Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ultračistá voda získaná prostřednictvím reversní osmózy

22. Únor 2010

Ultračistá voda získaná prostřednictvím reversní osmózy

O kvalitě vody pro hemodialýzu toho již bylo napsáno mnoho. Jsou pro ni stanoveny zákonné kvalitativní limity (EPh, ČL) a velmi přísná a obšírná doporučení (European Best Practice Guidelines for Haemodialysis - EBPG). Kvalita vody stále zůstává významným faktorem ovlivňujícím kvalitu hemodialýzy. Nic na tom nemění ani postupný příklon k hemodiafiltračnímu (HDF) ošetření a modernizace přístrojového hemodialyzačního vybavení.

Jak dosáhnout kvality „ultračistá voda“ nejen v okruhu reverzní osmózy

Nové HDF přístroje jsou sice standardně vybavovány pyrogenními filtry, nicméně konvenční přístroje tyto filtry zpravidla nepoužívají a i na těchto přístrojích se provádí čím dál více ošetření
s vysokopropustnými dialyzátory. Právě při kombinaci vysokopropustného (high-flux) dialyzátoru
a konvenčního hemodialyzačního (HD) přístroje může docházet k nekontrolovatelné lokální zpětné ultrafiltraci dialyzačního roztoku do krve uvnitř filtru. Pokud v takovém případě není HD monitor napájen ultračistou vodou, znamená to pro pacienta zvýšené riziko.

Způsoby a postupy, jak dosáhnout ultračisté vody, jsou známé. Jsou však plně využívány? Základem je kvalitní technologie úpravny vody. Ta je většinou dána a je třeba se zaměřit na důslednou kontrolu účinnosti předfiltrace, samotné filtrace a s ní svázané kvality membrán a jejich pravidelnou údržbu (dezinfekci). U nových instalací se vyplatí investovat do kvalitních materiálů
a technologií, které samy o sobě riziko kontaminace značně snižují. V obou případech má velký význam pravidelná údržba celého systému, kontrola kontaminace produkované vody
a pravidelné dezinfekce.

Výkon membrán

Současné systémy reverzních osmóz nabízejí několik způsobů filtrace. Kromě klasických single-pass reverzních osmóz jsou dostupná zařízení twin-pass se dvěma systémy membrán v kaskádě. Ani jedno řešení však nenabízí stoprocentní jistotu trvalé produkce ultračisté vody, neboť retenční účinnost membrán se pohybuje od 70-99 % podle molekulové hmotnosti zachycovaných prvků / fragmentů. V praxi to znamená, že i při twin-pass konfiguraci
9 % - 0,001 % příměsí přes membrány reverzní osmózy projde.

Limity chemické dezinfekce

Další otázkou je tvorba biofilmu uvnitř rozvodu permeátu. Je prokázáno, že pravidelná chemická dezinfekce okruhu má jen částečnou účinnost a opakované působení agresivních chemikálií na vnitřní povrchy okruhu permeátu je kontraproduktivní. Po čase dochází k porezitě povrchu (především plastových součástí okruhů) a k tvorbě příznivějšího prostředí pro růst biofilmu. Účinnost chemické dezinfekce tak po čase klesá, nehledě na schopnost pasivace vrstvy biofilmu za vhodných podmínek.

Vyšší princip filtrace

Pro trvalé dosažení ultračisté vody bez příměsí tedy musí být použit vyšší princip filtrace, než jaký zajišťuje princip reverzní osmózy a periodická horká dezinfekce rozvodu permeátu. Sofistikované systémy úpraven vody pro hemodialýzu
využívají pro tento účel pyrogenních filtrů podobně jako samotné HDF přístroje. Tyto filtry však mají mnohonásobně větší kapacitu, jsou zpravidla bezúdržbové a umožňují chemickou, tepelnou či obojí dezinfekci, obvykle společně s celým okruhem rozvodu permeátu. Životnost těchto filtrů se počítá na roky.

Systém úpravny vody založený na kvalitní předúpravě vody a dvoustupňové filtraci - single-pass reverzní osmóze, permanentní ultrafiltraci permeátu a možnosti periodické horké dezinfekce okruhu - je dokonalým řešením pro trvalé zajištění vody pro hemodialýzu v „ultračisté“ kvalitě.

Příklad řešení systému úpravny vody s ultrafiltrací permeátu a horkou dezinfekcí smyčky je zobrazen na následujícím obrázku.

Tomáš Vápeník
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun