Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Souhlas se zasíláním newsletterů

V případě, že vyplníte svoji e-mailovou adresu a v následném kroku potvrdíte svůj souhlas se zasíláním newsletteru (a tím zároveň i souhlas se zpracováním e-mailové adresy jakožto osobního údaje), tato Vaše e mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání newsletteru (jako jednoho druhu obchodních sdělení). K zařazení do této databáze však dojde až v případě druhého kroku, jímž je potvrzení odkazu k aktivaci zasílání newsletteru, jež vám bude zaslán v aktivačním e-mailu. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání newsletteru, v opačném případě Vám služba zasílání newsletteru nemůže být poskytnuta, protože newsletter bude vždy posílán na tuto Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Vaše e-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od udělení souhlasu se zasíláním newsletterů a následně bude její zpracování ukončeno (tj. bude vymazána z příslušné databáze). Případně vám před uplynutím uvedené doby může být poslán e-mail, který vám dobu zpracování prodloužit, budete-li si to přát.

Souhlas se zasíláním newsletterů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce uvedenou výše nebo proklikem na odkaz v v e-mailu, jímž Vám bude newsletter zaslán. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání newsletteru, včetně ukončení zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto účely.

Zpracování Vaší e-mailové adresy (jakožto osobního údaje) je prováděno Správcem, tj. společností B. Braun Medical s.r.o., se sídlem V Parku 235/20, 148 00 Praha, IČ: 48586285, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

         a. Poskytovatel webhostingových služeb, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,

         b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jež však v současné době využíváni být nemusí.

Bližší informace o ochraně a zpracování osobních údajů, včetně podrobného vymezení Vašich práv, naleznete zde: „Ochrana osobních údajů – www.braunoviny.cz