Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

vlhké hojení ran

V naší ambulanci hojení ran na Interním oddělení Strahov zvoní velmi často telefon s prosbou o konzultaci v postupu a výběru terapeutických materiálů u pacientů s různými typy ran. Volají lékaři, kolegyně z různých lůžkových oddělení nebo sestry z domácí péče. Délka hovoru se odvíjí podle toho, zda jde o problém nemocného na standardním lůžkovém oddělení nebo zda je nemocný umístěn na některém oddělení intenzivní péče.

krytí ran

S chirurgem MUDr. Radovanem Čechem o cukrovce, larvách a o tom, proč by potřebovali čeští pacienti vyspět.

07.10.2016 Marie Polášková
Rozhovory

Jedním z faktorů, který může kladně ovlivnit rozhodnutí ošetřujícího, kromě léčebného účinku, je i aplikační forma. Mgr. Markéta Koutná z KARIM a Interního oddělení Strahov představuje vlastnosti a výhody Argogen spraye.

21.12.2015 redakce Braunovin
krytí ran

Rozhovor s MUDr. Janem Stryjou, Ph.D., prezidentem a organizátorem konference Rány a defekty 2015

Rozhovory

Hojení ran a péči o rány se v poslední době věnuje stále více pozornosti. K dispozici jsou nové zdravotnické prostředky usnadňující ošetřování ran a urychlující hojení, ale hlavně se začala používat nová metoda vlhkého hojení, kterou u svých pacientů využívá stále více zdravotníků. Protože se jedná o nový přístup k léčbě ran a zdravotnických prostředků je mnoho, navíc v různých formách od roztoků, gelů po obvazový materiál, může vyvstat řada otázek.

vlhké hojení ran

Vlhké hojení ran je slovní spojení, které se týká ran všeobecně, ale u rány „popáleninové“ je tento způsob léčby zásadou, která se na specializovaných popáleninových pracovištích aplikuje již tzv. od nepaměti (neboli několik desítek let).

03.06.2013 Ludomír Brož
vlhké hojení ran

V lednu tohoto roku jsme v rámci pardubickém kongresu, který je každoročně zaměřen na problematiku hojení ran a kožních defektů, uvedli jednu z nejvýznamnějších produktových novinek - gel na rány Prontosan® Wound Gel X ze sortimentu Wound Care.

06.06.2012 redakce Braunovin
vlhké hojení ran

V České republice zaznamenalo v posledních deseti letech vlhké hojení ran rychlý vývoj. Na trhu je široký výběr kvalitních a účinných produktů. Společnost B. Braun se řadí mezi významné výrobce na trhu a představuje nový koncept léčby ran. Askina® DresSil a Prontosan® představují unikátní kombinaci pro léčbu chronických a obtížně se hojících ran a jsou ideálním řešením pro jejich léčbu.

15.12.2011 Zuzana Marvánková
vlhké hojení ran

U zrodu terapie vlhkého hojení ran stál v šedesátých letech minulého století profesor George Winter. Jeho zjištění - udržujeme-li ránu ve vlhkém stavu - urychluje se tím reepitelizace, bylo popudem ke vzniku moderních terapeutických krytí.
Společnost B. Braun má ve svém portfoliu produktovou řadu pro léčbu ran Askina®. Jsou v ní zastoupeny materiály se stříbrem, algináty, polyuretanové pěny, gely a další.

26.01.2011 Markéta Šragová
vlhké hojení ran