Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

19. Říjen 2009

33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti

V dňoch 7.-9. októbra 2009 sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre uskutočnil v poradí 33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. I keď sa kongres uskutočnil začiatkom októbra, počasie týchto dní v Nitre skôr pripomínalo príjemné letné obdobie na ktoré mnohí spomíname s nostalgiou, pretože obdobie letných dovoleniek a prázdnin sa už skončilo...

Vyše štyridsať prednášok, ktoré odzneli počas troch dní kongresu dokazuje, že nefrológia je dynamicky sa rozvíjajúca medicínska disciplína. S mimoriadne veľkým záujmom boli sledované
a diskutované prednášky Prof. G. M. Londona z Paríža „Bone-artery cross talk“ a „Vitamím D
a kardiovaskulárna patofyziológia“. Funkčnosť a kvalita cievnych prístupov (A/V fistúl) pacientov liečených hemodialýzou je základným predpokladom kvalitnej liečby. V súvislosti s touto problematikou zaujala prednáška MUDr. I. Smatanovej a Mgr. H. Púčekovej (BIODIAL Púchov) „Kanylácia AV fistúl technikou buttonhole - naše skúsenosti“. Táto metóda sa vyznačuje redukciou bolesti pri punkcii, zníženým výskytom vzniku aneuryziem, stenóz a hematómov, čo prináša predĺženie životnosti periférneho cievneho prístupu.

Na stánku B. Braun Avitum zĺava Mgr. Petr Jamrož, MUDr. Bohdan Oravec a Mgr. Jozef FranerMedzi vystavovateľmi a sponzormi kongresu mala zastúpenie
i predajná divízia B. Braun Avitum, ktorá prezentovala koncept Adimea® na dialyzačných monitoroch Dialog+. Inovačný
systém Adimea® využíva pri určovaní poklesu molárnej
koncentrácie látok bežne vylučovaných močom v odpadovom dialyzáte princíp spektroskopie.

Profitom konceptu Adimea® je monitorovanie a presné určenie poklesu látok vylučovaných močom v reálnom čase v priebehu celej doby HD bez určovania distribučného objemu urey (V) - vyžaduje iba hmotnosť pacienta, ako i možnosť konfigurácie
a prehľadného zobrazenia URR, spKT/V, eKt/V.

Na záver chcem poďakovať organizátorom 33. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti na čele s prezidentkou kongresu prof. MUDr. Vierou Spustovou, DrSc., za profesionálnu prípravu a vysokú odbornú i spooločenskú úroveň tohoto významného nefrologického podujatia na Slovensku.

Odborný program (tematické bloky)
Dialyzačná a transplantačná aktivita
Vitamín D
Nefrológia,dialýza, transplantácia
Diskusia pri posteroch
Dialýza
Nefrológia - varia I
Pediatrická nefrológia
Transplantácia
Nefrológia - varia II
Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun