Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

250 000 korun pro sdružení Zdravotní klaun

21. Prosinec 2009

250 000 korun pro sdružení Zdravotní klaun

Společnost B. Braun dostála svému závazku a 18. prosince 2009 předala občanskému sdružení Zdravotní klaun šek na 250 000 korun.

Šek byl slavnostně předán u příležitosti konání speciálního programu „Cirkus paciento“, který zdravotní klauni předvedli tentokrát seniorům v Domově sv. Karla Boromejského
v Praze-Řepích.

Při vánoční klauniádě předvedli speciálně vyškolení zdravotní klauni tradiční vánoční představení, a dali tak geriatrickým pacientům alespoň na chvíli zapomenout na nemoci stáří.

Šek na čtvrt milionu korun pak z rukou ředitele a jednatele společnosti B. Braun Avitum MUDr. Martina Kuncka převzal osobně zakladatel Zdravotního klauna Gary Edwards. B. Braun rovněž podpořil činnost Domova sv. Karla Boromejského zdravotnickými prostředky v hodnotě 30 000 korun.

„Úsměv pro život funguje teprve krátce, ale navzdory tomu již dokázal významně pomoci. Tímto projektem podporujeme dětské a geria trické pacienty v českých zdravotnických zařízeních a hodláme
v tom pokračovat i nadále. Naše společnost k tomuto účelu na rok 2010 vyčlenila částku jeden milion korun,“ uvedl MUDr. Martin Kuncek. A dodal: „Se Zdravotním klaunem budeme spolupracovat i v příštím roce. Plánujeme ale podpořit i jiné organizace. Pokud by se k Úsměvu pro život chtěli připojit i další dárci - ať už z řad jedinců či korporací - určitě takovou spolupráci uvítáme.“
Podrobnosti najdete na www.usmevprozivot.cz
.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun