Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Staročeské Vánoce a zvyky

14. Prosinec 2009

Staročeské Vánoce a zvyky

Naši předkové nejspíš věnovali mnohem méně klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Nejdříve hospodyně odebrala z mísy hrachu po lžíci pro každé z domácích zvířat, potom si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Jako další chody následovaly: polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se odkládaly na jeden talíř a po večeři se zakopávaly pod ovocné stromy, aby příští rok byla zase úroda. Jako sladká tečka štědrovečerní večeře se servírovala vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, pivo, víno či pálenka pro dobré trávení. Pak zazvonil zvoneček a hospodář přinesl do místnosti stromeček ozdobený ořechy, perníčky, jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, řetězy a svíčkami, který přes den tajně ustrojil. Potom se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. 

Obsah Vánoc je křesťanský, vánoční zvyky ovšem mají také původ pohanský. Smysl Vánoc je vyjádřen v evangeliích i v liturgii (církevních obřadech). Globalizační vlivy zasáhly i Vánoce, jejich podobu a styl. Stromeček, dávání dárků v určitý den, případně speciální jídlo (u nás smažený kapr) jsou prvky, které najdeme i v pohanství. Křesťané však slaví dar narození Ježíše, Syna Božího, i když si také ozdobí stromeček, rozdají dárky a usmaží kapra, případně se podívají, zda jim rozkvetla barborka. To jsou Vánoce v křesťanském pojetí, které můžeme vnímat jako tradiční. Ovšem nezapomeňme, že Vánoce jsou také svátky dětí i připomínkou našeho dětství. Patří k nim pohádky, hry a rodinná setkání.

Kouzelné období vánočních svátků je za dveřmi. Řadu rodin zachvátil stres z příprav na Štědrý večer. Lidé často podléhají přesvědčení, že Vánoce jsou obdobím, kdy musí být všechno perfektně uklizené, provoněné, nazdobené a blízcí musejí pod stromečkem najít spoustu dárků.

Pojďme se v čase adventu na chvíli zastavit, zapomeňme na komerci, která dnešní Vánoce bezezbytku doprovází, a soustřeďme se na skutečné vánoční kouzlo − rodinnou pospolitost, vzpomínky na ty, kteří tu již s námi nejsou, a rozjímejme.

 

Magické kouzlo staročeských Vánoc

Oslava Vánoc byla původně spojena s oslavou slunovratu. Lidé slavili od 21. prosince až do Nového roku, tedy dvanáct nocí. Odtud je také odvozen název vánočních svátků. Z dřívějšího „dvánnoce“ postupně vznikly dnešní Vánoce.

 

Štědrovečerní jídelníček

Nevratnou proměnou prošel také štědrovečerní stůl a skladba večeře. K té se usedalo až poté, co ponocný zatroubil na svůj pastýřský roh vánoční koledu. Dnešnímu kaprovi, bramborovému salátu, řízkům a rybí polévce předcházely houby, jáhly, zelí na ochranu před zimnicí, knedlík pro sytost rodiny nebo například i hrách. Naši předkové věřili v sílu kouzelného čísla devět, a proto připravovali na Štědrý večer devět chodů.

Nezapomínalo se ani na domácí zvířata a dobytek. Hospodyně odebrala vždy po lžíci pro každé z jejich domácích zvířat. Tradovalo se, že na Štědrý den rozumí zvířata lidské řeči a stěžují si na špatné zacházení. Proto si je lidé o Štědrém večeru předcházeli. Ryba pro štěstí se vměstnala na štědrovečerní menu až v 19. století. Do té doby byla považována za posvátné jídlo. Jako sladkou tečku nakonec připravila hospodyně domácí vánočku, která si své místo na štědrovečerním stole uchovala dodnes. Její tvar symbolizuje dítě v zavinovačce. U nás se první zmínka o vánočce objevila u Petra Chelčického, tehdy ovšem ještě pod názvem „calta“.

 

Štědrovečerní zvyky a tradice

Po štědrovečerní hostině přicházela na řadu celá škála štědrovečerních zvyků, které předpovídaly budoucnost. Toto „magické čarovaní“ mělo například zajistit v dalším roce bohatou úrodu, ukázat jestli bude v rodině všem sloužit zdraví či jejich syn nebo dcera půjdou z domu.

 

Lití olova

Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhavil kousek olova. To se pak vlilo do lavoru se studenou vodou. Podle tvarů, které vytvořilo, se odhadovala podoba či povolání ženicha.

 

Házení střevícem

Střevíc se házel přes rameno ke dveřím. Podle toho, kam směřovala jeho špička, se určovalo, zda se dívka příští rok vdá. Pokud špička směřovala ke dveřím, oznamovala vdavky.

 

Třesení bezem

Děvčata na venkově třásla bezem a vdala se tam, odkud se ozval psí štěkot.

 

Pouštění lodiček

V lavoru s vodou se pouštěly lodičky vyrobené z poloviny skořápek vlašských ořechů, do nichž se pomocí nakapaného vosku připevnily zbytky vánočních svíček. Podle toho, jak daleko lodičky se zapálenou svíčkou dopluly, se usuzovalo, kdo se bude držet doma (jeho lodička se držela při okraji umyvadla) a kdo se vydá do světa (jeho lodička doplula do středu umyvadla či dále). Pouštění lodiček mělo ale i jiný výklad: šťastný a dlouhý život čekal toho, jehož svíčka vydržela svítit nejdéle a jehož skořápka se nepotopila.

 

Krájení jablka

Jablko se přepůlilo nožem napříč a podle tvaru jádřince se usuzovalo, zda budou všichni zdraví či někdo onemocní nebo zemře. Pokud jádřinec tvořil pěticípou hvězdu, sešli se všichni za rok ve zdraví. Pokud tvořil čtyřcípou (kříž) znamenalo to, že někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.

 

Zvyky u štědrovečerní večeře

Chystal se jeden talíř navíc, pro náhodného hosta. Pod talíř se dával zlatý penízek nebo šupinky z kapra pro štěstí a peníze. Od štědrovečerní večeře se nevstávalo. Vrcholem Štědrého večera byla půlnoční mše v kostele, kde se zpívaly koledy.

       

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun