Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

3. základní laparoskopický kurz

redakce Braunovin

8. Duben 2010

Laparoskopie
23.-24. března 2010 proběhnul již třetí ročník laparoskopického kurzu ve Vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové.

Laparoskopický kurz pro začínající chirurgy - laparoskopisty - dospěl do další fáze svého vývoje. 

Chirurgická klinika FN Hradec Králové má detailně zpracovaný plán postgraduálního vzdělávání mladých chirurgů. Jeho součástí je i rozvoj znalostí a dovedností v laparoskopii, vycházející ze vzdělávacího plánu české pobočky Aesculap Akademie (AAK).

Využíváme zkušeností německé Aesculap Akademie

Cílem je maximálně využít zkušeností modelu německé AAK a sestavit několikastupňový edukační plán, který provede mladého lékaře úplnými začátky a seznámením se s laparoskopií, naváže nacvičením základní operační techniky a postupně jej bude směřovat k jednotlivým operačním výkonům. Závěrečné speciální kurzy budou již kombinovány i s operací na živých zvířecích modelech.

Realizaci kurzu předcházela únorová hospitace v centrále
AAK v Tuttlingenu, na workshopu Laparobasis pod vedením privátního docenta chirurgie doktora Dietera Birka, přednosty Chirurgické kliniky Evangelické nemocnice v Zweibrückenu. Pracovní skupina (MUDr. Tomáš Hroch, Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D., a Václav Novotný, DiS.) se tentokrát již zaměřila na podrobné nastudování práce na zvířecích preparátech a technologické zabezpečení endoskopického vybavení.

Německý model laparobasis je čtyřdenní a drtivá většina času je věnována praxi na zvířecích preparátech v tzv. wetlab „mokré laboratoři". Stěžejním preparátem jsou prasečí játra, která jsou umístěna v trenažéru tvaru lidského torza. Trenažér umožňuje i napojení na tlakovou pumpu, která vhání uměle vytvořený roztok krve do arteria hepatica a věrně tak simuluje operační prostředí pro cholecystektomii.

Český model kurzu

Současný český model kurzu je dvoudenní. Rozdíl je zejména v intenzitě tréninku na modelech
a hlavním důvodem jsou omezené finančních možnosti českých mladých lékařů. I přesto je velká část kurzu podporována společností B. Braun.

První den je věnován „suché přípravě“ - motorickým cvičením na trenažérech, seznamování se
s přenosem prostorového vidění (3D orientace) do dvourozměrného obrazu, dále pak práci
s endoskopickými instrumenty, včetně endošití, klipování atd. Metodická řada pokračuje endoskopickým šitím na zvířecích preparátech (nejlépe se osvědčilo klasické kuřecí stehno).

Druhý den se účastníci učí pracovat s kamerou a spolupracovat s operatérem. Vrcholem kurzu je cholecystektomie (odnětí žlučníku) na prasečích játrech. Jedná se o plnohodnotnou simulaci výkonu se standardním endoskopickým vybavením (endoskopická věž, používání vysokofrekvenčního proudu, preparace, klipování). Praktické bloky jsou prokládány teorií operačních postupů, principy vysokofrekvenční chirurgie, bezpečností práce s elektrokoagulací, insuflací atd.

Kurz základních laparoskopických technik, tzv.laparobasis, byl mladými chirurgy velmi pozitivně hodnocen, jak po stránce teoretické, tak praktické. Je zřejmé, že v tomto úspěšném modelu bude seriál kurzů pokračovat. Chystají se další zvířecí preparáty a operační techniky, které by měl začínající endoskopista zvládnout. Na tento stupeň bude navazovat program pokročilých speciálních kurzů.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník