Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vzdělávací akce Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha - Černý most

9. Prosinec 2013

Vzdělávací akce Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha - Černý most

Jako každoročně i letos pořádalo Dialyzační středisko B. Braun Avitum Praha - Černý Most vzdělávací akci pro spolupracující a potenciálně spolupracující lékaře.

Letos v září se poprvé uskutečnila v důstojných prostorách Café B. Braun. To však nebyla jediná změna. Akce poprvé proběhla pod křídly Aesculap Akademie a letos byla také jiná skladba přednášek. Velký úspěch vyjádřený hojnou účastí (především praktických) lékařů byl bezpochyby způsoben i tím, že na programu nebyla pouze témata týkající se nefrologie, ale byli přizváni též kolegové z jiných oborů. MUDr. Tomáš Dvořák z Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce přednesl vynikající sdělení na téma pneumonie, s důrazem na novinky v diagnostice a léčbě. MUDr. Michaela Rýzlová, kardioložka s dlouholetými zkušenostmi z pražských klinických pracovišť, nově působící v privátní praxi na Poliklinice Parník na Černém Mostě, vystoupila s přednáškou na téma nová antikoagulancia a jejich užití v kardiologii. Byla tak laskavá, že téma zpracovala též pro naše čtenáře.

MUDr. Petr Hartl
vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum, Praha - Černý Most
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Po 21 rokoch sa prevádzka dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie B. Braun Avitum presťahovala zo 7. poschodia monobloku nemocnice Svet zdravia a.s. na prízemie kompletne zrekonštruovanej samostatnej budovy bývalého detského pavilónu tej istej nemocnice.

07.12.2016
Nefrologie