Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Volám sa Space... B. Braun Space

Ing. Pavol Faix

9. Březen 2010

Space Automatické infuzní systémy
Pred niekoľkými rokmi uviedol koncern B. Braun na svetový trh smelý inovatívny koncept infúznej techniky typového radu Space. Nové, často prevratné myšlienky prinášali okrem veľkého očakávania tiež pochopiteľnú nervozitu, ako nový koncept prijmú samotní užívatelia. Dnes už vieme, že zámer sa viac ako vydaril, pumpy B. Braun dobývajú svetový trh a podiel na trhoch adekvátne rastie. Taktiež v Českej i v Slovenskej republike systém Space možno nájsť v mnohých nemocniciach a o nové inštalácie je veľký záujem.

Aktuálne možnosti systému a pripravované novinky

Čas letí a tak ako s úžasom pozorujeme neuveriteľne rýchly progres v oblasti informačných technológií, vývoj sa, samozrejme, nezastavil ani u „infúznych počítačov“, ako môžeme smelo pomenovať pumpy Space. Aktuálna verzia dodávaného softvéru beží pod písmenom H. V krátkosti si môžeme zhrnúť nosné ciele projektantov systému. Okrem minimalizácie potrebného priestoru aj v prípade väčšieho počtu púmp (čo sa vskutku mimoriadne podarilo), bolo cieľom i zredukovať potrebný počet prístrojov. Ponúkať univerzálnosť použitia a eliminovať zbytočný nákup „špecializovaných“ jednoúčelových prístrojov. S aktuálnou verziou softvéru H sa aj tento cieľ podarilo dosiahnuť. Zrekapitulujme si, čo všetko vieme realizovať s univerzálnymi pumpami Space.

Systém Space v sebe zahŕňa okrem techniky (hardvér) aj terapeutický rozmer (softvér):

 •  režim štandardnej volumetrickej pumpy a lineárneho dávkovača - pre neonatológiu aj dospelých pacientov;
 • parenterálne podávanie z fliaš, striekačiek, vakov;
 • podávanie transfúzie (k dispozícii je aj transfúzna súprava);
 • enterálne podávanie (nahrádza enterálnu pumpu) - jeden typ enterálnej súpravy na všetky druhy kontajnerov enterálnej výživy, na konci s odnímateľným kužeľom pre napojenie na sondu, resp. PEG a jejunostómiu;
 • samostatné použitie púmp alebo v integrácii do systémov;
 • množstvo individuálnych nastavení zohľadňujúcich predstavu užívateľov;
 • použitie v nemocniciach aj v mobilných aplikáciách (sanitka, vrtuľník);
 • PCA (pacientom kontrolovaná analgézia) dostupná vo všetkých pumpách;
 • TCI (Target Controlled Infusion) - automatické podávanie liečiv Propofol® a Remifentanil®;
 • napojenie systému na nemocničný informačný systém;
 • podpora používania čiarového kódu;
 • knižnica liekov zobrazuje a kontroluje povolené hodnoty rýchlostí dávkovania a automatické prepočty;
 • v spojení so Space MRI sú pumpy použiteľné aj v prostredí MRI;
 • v krátkom čase dostupný algoritmus na podávanie inzulínu - iCG;
 • pripravovaný centralizovaný web server.

Toto je len najhrubší opis možností použitia a schopností systému Space, o detailoch by sa dalo rozprávať veľmi dlho. Nemenej dôležitý je ale aj rozmer zvýšenia bezpečnosti. Bezpečnosť sa podarilo zvýšiť jednak pomocou hardvéru (bezpečnostná svorka, uchytenie piesta, senzory toku tekutiny), ako aj pomocou softvéru (knižnica liekov s možnosťou nastavenia limitov, on-line komunikácia
a zobrazovanie stavu systému aj na diaľku atď.).

B. Braun SpaceStation MRI - unikátne riešenie používania štandardnej infúznej techniky priamo v prostredí MRI V dnešnej dobe virtuálnej reality a Avatarov sa podsúva idea urobiť fiktívny rozhovor s jednou „Hi-Fi vežou SPACE“ a spýtať sa na realitu a pocity z druhej strany. Prečo nie? Takže poďme na to.

Aj keď to znie možno zvláštne, rád by som namiesto „systém infúznej techniky Space“ používal nejaké oslovenie.

Vôbec to nie je zvláštne, čudovali by ste sa, aké mená mi sestry
a lekári dávajú - niekedy štandardné, inokedy veľmi osobné. Môžete ma volať povedzme B4U (be for you).

Výborne, takže B4U, softvér H je realitou, čo to pre teba znamená?

Je to v poradí siedmy softvér. Cítim, že som dospel, ukončil štúdium a pripravujem sa na vedeckú kariéru. Hlavne sa teším
z nových funkcií, ako sú PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)
a TCI (cielene riadená infúzia). Potešenie vidím cez svoj displej aj na tvárach personálu. Čoraz častejšie si ma prepínajú do týchto režimov.

Neponúkaš toho až príliš veľa, dá sa to všetko zvládnuť?

Vnútri mám fakt dobrý počítač a zmestí sa do neho naozaj dosť. Nič zbytočné tam však nevidím, zatiaľ mi nič nevymazali. Ľudia sú učenliví a inklinujú k moderným veciam. Prispeli k tomu aj mobily
a počítače. Dnešný mobil dokáže to, čo predtým veľké PC, rozhodne neslúži len na telefonovanie. Vnímam to aj na sebe, lebo na mne nastavujú čoraz detailnejšie parametre a používajú viac funkcií. Úvodná zoznamovacia fáza je krátka. V zásade som spokojný.

B4U, spomínal si novšie funkcie - PCA a TCI. Ako fungujú a čo je na nich inovatívne?

Aplikácie sa v pumpách používajú už roky. Za prínos a výhodu považujem skutočnosť, že sú dostupné
v každej pumpe. Zoberme si napríklad PCA (pacientom kontrolovaná analgézia). Spomínam si na môjho staršieho brata, ktorý sa venoval iba tomu. Bol v tom dobrý, ale keď chýbal vhodný pacient, zbytočne stál. Toľké mrhanie! Ja už viem pracovať v akomkoľvek režime, ak treba, tak ma z bežného dávkovača prepnú do režimu PCA a odrazu som geniálna PCA pumpa. Nie je to skvelé? 

Čo všetko v režime PCA dokážeš? Je to komplikované?

Celé to funguje cez knižnicu liekov. DLE (Drug List Editor) je skutočne geniálny softvér! Pri vyše
1 500 liekoch môžete nastaviť individuálne parametre - názov lieku, ktorý potom zobrazujem na displeji (konečne žiadne prelepovanie leukoplastom - predtým som bol stále ako so žuvačkou na čele), individuálne nastavenia limitov (rýchlosť, dávka...). Šetrím čas potrebný na prepočty a nastavovanie
a dávam pozor aj na personál, aby sa nepomýlil (ak sa to aj stane, taktne ho na to upozorním).
Ak zaradíte liek alebo zmes liekov do kategórie PCA, iba raz sa v editore nastavia potrebné údaje (kontinuálna rýchlosť, objem bolusu, čas výluky, limit objemu/dávky za čas...) a to samostatne pre každý liek. Knižnica liekov sa potom prenesie cez notebook do každej pumpy a to je všetko. Keď sa na začiatku terapie vyberie z knižnice liekov konkrétny liek, všetko je už nastavené, môžete hneď začať stlačením START. Predtým sa to muselo vždy nanovo nastavovať.

Čo všetko sa môže personál z displeja dozvedieť?

Displej je jednoduchý a prehľadný. Nie je tam zbytočne veľa informácií. Názov lieku, rýchlosť/dávka, pomer medzi požadovanými a aplikovanými bolusmi a na požiadanie aj iné podrobnosti (história aplikácií bolusov, množstvo podaného lieku, zostávajúci čas výluky atď.). Navyše viem zabrániť nepovolanému manipulovaniu a po nastavení jednej z troch úrovní ochrany reagujem až po zadaní PIN kódu. Niekedy sa cítim dôležitý ako kreditka. V PCA režime viem pracovať s pacientským tlačidlom (jednoduché pripojenie), ale aj bez neho.

B4U, určite ma zaujíma aj najnovší prírastok - TCI...

TCI (Target Controlled Infusion), algoritmom riadená TIVA, to je už skutočne veľmi sofistikovaná práca. Predstavuje nadstavbový softvér a inštaluje sa užívateľovi na požiadanie. Výrobca sa o všetko postaral, to znamená, že pre Propofol® implementoval dva overené algoritmy (Marsh, Schnider) a postup je mimoriadne jednoduchý. V podstate musíte iba zadávať parametre, ktoré sa vás cez displej spýtam
a o všetko ostatné sa postarám. Marsh je v tomto ohľade jednoduchší; menej parametrov, práca
v režime P-Target (plazmatická hladina). Schnider pracuje s väčším počtom potrebných parametrov (hmotnosť, pohlavie, výška, vek), ale vybrať si okrem P-Target môžete aj E-Target (efektívna hladina koncentrácie Propofolu). Pri podávaní liečiva Remifentanil ® sa využíva model podľa Minta.

Pre používateľa sú okamžité informácie veľmi dôležité.

Platí to isté ako u PCA. Displej kvôli prehľadnosti zobrazuje najdôležitejšie informácie - názov lieku, zvolený režim (napr. TCI Sc E znamená algoritmus podľa Schnidera, efektívna hladina), hodnotu cieľovej koncentrácie (napr. 4μg/ml), aktuálnu koncentráciu v plazme (Cp) a efektívnu koncentráciu (Ce). Keď treba, viem poskytnúť aj ostatné detailné informácie, ako aj grafické zobrazenie. Dôležitá je aj informácia o čase prebudenia. Takže ak chcete na sále použiť TCI iba pri dávkovaní liečiva Propofol®, zoberiete ma do ruky (po diéte vážim iba 1,4 kg!) a o niekoľko sekúnd môžeme začať. Nepotrebujete na to celú škálu prístrojov.

Vyzerá to skutočne atraktívne. Vieme aj o pripravovaných novinkách, ale tým dáme priestor na inom mieste.

Áno, už som informovaný o ukončení vývoja iGC (Integrated Glycemic Control). Také niečo na svete ešte nie je, tak sa na to veľmi teším. Dúfam, že to bude priekopnícke a budem jedinečný. Príprava web servera je nutnosť, realita dneška.

Ešte otázka na záver: B4U, čo nemáš rád, čo sa ti nepáči?

Nájdu sa drobnosti, ktoré skutočne nemám rád. Napríklad, keď ma zanedbávajú, nečistia, alebo naopak používajú nevhodné dezinfekčné prostriedky. Moja „pokožka“ tým veľmi trpí. Občas spadnem na zem. Tiež to nie je bohviečo. Ja viem, že to nikto nerobí zámerne, ale mám pocit, že o svoj mobil sa každý stará akosi vrúcnejšie. Ak mi dáte, čo mi patrí, pracujem bez problémov, poctivo a spoľahlivo. Niekedy sa mi páči, keď pri práci počujem hudbu. Mám rád rock, ale aj operu.

B4U, ďakujem za rozhovor.

Na dnes je to všetko. Pre tých, čo nečítali článok od začiatku, malé upozornenie: rozhovor bol naozaj iba fiktívny. Space nevie ešte rozprávať ani prehrať DVD, hoci to možno tak vyzerá a azda by to ani nebolo na škodu.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník