Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světový kongres stomaterapeutů

1. Září 2008

Světový kongres stomaterapeutů

Lublaň - hlavní město na půl cesty?
Světový kongres stomaterapeutů se letos uskutečnil v Evropě, ve Slovinsku. Slovinsko je pro nás země sice blízká, ale zároveň nepříliš známá. Jsou zde lyžařská a turistická střediska, jezdí se sem za vínem a k moři (na západním pobřeží Istrie najdeme asi pět letovisek). Jeho historie je dílem rakouská, dílem italská, a přesto je to slovanská země.

Lublaň - Hlavní město na půl cesty?

Hlavní město Slovinska Lublaň má 270 000 obyvatel, řeku s vodním kanálem, malebnou historickou část a hezké okolí - skoro odevšad je vidět na Julské Alpy s výškou přes 2 000 metrů. Město má tu výhodu, že jej můžete projít pěšky, aniž využijete taxi nebo jinou dopravu. Plyne z toho ovšem jedna logická nevýhoda - projdete jej velmi rychle - jeden den či dva dny na seznámení s ním bezpochyby stačí.

České stomasestryPak se ovšem nabízí ještě několik dalších alternativ - jeskyně Postojna, světová atrakce s nejrozsáhlejším zpřístupněným podzemním krasovým komplexem v Evropě (alespoň podle sdělení průvodkyně). První stopy přítomnosti člověka jsou podle maleb na zdech ze 13. století - ovšem dalších 600 let mu trvalo, než sem zavedl elektřinu. A věřím, že to teprve umožnilo naplno vychutnat podzemní krásy - výšky klenutých dómů, krápníkovou výzdobu, hloubky a prostor. Zcela mimořádným zážitkem zde je pak jakákoli hudební produkce, a to díky dokonalé akustice, která umožňuje rozvinout nádherný klenutý tón bez šumů a dozvuků. 

Vraťme se ale zpět ke kongresu a jednáním. Akce světového formátu se odehrávala v Cankarjevom dome, jenž připomíná pražský kongresový palác - duchem i architekturou. Každopádně zde bylo pro všechny dost prostoru.

Stánek B. BraunStánek B. BraunZahájení proběhlo na velmi vysoké úrovni - málokdy se stane, aby se ho osobně účastnil i nejvyšší představitel pořadatelské země - zde však úvodní zdravici proslovil slovinský prezident Dr. Danil Türek. I tím dostalo zahájení velmi prestižní a společensky vrcholný ráz.

Prezidentka WCET Elizabeth Englishová zase zdůraznila motto tohoto setkání - „All Roads Lead Us Together“ - s tím, že účast devětačtyřiceti zemí světa je dokladem vysokého zájmu. K radosti české výpravy, bezprostředně po prezidentovi Slovinska, vystoupil s velmi hezkým projevem prezident IOA doc. MUDr. Vladimír Kleinwächter (český prezident Světové asociace stomiků).

Přednášky byly věnovány převážně těmto tématům:

  • péče o rány - komplikace v okolí stomií
  • edukace stomiků (toto téma se skloňuje neustále - jak je pacient připraven na život po propuštění z nemocnice, zda je edukace vůbec potřebná a zlepší-li kvalitu života)
  • komplikace stomií
  • laparoskopické enterostomie
  • další evergreen - irigace 

Jeskyně PostojnaJeskyně PostojnaPosterové sekce se zúčastnily i české specialistky - dvojice S. Nováková, M. Kenezová z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, které si připravily příspěvek s názvem „Vážná dopravní nehoda se stomií a péčí o rány“ (A casualty of the severe traffic accident x STOMA x wound care). Zde bylo prezentováno postupné přihojení štěpu a péče o pacienta se stomií s bohatou fotodokumentací.

Proč jsem v názvu svého článku použila výraz „na půl cesty“? Pro mě osobně je dojem z Lublaně trochu polemický: vysoký ekonomický standard vykazovaný makroekonomikou není v běžném životě zase tolik vidět. V porovnání s Českou republikou mám z našich lidí pocit větší spokojenosti a lepší životní úrovně. Možná je to doklad toho, že makroúdaje nejsou jediným spolehlivým ukazatelem. Ale třeba je to jen přehlédnutí nebo povrchní dojem krátkodobého návštěvníka.

Mgr. Romana Mrázová Ph.D.
divize OPM

Romana Mrázová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče