Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

32. mezinárodní kongres Evropské kýlní společnosti

25. Listopad 2010

Ve dnech 6.-9. října 2010 proběhl ve „WOW Convention Centre“ v tureckém Istanbulu 32. mezinárodní kongres Evropské kýlní společnosti.

Divize Closure Technologies koncernu B. Braun se jej účastnila jako zlatý sponzor s mottem: „It’s All about Prevention“. Prezentovala své produkty vztahující se k danému tématu na ploše 30 m2 a kromě toho 7. října zorganizovala i své vlastní satelitní sympozium. Mezi prezentovanými výrobky naší společnosti byl kladen zvláštní důraz na šicí materiály, hemostyptika a kýlní síťky. Obzvlášť velká pozornost byla pak věnována těmto produktům:

Optilene® mesh

Polypropylenový velkoděrový mesh významně snižující množství použitého cizorodého materiálu při hernioplastice.

Omyra® mesh

Aktuální novinka v našem portfoliu. Teflonový, nesmáčivý, nepřilnavý a antibakteriální mesh nahrazující peritoneum a významně snižující riziko pooperačních infekcí.

MonoMax®

První podélně elastické syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno s mimořádně dlouhou dobou resorpce, vyrobené z poly-4-hydroxybutyrátu. Padesátiprocentní pevnosti v tahu dosahuje po devadesáti dnech, 0% pevnosti v tahu až přibližně za 180 dní. Jeho funkce „Shock-Z“, tedy schopnost sutury tlumit působení síly na ránu, poskytuje ochranu před prořezáváním tkání a umožňuje předcházet poruchám cévního zásobení v oblasti rány, které by mohly vést k pooperačním komplikacím, jako je dehiscence operační rány nebo kýla v jizvě. Jde o vůbec první chirurgické šicí vlákno, které při běžném pohybu těla nenarušuje elastoplastickou bariéru.

Monosyn®

Střednědobě vstřebatelné syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno ideální pro kožní suturu, které díky své inertnosti minimalizuje nežádoucí tkáňovou reakci.

MonoPlus®

Dlouhodobě vstřebatelné syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno vhodné zejména pro uzávěry fascie ve formě loopové smyčky.

Monosyn® Quick

Nově prezentované krátkodobě vstřebatelné syntetické monofilní chirurgické šicí vlákno.

Sangustop®

Kolagenní hemostatikum nové generace s oboustrannou účinností, bez nutnosti předsmáčení a s vysoce účinnou zástavou krvácení již po 140 sekundách.

Satelitní sympozium B. Braun

Vyvrcholením celého kongresu bylo pro naši společnost satelitní sympozium, které se konalo v prostorném kongresovém sále. Předsedal mu Dr. A. de Beaux z Royal Infirmary Hospital v Edinburghu (Skotsko) a na programu byly následující tři přednášky:

1. Prevence komplikací po laparotomii
(Přednášející: Dr. M. Albertsmeier, chirurgická klinika mnichovské univerzity, Německo)
Resumé: Podstatou prevence komplikací je volba optimální operační techniky a výběr vhodného šicího materiálu pro uzávěr fascie. Byly prezentovány výsledky studie MonoMax®, která proběhla ve čtyřech velkých německých centrech na celkem sto padesáti pacientech. Studie prokázala, že díky svým vlastnostem je pro uzávěry břišní stěny - zejména po středních laparotomiích - nejvhodnějším chirurgickým šicím materiálem právě MonoMax®.

2. Prevence komplikací během laparoskopického řešení ventrální hernie a po něm
(Přednášející: Dr. J. Bellido, chirurgické oddělení nemocnice Riotinto, Huelva, Španělsko)
Resumé: K redukci pooperačních bolestí, minimalizaci rizika vzniku adhezí, zvýšení pooperačního komfortu a pro dosažení ideálního kosmetického efektu je nejvýhodnější použití kombinace velkoporézního meshe s nízkou molekulární hmotností, tedy Omyra® mesh a jeho fixace fibrinovým lepidlem.

3. Prevence incisionální hernie u vysoce rizikových pacientů
(Přednášející: prof. E. S. Debus, Klinika cévní chirurgie Hamburské univerzity, Německo)
Resumé: Přednášející představil probíhající studii o prevenci vzniku incizionálních hernií u pacientů po laparotomii pro řešení aneuryzmatu abdominální aorty. Dosavadní výsledky jasně naznačují, že pro minimalizaci rizika vzniku incizionální hernie u této skupiny pacientů je nejvhodnější použití Omyra® mesh fixovaného fibrinovým lepidlem a následný uzávěr fascie materiálem MonoMax®, a to pokračujícím loopovým stehem.

Závěr

Z přednášek i následné diskuse vyplynulo, že pro ideální výsledek po laparotomiích je vhodné použití kombinace velkoděrového meshe s nízkou molekulární hmotností fixovaného fibrinovým lepidlem a následný uzávěr fascie monofilním elastickým extradlouze vstřebatelným šicím materiálem nenarušujícím elastoplastickou bariéru.  

Pro více informací navštivte www.abdominalwallhealth.com

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník