Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V době pandemie podporujeme zdravotníky úpravou procesů

15. Leden 2021

V době pandemie podporujeme zdravotníky úpravou procesů

B. Braun Medical jako významný dodavatel léčiv, spotřebních zdravotnických materiálů a dezinfekce pro Česko a Slovensko ve spolupráci s centrálou v Německu přijal ve výrobě a logistice řadu opatření k zajištění plynulých dodávek a minimalizace výpadků. Reagujeme tak na extrémní zvýšení poptávky v době pandemie onemocnění covid-19.

V tomto krizovém období jsme také zajistili přehlednou komunikaci směrem k zákazníkům tak, aby byl další vývoj stavu co nejlépe předvídatelný. Systém přijatých opatření mimo jiné ocenila i naše mateřská společnost a doporučila i dalším zemím, aby po našem vzoru převzaly zodpovědnost za uspokojování objednávek.

Nejdříve jsme cílili na stabilizaci dodávek

V první vlně pandemie si zdravotnická zařízení na základě nařízení ministerstva zdravotnictví vytvářela několikaměsíční zásoby a poptávka skokově vzrostla na několikanásobek běžných množství.  Proto jsme lokálně implementovali nástroj pro sledování zakázek všech našich zákazníků. „Zboží jsme rozdělovali na základě jediného možného klíče, a to distribuce pravidelným zákazníkům, zákazníkům se smlouvou a současně distribuce v tzv. obvyklých množstvích,“* vysvětluje vedoucí Oddělení nákupu Ing. Jan Bříza.  

Oddělení nákupu a zákaznické centrum na denní bázi individuálně uvolňovaly centrálou přidělená množství do zakázek zákazníků. Zároveň jsme upravovali forecasty a výroba v rámci svých kapacit navyšovala produkci pro naše trhy. „Díky tomu jsme v první vlně situaci zvládli s minimálními výpadky,“ dodává Jan Bříza. 

*Obvyklé množství – průměrné objemy odebírané v předchozích měsících, podle nichž se plánovala výroba.

Před druhou vlnou jsme navýšili výrobu u klíčových léčiv 

Krátké letní „oddychové“ období a nabyté zkušenosti nám umožnily předem se připravit na očekávanou druhou vlnu. Už na jaře jsme navzdory enormní poptávce navýšili plány výroby dezinfekce a klíčových léčiv pro léčbu pacientů s covidem-19 (propofol, paracetamol a ibuprofen) na podzimní období. Ještě více jsme zautomatizovali nástroj pro sledování zakázek a disponibilních množství a dosáhli tak vyšší přehlednosti. „Proto se nám dařilo uspokojovat i několikanásobně vyšší objednávky než za běžné situace,“ komentuje situaci Simona Žižková z Oddělení nákupu a dodává: „Například propofolu jsme během října dodali o 300 procent a v listopadu dokonce o 500 procent více ve srovnání s běžnými objednávkami."Propofol je krátkodobě působící nitrožilně podávané hypnotikum. Používá se k vyvolání a udržování celkové anestezie, k sedaci pro mechanickou ventilaci u dospělých a k procedurální sedaci. Jeho význam a poptávka po něm  jako po klíčovém sedativu pro ventilované pacienty proto výrazně vzrostly při první i druhé vlně koronaviru při léčbě těžkých stavů covidu-19.Spoluprací s odborníky jsme společně překlenuli hrozící krizi

Opakovaně jsme se také propojovali s odborníky z ministerstva zdravotnictví a UZIS. Upozorňovali jsme je na možná rizika, navrhovali  systém centrálního řízení distribuce nejdůležitějších léků, bohužel administrativa nebyla ještě v této době plně připravena. 

Proto jsme zkontaktovali zástupce sdružení Nemocničních lékárníků (NEMLEK) PharmDr. Martina Šimíčka a ve spolupráci s ním jsme v krizovém období na přelomu října a listopadu, kdy hrozil několikatýdenní výpadek všech dodavatelů, rozdělili poslední zásoby a volná množství alokovali tam, kde je nejvíce potřebovali. 

Nově nastavená pravidla a adaptovaný systém dodávek budeme i nadále zlepšovat a používat v denní praxi, abychom nejen v tomto pro zdravotníky tak náročném období maximálně využili naše zkušenosti, umožnili jim soustředit se především na léčbu a tím přispěli k vyléčení dalších pacientů s covidem-19. Věříme, že složitou situaci společně zvládneme a brzy se vrátíme k běžnému režimu v práci i v soukromí.

# BBraun pro život
 

 

MUDr. František Vojík
manažer divize Hospital care
Dosud nehlasováno