Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

17. národní kongres ČSOT

26. Červen 2013

17. národní kongres ČSOT

Ve dnech 15. až 17. května 2013 se v prostorách pražského Top Hotelu konal XVII. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT).

 

Kromě výboru ČSOT se na zajištění této akce podílela Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole.

Jednalo se o vrcholný odborný kongres, který je tradičně věnován především ortopedii, traumatologii a spondylochirurgii.  Velice rozsáhlý odborný program byl rozdělen do čtyř sekcí, které probíhaly paralelně v různých přednáškových sálech.

Zaznělo více než 210 přednášek, které mimo již zmíněného řešily témata aloplastik, dětské ortopedie, fyzioterapie, artroskopie, plastické chirurgie, chirurgie ruky a nohy, ortopedické onkologie,  septické ortopedie, amputační chirurgie a lázeňské péče.

Součástí programu byl také devadesátiminutový seminář společnosti B. Braun Medical, v rámci něhož zaznělo osm zajímavých přednášek, po kterých následovala bohatá diskuse.

Národní kongres je skvělá příležitost, jak kontaktovat maximum zákazníků. Je možné si s nimi promluvit v klidném prostředí, a získat tak od nich zpětnou vazbu. Národního kongresu se zúčastnilo více než 400 lékařů a sester z celé České republiky. Mezi přednášejícími byli také hojně zastoupeni lékaři ze západní Evropy a USA.

Dále se na akci prezentovalo celkem 54 firem a vystavovatelů. Společnost B. Braun Medical měla tu čest být stříbrným partnerem kongresu a na svém stánku přivítala mnoho svých stálých i potenciálních zákazníků.

XVII. národní kongres ČSOT byl odborně i společensky mimořádně zdařilou akcí a jeho organizátorům patří velký dík.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory