Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

32. mezinárodní kongres Evropské kýlní společnosti

25. Listopad 2010

32. mezinárodní kongres Evropské kýlní společnosti

Ve dnech 6.-9. října 2010 proběhl ve „WOW Convention Centre“ v tureckém Istanbulu 32. mezinárodní kongres Evropské kýlní společnosti.

Divize Closure Technologies koncernu B. Braun se jej účastnila jako zlatý sponzor s mottem: „It’s All about Prevention“. Prezentovala své produkty vztahující se k danému tématu na ploše 30 m2 a kromě toho 7. října zorganizovala i své vlastní satelitní sympozium. Mezi prezentovanými výrobky naší společnosti byl kladen zvláštní důraz na šicí materiály, hemostyptika a kýlní síťky. Obzvlášť velká pozornost byla pak věnována těmto produktům:

Optilene® mesh

Polypropylenový velkoděrový mesh významně snižující množství použitého cizorodého materiálu při hernioplastice.

Omyra® mesh

Aktuální novinka v našem portfoliu. Teflonový, nesmáčivý, nepřilnavý a antibakteriální mesh nahrazující peritoneum a významně snižující riziko pooperačních infekcí.

MonoMax®

První podélně elastické syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno s mimořádně dlouhou dobou resorpce, vyrobené z poly-4-hydroxybutyrátu. Padesátiprocentní pevnosti v tahu dosahuje po devadesáti dnech, 0% pevnosti v tahu až přibližně za 180 dní. Jeho funkce „Shock-Z“, tedy schopnost sutury tlumit působení síly na ránu, poskytuje ochranu před prořezáváním tkání a umožňuje předcházet poruchám cévního zásobení v oblasti rány, které by mohly vést k pooperačním komplikacím, jako je dehiscence operační rány nebo kýla v jizvě. Jde o vůbec první chirurgické šicí vlákno, které při běžném pohybu těla nenarušuje elastoplastickou bariéru.

Monosyn®

Střednědobě vstřebatelné syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno ideální pro kožní suturu, které díky své inertnosti minimalizuje nežádoucí tkáňovou reakci.

MonoPlus®

Dlouhodobě vstřebatelné syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno vhodné zejména pro uzávěry fascie ve formě loopové smyčky.

Monosyn® Quick

Nově prezentované krátkodobě vstřebatelné syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno.

Sangustop®

Kolagenní hemostatikum nové generace s oboustrannou účinností, bez nutnosti předsmáčení a s vysoce účinnou zástavou krvácení již po 140 sekundách.

Satelitní sympozium B. Braun

Vyvrcholením celého kongresu bylo pro naši společnost satelitní sympozium, které se konalo v prostorném kongresovém sále. Předsedal mu Dr. A. de Beaux z Royal Infirmary Hospital v Edinburghu (Skotsko) a na programu byly následující tři přednášky:

1. Prevence komplikací po laparotomii
(Přednášející: Dr. M. Albertsmeier, chirurgická klinika mnichovské univerzity, Německo)
Resumé: Podstatou prevence komplikací je volba optimální operační techniky a výběr vhodného šicího materiálu pro uzávěr fascie. Byly prezentovány výsledky studie MonoMax®, která proběhla ve čtyřech velkých německých centrech na celkem sto padesáti pacientech. Studie prokázala, že díky svým vlastnostem je pro uzávěry břišní stěny - zejména po středních laparotomiích - nejvhodnějším chirurgickým šicím materiálem právě MonoMax®.

2. Prevence komplikací během laparoskopického řešení ventrální hernie a po něm
(Přednášející: Dr. J. Bellido, chirurgické oddělení nemocnice Riotinto, Huelva, Španělsko)
Resumé: K redukci pooperačních bolestí, minimalizaci rizika vzniku adhezí, zvýšení pooperačního komfortu a pro dosažení ideálního kosmetického efektu je nejvýhodnější použití kombinace velkoporézního meshe s nízkou molekulární hmotností, tedy Omyra® mesh a jeho fixace fibrinovým lepidlem.

3. Prevence incisionální hernie u vysoce rizikových pacientů
(Přednášející: prof. E. S. Debus, Klinika cévní chirurgie Hamburské univerzity, Německo)
Resumé: Přednášející představil probíhající studii o prevenci vzniku incizionálních hernií u pacientů po laparotomii pro řešení aneuryzmatu abdominální aorty. Dosavadní výsledky jasně naznačují, že pro minimalizaci rizika vzniku incizionální hernie u této skupiny pacientů je nejvhodnější použití Omyra® mesh fixovaného fibrinovým lepidlem a následný uzávěr fascie materiálem MonoMax®, a to pokračujícím loopovým stehem.

Závěr

Z přednášek i následné diskuse vyplynulo, že pro ideální výsledek po laparotomiích je vhodné použití kombinace velkoděrového meshe s nízkou molekulární hmotností fixovaného fibrinovým lepidlem a následný uzávěr fascie monofilním elastickým extradlouze vstřebatelným šicím materiálem nenarušujícím elastoplastickou bariéru.  

Pro více informací navštivte
www.abdominalwallhealth.com

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory