Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

14. kongres nemocničních lékárníků

5. Leden 2011

14. kongres nemocničních lékárníků

Ve dnech 12. -14. listopadu 2010 proběhl na Univerzitě v Hradci Králové kongres nemocničních lékárníků, který každoročně pořádá Sekce nemocničních lékárníků (SNL) ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při České asociaci sester.

SNL je odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství. Kromě prezentace hlavních témat letošního ročníku, jako jsou biosimilars a gastroenterology, proběhla v rámci kongresu i celá řada pracovních setkání lékárníků-technologů, lékárníků-kvalitářů a také onkologických laborantů.

Vraťme se ale nyní k oboru nemocničního lékárenství. Jedná se o specializovaný obor, který má nezastupitelnou úlohu v zajišťování komplexní lékárenské péče především pro lůžková zdravotnická zařízení. Součástí nemocničního lékárenství je poskytování klinicky orientované péče na úrovni odpovídající potřebám nemocnice.

Kongres se zabýval tématy, která zajímají nemocničního lékárníka a nemocničního laboranta
s ohledem na jeho praxi. Program byl sestaven ve třech sekcích - technologické, klinické a stability cytostatik. Právě v návaznosti na koncepci oboru, tedy standardizaci služeb nemocniční lékárenské péče na vysoké úrovni a odpovídajícímu spojení nejnovějších farmaceuticko-medicínských poznatků
a technologií s ekonomickými možnostmi zdravotního systému, bylo i na kongresu možno zhlédnout technologie, které usnadní a zpřesní práci v přípravě. Tentokrát se jednalo o parenterální výživové směsi produkované výhradně v nemocničních lékárnách a místnostech k tomu připravených,
tzv. čistých prostorách pro přípravu intravenózních roztoků.

Společnost B. Braun na kongresu představila automatické přečerpávací zařízení Exacta-Mix™ 2400, které rychle a s vysokou přesností namíchá vícesložkové sterilní směsi odčerpáním požadovaného množství zdrojových složek z jejich kontejnerů v uživatelem specifikovaných časových intervalech do kontejnerů finálních. Jedná se o přístroj určený k mísení vícezdrojových produktů, jako jsou:

  • totální parenterální výživa
  • kardioplegické roztoky
  • hydratační roztoky
  • tekutá léčiva
  • substituční renální terapie

Exacta-Mix™ 2400 je velice jednoduše použitelný a vysoce variabilní v možnostech definování hlášení
a štítků. K jeho dalším přednostem patří:

  • přesnost - dodání makro- a mikro- aditiv v rozmezí +/-3% redukci „chyb operátora“, kombinace volumetricko/gravimetrické metody, objemy pouze 0,2 ml;
  • komfort pro uživatele - grafické zobrazení, jednoduchá montáž;
  • bezpečnost - ověřování čárovými kódy, uzavřený systém redukující rizika kontaminace, detektor vzduchových bublin, detektor okluzí, méně manuální manipulace;
  • efektivita - smísení až čtyřiadvaceti druhů zdrojových roztoků, využití zaměstnanců, zvýšení množství vyrobených jednotek, ušetření nákladů na přísady, maximální rychlost 16,6 ml/sec;
  • flexibilita - integrovaný počítač i monitor, vybavený rozhraním pro komunikaci s ostatními informačními systémy, široce konfigurovatelný, může být upraven na míru, tak aby odpovídal individuálním procesům a nabízel velké i malé objemy (0,2-9,99 ml).

Vzhledem k jeho vlastnostem, jako jsou plně integrovaná váhová stupnice, automatická kalibrace, ověřování čárovými kódy, dotyková obrazovka, operační software Windows™ a napojení na nemocniční síť, věříme, že si rychle najde své zákazníky, stane se nedílnou součástí lékárenské péče
v nemocničních lékárnách, povede k optimalizaci příprav a vytvoří podmínky pro potřebnou průpravu
v oboru nemocničního lékárenství.

14. kongres lékárníků očima hlavního pořadatele

Kongresy nemocničních lékárníků začala Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti pořádat v roce 1996. Počátky byly svým rozsahem velmi skromné, v té době bychom si současnou skutečnost ani já, ani doktorka Helena Rotterová coby zakladatelé dnes již tradiční akce nedokázali představit. Letošního
14. kongresu nemocničních lékárníků v Hradci Králové se zúčastnilo 530 odborníků. Velkou většinu tvořili nemocniční lékárníci a máme radost z toho, že se kongresu zúčastnili i farmaceutičtí asistenti.

Vysoký zájem byl také odrazem toho, že téměř stále probíhaly přednášky současně ve více sálech, jinak bychom se do prostor Univerzity Hradec Králové ani nevešli. Byli jsme velmi potěšeni, že nad kongresem převzal záštitu ministr zdravotnictví České republiky doc. Leoš Heger.

Hlavním tématem byla problematika biosimilars. To je zcela jistě téma, se kterým se musí především v nemocniční praxi vypořádat každý z nás. Jsem rád, že naše pozvání k přednášce na toto téma přijala prof. Dr. Irena Krämerová z nemocniční lékárny Univerzitní nemocnice v Mainzu.

Dalšími tématy byla gastroenterologie a hepatologie, tradiční blok onkologických farmaceutů a také problematika klinické farmacie. Samostatné přednáškové odpoledne si opět připravili farmaceutičtí asistenti. Závěr kongresu pak byl věnován panelové diskusi o specializačním vzdělávání nemocničních lékárníků. Myslím si, že kongres opět ukázal celý záběr odborných činností nemocničních lékárníků v praxi. O to víc je zcela nepochopitelná nedávná snaha o zrušení samostatného specializačního oboru nemocničních lékárníků. Tomu se však naštěstí podařilo zabránit.

Mgr. Jiří Kotlář, Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun