Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

3D laparoskopia bola témou konferencie operačných sestier v Prešove

29. Říjen 2012

3D laparoskopia bola témou konferencie operačných sestier v Prešove

Témami XXII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach boli pálčivé informácie vzdelávania perioperačných sestier a manažmentu práce na operačných sálach, novinky v perioperačnej starostlivosti, inovatívne techniky a špecifiká pri operačných postupoch.

 

V krásnom a historickom meste Prešov, v metropole rázovitého regiónu Šariš, sa v dňoch 4. až 5. októbra konala za podpory Aesculap Akadémie konferencia perioperačných sestier. Podujatie s medzinárodnou účasťou prebiehalo pod záštitou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach, Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prešov, FNsP J. A. Reimana Prešov, OOSaCS - FNsP J. A. Reimana Prešov.

Odborným garantom akcie bol pán primár OOSaCS MUDr. Ján Černák a na organizáciu dohliadala vedúca sestra OOSaCS Bc. Marta Chomjaková. Primár Černák významne prispel svojím odborným prístupom aj pri výbere tém, organizácii konferencie a zažiaril i v jej predsedníctve. Chceli by sme sa poďakovať za jeho korektný a kolegiálny prístup a jeho viac než dôležitú spoločenskú účasť.

Zazneli veľmi podnetné a zaujímavé prednášky o roboticky asistovanej chirurgii z pohľadu perioperačnej sestry, prvé skúsenosti s 3D laparoskopickou technikou, miniinvazívne operačné postupy pri liečbe poranení chrbtice a mnoho ďalších kvalitných referátov.

Svojou aktívnou prítomnosťou a hodnotnou prednáškou v spolupráci s Aesculap Akadémiou prispela i Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, z FN Brno Bohunice. Vo svojej prezentácii venovala pozornosť vzdelávaniu sestier v ČR, bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu.

Problematiku správneho výberu a používania rukavíc v perioperačnej starostlivosti priblížila vo svojej prednáške Mgr. Romana Škarecká z Nemocnice Kyjov.

Pri príležitosti konferencie sa uskutočnila i autogramiáda knihy Ing. Jedličkovej a kolektívu autorov Ošetrovateľská perioperačná starostlivosť. Medzi prítomnými vzbudila zaslúženú pozornosť. Vniesla nové svetlo do vzdelávania sestier. A keďže vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie je aj prioritou číslo jeden Aesculap Akadémie, s radosťou sme podporili jej vznik a distribúciu. Každá z účastníčok si odniesla so sebou jeden exemplár.

Pevne veríme, že konferencia priniesla veľa pozitív a hodnotných informácií pre sestry, či už vo vzdelávaní alebo v perioperačnej starostlivosti. Rady sme prispeli našou účasťou a podporou a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie akcie sestier v SR a ČR.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory