě - kýly. Navíc současné materiály neposkytují břišní stěně ideální podporu - po šedesáti dnech od operačního zákroku, kdy má břišní stěna teprve 40% pevnost oproti situaci před operací, už všechny dosud používané šicí materiály vykazují maximálně 30-40% pevnost
v tahu, což nestačí na mimořádné zvýšení nitrobřišního tlaku. V ideálním případě by vlákno mělo ránu podporovat déle než šest měsíců.

Dvě světové premiéry společnosti B. Braun

Omyra® Mesh

První neadhezivní, makroporézní a bakteriorezistentní síťka. Je vyrobena z kondenzovaného polytetrafluoroethylenu o velmi nízké hmotnosti. Díky svým hydrofobním vlastnostem minimalizuje riziko bakteriální kontaminace a zabraňuje vzniku adhezí. Pravidelné hvězdicovité póry vzniklé laserovým řezem brání vzniku seromů a následných chronických zánětů a bolestí. Díky hladkému povrchu
a minimu cizorodého materiálu je tak maximálně vhodný pro řešení velkých defektů břišní stěny po opakovaných kýlách v jizvě a všude tam, kde nelze použít klasické polypropylenové meshe.

MonoMax®

Extra dlouhodobě vstřebatelné monofilní syntetické elastické vlákno

Jde o unikátní výrobek na trhu, který najde své uplatnění ve všeobecné chirurgii, gynekologii
a porodnictví, urologii a cévní chirurgii. Jeho hlavní charakteristikou je elasticita a prodloužená doba pevnosti a vstřebávání. Posuďte sami - 50% pevnost má toto jedinečné vlákno z poly
(4-hydroxybutyrátu) ještě po devadesáti dnech, kompletně ji ztrácí až po sto osmdesáti dnech a jeho kompletní hydrolytická absorpce proběhne za třináct měsíců. Vzhledem k tomu, že pevnost fascie po šedesáti dnech od operace je pouze 40%, jak jsme uváděli výše, je zřejmé, že MonoMax® jí
zajišťuje dokonalou a dlouhodobou podporu, a výrazně tak snižuje riziko vzniku tzv. incizionálních kýl. Mezi jeho další jedinečné vlastnosti patří vysoká pružnost a podélná roztažnost, která vyvolává jev nově označovaný jako „Shock-Z“. Díky tomuto efektu dokáže sutura, v 3D projekci vypadající jako pružina,
v dvojrozměrném pohledu připomínající písmeno Z, pružně reagovat, a tedy se přizpůsobit změnám tvaru břišní stěny, aniž by došlo k proříznutí tkáně. Veškerá energie, kterou je napínána břišní stěna, se totiž přenáší do podélného prodloužení vlákna, nikoli do okolní tkáně. První výsledky studií naznačují, že MonoMax® se stane zlatým standardem pro uzávěr břišní stěny.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory