Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

14. moravské urologické sympozium

5. Červen 2012

14. moravské urologické sympozium

Ve dnech 22.-23. března se v krásných a turisty hojně navštěvovaných Jeseníkách konala již tradiční a mezi odborníky oblíbená akce.

Moravského sympozia se zúčastnilo téměř 250 urologů a urologických sester. Místem konání byl opět hotel Dlouhé stráně v Loučné nad Desnou.

Toto dvoudenní setkání, jehož pořadatelem byly Urologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc, se konalo jako každoročně pod záštitou Výboru ČUS ČSL JEP, ředitele FN Olomouc a děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Prezidentem celého sympozia byl přední uznávaný český odborník, přednosta Urologické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., jenž je specialistou v robotické chirurgii.

I když je tato akce pořádána jako regionální - moravská - mezi hosty byli také významní odborníci z Prahy, Ústí n. L. a Hradce Králové.

Hlavními tématy sympozia byly lokalizovaný karcinom prostaty, nykturie, karcinom močového měchýře, diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře aj.

Taktéž se našlo dost prostoru pro workshopy a setkání s odborníky z jednotlivých urologických oborů a již tradičně byly do programu zařazeny zprávy lékařů z doktorandského studijního oboru.

Během čtvrtečního dne probíhaly také přednášky určené sestrám, které garantovala vrchní sestra z Urologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc Bc. Nataša Sochorová. V přednáškách zazněla různá témata týkající se záslužné práce sester, od ošetřovatelské péče až po práci na operačním sále.

S velkým ohlasem byla účastníky sympozia přijata novinka společnosti B. Braun Medical Actreen® Lite Mini, sterilní močový minikatetr určený k intermitentní močové katetrizaci u žen. Tento katetr je velmi diskrétní, snadno použitelný a mnoha ženám usnadní život. Tým divize OPM, který se účastní sympozia každoročně, připravil vskutku netradiční a originální způsob prezentace novinky, a to formou tance. Marek Dvorník pozval své taneční přátele a žáky, kteří předvedli své umění v rytmu salsy, rumby, cha-cha, paso doble, jive a samby. Katetr byl představen v průběhu taneční exhibice a sklidil mezi odbornými účastníky sympozia velký úspěch.

Celé setkání provázela přátelská atmosféra, díky níž měli především mladí lékaři exkluzivní příležitost zkonzultovat s předními českými odborníky své první klinické zkušenosti. Takovéto regionální setkání mělo zcela jistě nenahraditelný význam a účastníky byla vysoce hodnocena jeho odborná úroveň.

Na závěr setkání prezident sympozia poděkoval všem přednášejícím odborníkům i vystavujícím firmám a všechny přítomné pozval na další ročník sympozia.

Marek Dvorník
divize OPM - stomie, urologie, inkontinence, drenáže
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory