Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XLV. nefrologický kongres ERA - EDTA

1. Červen 2008

XLV. nefrologický kongres ERA - EDTA

Ve dnech 10. - 13. května 2008 se ve švédském Stockholmu uskutečnil nefrologický kongres ERA - EDTA. Zúčastnila se jej i společnost B. Braun Avitum.

Místem konání XLV. nefrologického kongresu ERA - EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association) bylo Mezinárodní kongresové a veletržní centrum - moderní komplex mimo centrum města, dosažitelný rychlovlakem za patnáct minut jízdy. Odborný program zahrnoval prezentaci nejnovějších výsledků základního i klinického výzkumu stejně jako „up-date“ informací o klinické péči. Klinická nefrologie, dětská nefrologie, možnosti náhrady funkce ledvin včetně hemodialýzy, peritoneální dialýzy a transplantace stejně jako diabetes, hypertenze, kardiovaskulární a jiné komplikace onemocnění ledvin byly diskutovány ve formě přednášek, minipřednášek, sympozií a kurzů. Program byl doplněn i sympozii sponzorovanými jednotlivými výrobci.

Mezi velmi zajímavé příspěvky, které mohou přinést zásadní obrat v léčbě, patřilo sdělení prof. Enyu Omak z japonské Ósaky a týkalo se možnosti léčby nemocí ledvin pomocí kmenových buněk. Přednáška s názvem „Léčba selhání ledvin pomocí kmenových buněk - budoucnost či iluze?“ tak sklidila velký ohlas a vyprovokovala nefrology k dlouhé diskuzi.

Zcela jiným tématem se zabýval Laszlo Rosival z Budapešti, který ve svém referátu analyzoval výhody a nevýhody privatizace dialyzačních center ve východní Evropě. Přínosná pro praxi byla i diskuze o chronickém onemocnění ledvin, která v bloku zahrnujícím přednášky Steina Allana z norského Trondheimu či Paula Stevense z britského Canterbury analyzovala a potvrdila nárůst pacientů s postižením ledvin v souvislosti se stárnutím populace a razantním pokrokem terapie kardiovaskulárních chorob pomocí invazivní kardiologie.

Firemní sympozium společnosti B. Braun Avitum AG mělo motto „Dialýza ve stáří - možnosti v budoucnu“ a bylo zaměřené na aktuální i budoucí terapeutické trendy. Výsledky studie DOPPS u starších pacientů prezentoval Prof. Michel Y. Jadoul z belgického Bruselu, na High Flux dialýzu a její vliv na morbiditu a mortalitu u starších rizikových pacientů se zaměřil Prof. Dr. Christoph Wanner z německého Würzburgu a spojení mezi komplikacemi, zvolenou terapií a výsledky zpracoval Dr. Bénédicte Stengel z francouzského Villejuif.

Vlastní firemní prezentace představila nové produkty zvyšující jak kvalitu, tak i bezpečnost terapie - nový dialyzátor z modifikovaného polysulfonu Diacap® α Polysulfon+ HiFlo, inovovaný systém regulace ultrafiltrace a stabilizace krevního tlaku pacienta bioLogic RR Comfort i důraz na síťové propojení monitorů a elektronické vedení dokumentace. Dialyzátorům se v tomto čísle věnujeme na jiném místě. Všechny produkty budou představeny na 32. kongresu České nefrologické společnosti ve dnech
19. - 21. 6. v Olomouci.

Myslím, že kongres ve Stockholmu posunul nefrologii opět o krok dále. Těší nás, že se společnost B. Braun Avitum může na vývoji tohoto oboru podílet.

Příští Světový nefrologický kongres proběhne v italském Miláně (www.wcn2009.org).

MUDr. Petr Hora, MBA
obchodní a marketingový
manažer divize B. Braun Avitum

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie