Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

20. výročí založení Zelené hvězdy v České republice

6. Únor 2020

20. výročí založení Zelené hvězdy v České republice

Čas plyne tak rychle, že je tomu právě dvacet let od vzniku první prodejny zdravotnických potřeb pod názvem „Zelená hvězda“. Nyní jde o širokou síť prodejen a lékáren v České republice a na Slovensku, které fungují na systému franšízingu. Díky tomu je zajištěna dostupnost a distribuce zdravotnických prostředků a léků pro pacienty, včetně odborného poradenství, zejména v oblastech stomických pomůcek, hojení ran, zajištění kontinence, inkontinence a nutrice. Spolupráce se společností B. Braun pomohla vytvořit jednu z největších distribučních sítí na trhu, která pečuje o tisíce chronických pacientů s kompenzační pomůckou.

„Původně jsme uvažovali o názvu ,Zelený strom‘, ale spojitost s výrobnou alkoholu (Palírna u Zeleného stromu) nás od této myšlenky vzdálila a nakonec jsme se rozhodli pro název ,Zelená hvězda‘ – zelená jako logo B. Braun a hvězda jako perfektní servis,“ vzpomíná Dr. Petr Macoun, člen vedení skupiny B. Braun Medical v České republice a na Slovensku, který v letech 1999 a 2000 na startu projektu pracoval.

 

První Zelená Hvězda v Praze na Palmovce

První prodejna vznikla v Praze na Palmovce, když se rok předtím objevily první myšlenky realizovat zpracování poukazů a distribuci stomických pomůcek s cílem být pacientovi partnerem. PharmDr. Jiří Lukeš, který má ve vedení společnosti řetězec Zelená hvězda přímo na starosti, vzpomíná, jak na začátku vůbec netušil, kam se projekt rozvine a jakou důležitou roli bude hrát na Českém trhu: „Dnes se to netýká jen péče o pacienty s kompenzační pomůckou, ale jde o celý segment B2B – tedy komplexní dodávky do mimonemocničních lůžkových zařízení a specializovaných ambulancí. Veškerý sortiment, který společnost B. Braun dodává do nemocnic, je tak dostupný i v ambulantním sektoru.“

 

Výroční konference ve Špindlerově Mlýně

Prezentovány byly nejen dlouhodobé výsledky, ale zejména vhled do budoucna s perspektivou, proč projekt dává smysl. Součástí byl i úsměvný pohled do historie doprovázený obrazovou dokumentací. „Je mi ctí, že mohu být součástí tak komplexního projektu. Pozitivní energii mi dodává spokojený pacient, kterému se dostane specializovaného servisu včetně osobního kontaktu. Ten jsme schopni poskytnout díky spolupráci s našimi partnery,“ dodává MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., manažer řetězce Zelená hvězda.

Zelená hvězda v současné době dosahuje obratů v sortimentu B. Braun více než 100 milionů korun ročně, je hlavním partnerem rozvíjející se sítě odborných ambulancí B. Braun Plus a podílí se na zkvalitnění dostupnosti pomůcek a odborného poradenství pro koncové uživatele. Řízení projektu je v kompetenci divize OPM – Out Patient Market.

Děkujeme všem bývalým a současným zaměstnancům společnosti B. Braun a Zelených hvězd a těšíme se na další spolupráci a rozvoj nových projektů.

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.
manažer divize OPM
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Ambulantní péči nabízí Skupina B. Braun více než 25 let a nyní se rozhodla rozšířit své působení směrem k široké veřejnosti v oblasti kvalitní zdravotní péče pro všechny pod „krycím názvem“ Consumer Health a vydává se na cestu B2C trhu. S Jiřím Lukešem jsme se v rozhovoru otevřeně bavili o nových plánech Skupiny B. Braun, o odborných ambulancích B. Braun Plus a dotkli jsme se také mnoha dalších témat.

31.08.2020
Skupina B. Braun

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun