Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Vliv obalů infuzních roztoků na přípravu a podávání parenterálních léčiv

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

24. Říjen 2014

Infuzní a injekční roztoky Podávání léčiv Infuzní terapie

Infuzní roztoky určené pro parenterální podávání jsou sterilní vodné roztoky obsahující ionty nebo glukózu v různé koncentraci. Používají se jednak k parenterální hydratační terapii a dále k podávání léčiv v nich naředěných.

Pro bezpečné a jednoduché podávání infuzních roztoků je nezbytné zajistit kompatibilitu obalů s léčivy, nerozbitnost obalů, ve kterých se infuzní roztoky aplikují pacientovi, možnost podání tlakové infuze, dostatečný prostor pro aditiva a samostatné sterilní porty.

Pro jednoduché a bezpečné podávání léčiv je velmi důležitá kompatibilita obalových materiálů s maximálním počtem léčiv. Ideální jsou materiály bez PVC a latexu. Důležitý je rovněž dostatečný prostor pro aditiva, který umožní pohodlné naředění požadovaného léčiva a automatické uzavření portu po aplikaci aditiva.

 

Skleněné infuzní lahve

Skleněné lahve jsou obalovým materiálem kompatibilním se všemi léčivými přípravky. Kritickou vlastností skleněných lahví je jejich rozbitnost, při které může dojít ke zranění, ale i ke kontaminaci personálu či prostředí, např. cytotoxickými látkami. U aplikace infuze ve skleněných lahvích je třeba zavzdušnit infuzní set, což narušuje uzavřenost celého systému infuzní lahve a aplikačního setu.

 

Plastové infuzní obaly

Na našem trhu se nejčastěji vyskytují infuzní roztoky v obalech firem B. Braun, Baxter a Fresenius. Složení používaných plastových infuzních vaků a lahví zajišťuje kompatibilitu se širokým spektrem léčiv. V současné době se využívají flexibilní non PVC vaky a semi-rigidní infuzní lahve. Pro nejčastěji využívané typy vaků Viaflo, Freeflex a lahví Ecoflac® plus je charakteristická kolapsibilita při ubývání infuzního roztoku, která umožňuje aplikaci infuze bez zavzdušnění infuzního setu.

Plastové obaly semi-rigidní i pružné vyprazdňují obsah infuzního roztoku daleko lépe než skleněné lahve a umožňují zachování uzavřeného aplikačního systému. Jejich používání významně zvyšuje bezpečnost pacientů (minimalizací kontaminace léčiv otevřeným infuzním systémem) i zdravotnického personálu (vyloučením poranění o střepy).

Kvalitu podávání léčiv výrazně ovlivňuje zbytkový objem (mrtvý prostor), který zůstává v infuzní lahvi nebo vaku a v setu po ukončení infuze. Pokud je tento objem příliš velký, je nutné infuzní set zavzdušnit nebo změnit jeho polohu, pokud byl do láhve či vaku zapíchnut příliš hluboko. Je obtížné nalézt v literatuře přesná data o tomto objemu a rovněž existuje několik definic uzavřeného systému, ve kterých však zbytkový objem není zmiňován. Z hlediska mikrobiologické kontaminace uzavřené systémy jednoznačně snižují riziko získaných nemocničních nákaz.

Porovnáme-li dostupné typy a velikosti obalů infuzních roztoků, vidíme, že pouze B. Braun Ecoflac® plus a Baxter Viaflo řeší podávání nízkoobjemových infuzí o objemu 50 ml. Zbytkový objem v infuzním vaku je v tomto případě 1,4 % (Baxter Viaflo) a 3 % (B. Braun Ecoflac® plus). Společnost B. Braun popisuje rovněž přeplňování infuzních lahví o objemu 50 ml na 54 60   ml a u objemu 100 ml na 108 120 ml.

Při podávání léčiv v malých objemech 50 ml a 100 ml je třeba mít na paměti skutečnost, že zbytkový objem roztoku je tvořen nejen roztokem uvnitř infuzní lahve, ale rovněž a u takto malých objemů zejména tím, který zůstane v infuzním setu. Tento celkový objem potom překračuje výše uvedená čísla a pohybuje se mezi 14 32 %, v závislosti na velikosti a typu infuzního obalu. Tato čísla již nejsou zanedbatelná a je třeba je brát při parenterální aplikaci léčiv v úvahu.

 

Výhody/nevýhody infuzních vaků Viaflo (Baxter) a Freeflex (Fresenius)

 • vaky nelze postavit, manipulace při skladování, přípravě apod. je obtížnější;
 • nestabilita vaků ztěžuje aplikaci bezjehlového systému pro přidání léčiv;
 • vaky mají nižší kompatibilitu s bezjehlovými systémy pro přípravu parenterálních léčiv, zejména cytostatik;
 • vakové porty se při spojení se spiky mohou poškodit;
 • vaky se dají snadno propíchnout po průchodu jehly portem v případě cytostatik nastává riziko kontaminace pracovního prostředí, výsledkem je nepoužitelná infuze;
 • vaky jsou vybaveny dvěma odlišnými porty, které je třeba před použitím identifikovat;
 • název infuzního roztoku i signatura s názvem léčiva na vaku, který zkolaboval po vyprázdnění infuzního roztoku, jsou obtížně čitelné;
 • vaky mají na svém povrchu ne zcela přesnou stupnici pro značení objemu infuzního roztoku, jež znesnadňuje přesné monitorování průběhu infuze, zejména při částečném kolapsu vaku;
 • reziduální objem existuje, ale je méně viditelný než v semi-rigidních lahvích;
 • detekovaný reziduální objem je menší než u semi-rigidních infuzních lahví;
 • vaky lze skladovat v horizontální poloze, což může klást menší nároky na skladovací plochu.

 

 Výhody/nevýhody polypropylenové nebo semirigidní infuzní lahve Ecoflac® plus (B. Braun)

 • infuzní lahve jsou stabilní, dobře se s nimi manipuluje, ale vyžadují větší prostor pro skladování;
 • reziduální objem infuzních lahví je ve srovnání s používanými vaky větší;
 • infuzní lahve nepotřebují zavzdušnění vzhledem ke kolapsibilitě lahve;
 • infuzní lahve mají dvojitý sterilní vstup Twincap, který umožňuje rychlý a bezpečný vstup bez jehly i s jehlou;
 • infuzní lahve jsou kompatibilní s většinou bezjehlových systémů pro přípravu parenterálních léčiv;
 • u infuzních lahví, vzhledem k ergonomickému tvaru portů a stabilitě lahví, prakticky nikdy nedochází k perforaci jejich stěny jehlou;
 • infuzní lahve mají dobrou čitelnost a přesnost stupnice, ukazující aktuální objem roztoku;
 • infuzní lahve poskytují barevné rozlišení roztoků pomocí signatur.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že manipulace se semi-rigidními plastovými infuzními lahvemi, např. při přípravě ready-to-use roztoků cytostatik, je bezpečnější a jednodušší. Problematika reziduálních objemů je relativně novou záležitostí, která se dostala do centra pozornosti zejména u nízkoobjemových infuzí a může mít význam pro celkovou podanou dávku léčiva, zejména u infuzí s rychlostí řízenou infuzní pumpou. Reziduální objemy se objevují jak u infuzních lahví, tak i u vaků a jejich podstatná část je tvořena u 50ml infuzí objemem roztoku v infuzním setu. Data uvedená v literatuře i vlastní zkušenosti stojí za zvážení dalších postupů, které by zajistily podání celého objemu infuzního roztoku s naředěným léčivem.

 

Závěr

Oba typy obalů mají svá pozitiva i negativa. Bezpečnost manipulace s infuzními lahvemi zajišťuje vyšší kvalitu při přípravě parenterálně podávaných léčiv, zamezuje ztrátám celých infuzních vaků způsobených propíchnutím stěny vaku a případné kontaminaci pracovního prostředí. Problematika reziduálního objemu, která je lehce vyšší u infuzních plastových lahví, je řešitelná metodikou správné aplikace nízkoobjemových infuzí.

 

Souhrn údajů o přípravku (SPC)
Kaliumchlorid 7,45% Braun
Kaliumchlorid/glucose 0,15% (0,3%) + 5% B. Braun
Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% (0,3%) + 0,9% B. Braun
Chlorid sodný 0,9% Braun (inf)

________________________________________________________________________________

Autor článku: PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie a farmacie Všeobecné fakutlní nemocnice v Praze

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník