Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny

1. Listopad 2008

XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny

Královéhradecké ošetřovatelské dny mají již svou tradici: ve dnech 11. - 12. září 2008 proběhl již jejich XIV. ročník.

Tento mezinárodní kongres pořádala v prostorách Univerzity Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové, Českou asociací sester - Region Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie.
Pořadatelé kongresu se inspirovali organizací podobných velkých akcí a připravili pro účastníky kompletní inovaci kongresu.

XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny zastřešovaly tři nezávislé akce:

I. odborný kongres intenzivní péče a ošetřovatelství - kongres se konal 11. září 2008 a jeho součástí byl workshop „První pomoc s praktickým nácvikem“. O tuto akci byl z řad účastníků velký zájem a z tohoto důvodu proběhl během kongresu dvakrát.

Ve stejný den, ale v nových prostorách Univerzity Hradec Králové, na půdě Fakulty managementu a informatiky, se konal druhý kongres, Ošetřovatelská péče v klinických oborech, kazuistiky. Zazněly zde přednášky např. z oboru psychiatrie a vyslechli jsme si prezentace s onkologickou a revmatologic-kou tematikou. Zajímavé bylo i sdělení na téma bazální stimulace. Nedílnou součástí tohoto kongresu bylo téma vzdělávání, kde jsme mohli přivítat i zástupce oboru ošetřovatelství ze španělské univerzity v Almerii. K tomuto kongresu organizátoři připravili workshop na téma „Jak si připravit kvalitní prezentaci?“. Zde účastníci workshopu zasedli v mediální učebně k počítačům a prošli dvouhodinovým  praktickým nácvikem.

III. odborný kongres rehabilitačního ošetřovatelství se konal 12. září 2008. Platící účastníci obdrželi publikaci Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu, jejímž autorem je Josef Nekula. Součástí kongresu byl workshop „Správné techniky při polohování pacientů s praktickým nácvikem“. Tento workshop proběhl z důvodu velkého zájmu také dvakrát. Kongres měl multidisciplinární zaměření a účastnili se ho fyzioterapeuti, ergoterapeuti a všeobecné sestry.

Po oba dva dny zaznělo na sedmdesát přednášek a bylo prezentováno osmnáct posterů. Na závěr konference byl na základě hlasování účastníků kongresu vybrán a ohodnocen nejlepší poster.
Na kongresu bylo zaregistrováno 1 100 platících posluchačů, včetně čestných hostů, a vystavovatelů bylo na kongresu na 1 250 účastníků.

Organizačního zajištění se ujala firma Nucleus. Poděkování patří také sponzorům a všem zúčastněným firmám. Hlavním sponzorem kongresu byla společnost B. Braun Medical, hlavní mediálním partnerem Mladá Fronta a dalšími mediálními partnery Galén a Promediamotion.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním a na vysoké úrovni připraveném odborném kongresu. Všem přednášejícím děkujeme za jejich pečlivě připravené přednášky a doufáme, že se i na příštích, v pořadí již jubilejních XV. královéhradeckých ošetřovatelských dnech  sejdeme v hojném počtu.

Těšíme se na setkání s Vámi ve dnech 10. - 11. září 2009. 

Bc. Hana Ulrychová
a Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D.,
Fakultní nemocnice Hradec Králové

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče