Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

19. listopadu proběhne nutritionDay. Zapojte včas i své pracoviště.

15. Říjen 2015

19. listopadu proběhne nutritionDay. Zapojte včas i své pracoviště.

Malnutrice se stále více dostává do středu pozornosti zdravotníků. Nejen na moderních lécích a ošetřovatelské péči záleží, jak pacient zvládne pooperační nebo poúrazovou rekonvalescenci nebo náročnou terapii.

Situaci na lůžkových odděleních nemocnic, léčeben a domovů pro seniory mapuje již od roku 2005 projekt nutritionDay. Vždy v jeden předem určený den všechna zaregistrovaná pracoviště vyplní jednoduché anonymní dotazníky týkající se onemocnění, stavu výživy, schopnosti přijímat potravu a poskytnuté nutriční péče u konkrétního pacienta. Data se pak stávají součástí společné databáze. Nemocnice a oddělení, která se projektu zúčastní, pomohou rozšířit soubor dat o nové údaje, ale současně získají možnost porovnat své výsledky s ostatními zapojenými pracovišti v České republice a v zahraničí. Výsledky také poslouží k lepší argumentaci o významu nutriční péče v systému zdravotnictví. V roce 2014 se akce nutritionDay zúčastnilo 53 zemí z celého světa.

 

Malnutrice znepokojuje nejen onkology

Malnutricí se samostatně zabývají onkologové, kteří koncem dubna organizují Nutriční den v onkologii. Výsledky toho letošního ukázaly, že každý druhý český pacient s rakovinou je ohrožen podvýživou a u téměř třetiny nemocných klesá váha půl roku od zahájení léčby minimálně o pět procent. Onkologům se již daří nepříznivý vývoj zvrátit, podle sdělení České onkologické společnosti se oproti letům 2010 a 2011 počet pacientů se středním a vysokým rizikem podvýživy mírně snižuje. Podvýživa se ovšem netýká jen onkologických pacientů a netrápí jen onkology. Jak v pozvánce k účasti na akci nutritionDay 2015 uvádí doc. MUDr. Pavel Těšínský, předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické medicíny ČLS JEP, malnutrice může ohrozit pacienty prakticky s jakoukoliv nemocí. Podle jeho slov přibližně třicet procent pacientů přichází do nemocnice v malnutrici a čtyřicet až padesát procent pacientů nemocnici v malnutrici opouští. I z tohoto důvodu byl v roce 2005 iniciován mezinárodní projekt nutritionDay. Jeho hlavním smyslem je na anonymních datech získaných během jednoho dne monitorovat situaci v nutriční péči a zapojenému pracovišti poskytnout zpětnou vazbu. Na lékařích a ošetřovatelském personálu pak je, aby získaná data vyhodnotili a případně se na klinickou výživu více soustředili. Protože se projekt pravidelně opakuje, je možné získat meziroční srovnání a zjistit, zda se v otázce výživy dané pracoviště posunulo kupředu. Do dnešního dne jsou k dispozici údaje přibližně od 170 000 pacientů odrážejících stav výživy a nutriční péče z různých zemí. Na tato data reagují nejen zdravotníci, státní instituce a plátci, ale také společnosti vyrábějící klinickou výživu. Mezi šest firem s vlastním výzkumem sdružených do Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) se řadí i společnost B. Braun. Asociace si klade za hlavní cíl zvyšování dostupnosti výživy pro všechny pacienty, kteří nutriční podporu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují.

 

Jak se do nutričního dne 2015 zapojit

Veškeré potřebné informace pro zapojení do programu jsou k dispozici na stránkách SKVIMP a AVKV. nutritionDay letos proběhne 19. listopadu, odborná společnost však doporučuje seznámit se s jednotlivými kroky dopředu. Kroků vedoucích k registraci a správnému vyplnění dotazníků je celkem dvanáct a na stránkách společnosti jsou detailně popsány (Jak se registrovat a správně vyplnit dotazník). S registrací do databáze nutričního dne pomůže také instruktážní video. Na stránkách společnosti i asociace jsou rovněž k dispozici dotazníky pro pacienty (v českém jazyce). Po jejich vyplnění je nutné data přenést do centrální databáze. Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické medicíny za podpory Asociace výrobců udělaly společně maximum, aby zájemcům zapojení do projektu co nejvíce usnadnily. Nyní již záleží na jednotlivých nemocnicích, jak se chopí jedinečné příležitosti podílet se na zlepšení výsledků zdravotní péče a kvality života hospitalizovaných pacientů.

 

 

Více účastníků znamená silnější argumenty pro boj s podvýživou. Připojte se!

Na tři otázky související s projektem nutritionDay jsme se zeptali MUDr. Františka Vojíka, předsedy Asociace výrobců klinické výživy.

Jaký význam mají data získaná v projektu nutritionDay?

Z našeho pohledu naprosto zásadní.  Naším cílem je podpořit sběr minimálně 2 000 ucelených záznamů z České republiky a následně tato nezávislá data po jejich anonymním vyhodnocení poskytnout všem, kteří o zařazení nutričního screeningu, vlastní výživy, ale i počtu nutričních specialistů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních mají možnost rozhodovat. Tedy státní správě a plátcům. Jsme přesvědčeni, že tato ucelená data napomohou podpořit již déle známý fakt, že malnutrice spojená s onemocněním je v naší populaci velmi závažným jevem a má zásadní dopady zejména na pacienty a jejich léčbu, sekundárně pak má výrazný dopad na navýšení nákladů na zdravotní péči právě díky komplikacím, které jsou s ní spojeny. Pokud tuto akci podpoří i Ministerstvo zdravotnictví, o jehož podpoře se právě jedná, její výtěžnost ještě dále vzroste.

 

Jak rychle mohou jednotlivé společnosti na výsledky projektu bezprostředně reagovat?

Výsledky projektu nutritionDay2015 lze očekávat po jejich statistickém vyhodnocení přibližně v dubnu 2016. Toto je dáno potřebou doplnit po třech měsících od nutričního dne jednoduchou informaci o stavu pacienta s odstupem času. Jak jsem se zmínil v předchozí odpovědi, nepůjde o reakci ve smyslu změny výrobního programu či výzkumu společností, ale o využití statistických dat k podpoře výživy všech pacientů, kteří ji aktuálně s ohledem na svůj zdravotní stav potřebují. A jak to bývá, právě lokální data jsou ta, která mívají ten největší dopad. Taková data nám v České republice nyní chybí, a proto si dovolím znovu vyzvat co největší počet pracovišť a zdravotníků k zapojení do tohoto projektu. Připojte se! Více účastníků znamená silnější argumenty pro boj s podvýživou.

 

Jaké výhody přináší pacientům a zdravotníkům spojení konkurenčních společností do jednoho sdružení?

Asociace založená v roce 2010 umožňuje za přísně etických podmínek naplňovat naše společné poslání a spolupracovat se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty i pacientskými organizacemi s cílem vytvořit takové podmínky, aby přípravky klinické výživy byly dostupné všem pacientům, kteří je potřebují. Dále umožňuje organizovat a podporovat vzdělávací akce, a zprostředkovávat tak dostupnost informací zdravotnickým odborníkům i pacientům. Také zajišťovat výměnu odborných informací mezi členy asociace, navazovat spolupráci se zahraničními organizacemi obdobného zaměření, zprostředkovávat informace a spolupůsobit při tvorbě legislativních návrhů.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Trvalá parenterální, tedy umělá výživa, kdy se podávají živiny přímo do krevního řečiště, nikoli přes zažívací trakt, zaznamenala v posledních letech v Česku rychlý vývoj. Zatímco dříve museli být pacienti se selháním střev napojeni na infuzi na pojízdném stojanu až 20 hodin denně, dnes si lidé nosí mobilní pumpu i výživu v batohu a žijí téměř plnohodnotný život. Co způsobuje samotné selhání střeva? Kolik lidí je dnes v České republice na parenterální výživě závislých či jaké jsou vyhlídky na medicínské řešení tohoto onemocnění? Na otázky nám odpověděl přední český odborník na parenterální výživu z IKEMu MUDr.  Petr Wohl, Ph.D. 

13.10.2021

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

10.05.2021

Nedostatečná výživa pacientů snižuje šanci na jejich uzdravení a prodražuje léčbu.

08.06.2017
Lidé a společnost