Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vzdělávání sester v nefrologii - VIII. multidisciplinární nefrologický kongres

5. Leden 2009

Vzdělávání sester v nefrologii - VIII. multidisciplinární nefrologický kongres

Ve dnech 14. - 15. listopadu 2008 se v Brně v hotelu International uskutečnil Multidisciplinární nefrologický kongres. Letošní již osmý ročník byl zaměřen na "Význam vzdělávání sester v nefrologii". To je téma velmi diskutované, a to nejen v oboru nefrologie.

Hned první blok přednášek se tohoto tématu dotkl sděleními Bc. Niny Müllerové a MUDr. Marie Košuličové. Bc. Nina Müllerová, která je vedoucím oddělení nelékařských povolání a uznání kvalifikací na Ministerstvu zdravotnictví České republiky, ve své přednášce vyzdvihla význam vzdělávání sester a zejména vysvětlila, jak vzdělávání funguje nyní a kam by se mělo ubírat do budoucna. Její účast na kongresu byla velkým přínosem, protože mohla zodpovědět řadu dotazů, a zúčastněné sestry tak měly přímý kontakt s Ministerstvem zdravotnictví.

Ředitelka NCO NZO Brno (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) MUDr. Marie Košuličová připomněla historii vzdělávání sester a nastínila, jaké edukační programy probíhají v současnosti.

Odpolední blok přednášek byl organizován společností B. Braun Avitum a koncipován jako diskuzní fórum na téma ,,Co přinesl systém celoživotního vzdělávání v praxi?“. Byla zde zastoupena pracoviště státních nemocnic, privátních dialyzačních středisek a opět zde svá sdělení měli i zástupci Ministerstva zdravotnictví a NCO NZO Brno.

Toto složení způsobilo, že diskuze byla velmi zajímavá a hlavně přínosná pro všechny zúčastněné.
Poslední páteční blok byl zaměřen na přednášky, které se dotýkaly psychosociálních aspektů dialyzační léčby a náročnosti komunikace mezi sestrou a pacientem.

V sobotu nás úvodní sdělení seznámila s činností nefrologické  sekce ČAS (Česká asociace sester) a s aktualitami z prezidia ČAS.

Zajímavá pak byla přednáška, která ukázala na náhradu funkce ledvin z pohledu sestry v intenzivní péči. Velmi důležitá sdělení se týkala sledování bolesti a stavu nutrice u dialyzovaných pacientů.
Kongres byl zakončen sděleními, která byla zaměřena na peritoneální dialýzu.

Letošní Multidisciplinární kongres přinesl kromě odborných sdělení i řadu informací ohledně systému vzdělávání sester a už teď můžeme být zvědaví, jakému tématu se bude věnovat příští rok.

David Vacek, DiS.
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun