Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Výměna zkušeností mezi cévními chirurgy a nefrology

3. Červen 2009

Výměna zkušeností mezi cévními chirurgy a nefrology

Ve dnech 2. - 5. dubna 2009 proběhl v Jasné pod Chopkem kongres Společnosti slovenské cévní chirurgie.

Místo konání kongresu je tradičně spjato s možností sportovního vyžití, především pro milovníky lyžování. Letošní zima byla na sníh opravdu bohatá a tento jarní termín přidal ještě sluníčko, které úžasnou atmosféru umocnilo. I přes tato lákadla byla přednášková síň každý den zcela zaplněna.

Jako jedno z témat byla zvolena problematika A-V píštělí. Díky včasnému anoncování programu se do Nízkých Tater sjeli nejen cévní chirurgové, ale rovněž zástupci nefrologů a intervenčních radiologů. Letošní ročník byl prostě interdisciplinární!

Z tohoto multioborového bloku bychom na tomto místě velmi rádi zmínili přednášku MUDr. Petera Baláže z pražského IKEM, který prezentoval dosavadní výsledky použití cévní protézy ProVena u aneuryzmaticky změněné A-V fistule. ProVena je určena k zevní protekci venózního štěpu. Je vhodná nejen k použití u varikózních žil, ale rovněž u aneuryzmat. Právě toto uplatnění si zmíněný produkt našel při řešení komplikovaných A-V zkratů u hemodialyzovaných pacientů. Podrobnou metodiku preparace a následné resekce aneuryzmatu, ošetření protézou ProVena a dokončení rekonstrukce A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, Ph.D., v časopise The Journal of Vascular Access pod názvem „Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage“ (Aneurysmorafie je jednoduchá technika k záchraně A-V fistule). Kazuistiku a follow up u těchto pacientů přednesl na kongresu v Jasné. Z prezentovaných výsledků je patrno, že metodika resekce aneuryzmatu a jeho ošetření protézou ProVena je i přes větší pracnost výhodná, především z důvodu zachování venózního A-V zkratu, se všemi jeho rheologickými vlastnostmi.

Zájem o naše produkty byl velkýZájem o naše produkty byl velkýPrezentované byly zkušenosti i praktické postupy cévních chirurgů při zavádění A-V fistul, řešení jejich akutních a dalších komplikací, management pooperační péče o A-V fistuli, alternativní zavedení centrálního venózního katétru a další zajímavá témata, jež poskytla nefrologům řadu informací, které využijí během své práce na hemodialyzačních střediscích.

S velkým zájmem a očekáváním nefrologů pracujících na hemodialyzačních střediscích byl sledovaný přednáškový blok „Trvalé a dočasné cévní přístupy a jejich komplikace." Jedná se o stále aktuální téma, protože vytvoření kvalitního a funkčního cévního přístupu je pro pacienty léčenými hemodialýzou základním předpokladem jejich úspěšné léčby.

A protože jak jsme se již zmínili výše, kongres se konal v lokalitě s vynikajícími podmínkami pro lyžaře, pořádal se letos již 3. ročník závodů ve slalomu. Počasí bylo opravdu nádherné, atmosféra připomínala téměř světový pohár a po večerním vyhlášení výsledků následovala důstojná oslava. Vítězům gratulujeme a těšíme se, čím nás Nízké Tatry překvapí v příštím roce. 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - Vascular Systems

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory