Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3D laparoskopia bola témou konferencie operačných sestier v Prešove

29. Říjen 2012

3D laparoskopia bola témou konferencie operačných sestier v Prešove

Témami XXII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach boli pálčivé informácie vzdelávania perioperačných sestier a manažmentu práce na operačných sálach, novinky v perioperačnej starostlivosti, inovatívne techniky a špecifiká pri operačných postupoch.

 

V krásnom a historickom meste Prešov, v metropole rázovitého regiónu Šariš, sa v dňoch 4. až 5. októbra konala za podpory Aesculap Akadémie konferencia perioperačných sestier. Podujatie s medzinárodnou účasťou prebiehalo pod záštitou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach, Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prešov, FNsP J. A. Reimana Prešov, OOSaCS - FNsP J. A. Reimana Prešov.

Odborným garantom akcie bol pán primár OOSaCS MUDr. Ján Černák a na organizáciu dohliadala vedúca sestra OOSaCS Bc. Marta Chomjaková. Primár Černák významne prispel svojím odborným prístupom aj pri výbere tém, organizácii konferencie a zažiaril i v jej predsedníctve. Chceli by sme sa poďakovať za jeho korektný a kolegiálny prístup a jeho viac než dôležitú spoločenskú účasť.

Zazneli veľmi podnetné a zaujímavé prednášky o roboticky asistovanej chirurgii z pohľadu perioperačnej sestry, prvé skúsenosti s 3D laparoskopickou technikou, miniinvazívne operačné postupy pri liečbe poranení chrbtice a mnoho ďalších kvalitných referátov.

Svojou aktívnou prítomnosťou a hodnotnou prednáškou v spolupráci s Aesculap Akadémiou prispela i Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, z FN Brno Bohunice. Vo svojej prezentácii venovala pozornosť vzdelávaniu sestier v ČR, bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu.

Problematiku správneho výberu a používania rukavíc v perioperačnej starostlivosti priblížila vo svojej prednáške Mgr. Romana Škarecká z Nemocnice Kyjov.

Pri príležitosti konferencie sa uskutočnila i autogramiáda knihy Ing. Jedličkovej a kolektívu autorov Ošetrovateľská perioperačná starostlivosť. Medzi prítomnými vzbudila zaslúženú pozornosť. Vniesla nové svetlo do vzdelávania sestier. A keďže vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie je aj prioritou číslo jeden Aesculap Akadémie, s radosťou sme podporili jej vznik a distribúciu. Každá z účastníčok si odniesla so sebou jeden exemplár.

Pevne veríme, že konferencia priniesla veľa pozitív a hodnotných informácií pre sestry, či už vo vzdelávaní alebo v perioperačnej starostlivosti. Rady sme prispeli našou účasťou a podporou a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie akcie sestier v SR a ČR.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory