Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Ringerfundin® B. Braun Elektrolytový balancovaný roztok v terapii hypovolemie

redakce Braunovin

4. Duben 2013

Infuzní a injekční roztoky Infuzní terapie

Běžná každodenní léčebná péče se stává stále složitější a komplikovanější. Tato situace inspirovala vývojové pracovníky koncernu B. Braun. Položili si otázku, které složky by měl obsahovat infuzní roztok, aby jej bylo možné považovat za univerzální.

Chceme-li popsat a vyzvednout přednosti roztoku Ringerfundin®, musíme začít u jeho předchůdců - fyziologického roztoku, Ringerova roztoku a roztoku Ringer laktátu. Fyziologický roztok chloridu sodného se používá na doplnění extracelulárního prostoru díky tomu, že je velmi dobře využitelný a izotonický s plazmou. Izotonický roztok chloridu sodného se stále používá jako tekutinová náhrada v perioperačním období a u kriticky nemocných je považován za „fyziologický“ díky své osmolaritě.

Tento roztok však ve skutečnosti z hlediska více aspektů fyziologický není:

  • Neobsahuje některé elektrolyty, které je potřebné dodat do celulárního prostoru - tedy hlavně draslík, hořčík a vápník. Proto vznikl roztok Ringerův. 
  • Fyziologický roztok a Ringerův roztok obsahují vyšší koncentraci sodíku v porovnání s extracelulární tekutinou a také obsah chloridů je výrazně vyšší než u extracelulární tekutiny.
  • Tento fakt může přispět k acidóze. Hyperchloremická metabolická acidóza může negativně ovlivnit krevní srážlivost a snížit funkci ledvin.
  • Fyziologický a Ringerův roztok neobsahují bikarbonáty. Ty jsou v normálních infuzních roztocích stejně jako v plastových kontejnerech nestabilní. Kromě toho natrium bikarbonát nemůže být použit v infuzních roztocích, které obsahují kalcium, z důvodu precipitace. Jejich intravenózní podání zřeďuje bikarbonátový pool v extracelulárním prostoru, což vede k diluční acidóze. 
  • Vzhledem k nadměrnému obsahu chloridů a nedostatku bikarbonát vznikl Ringer laktát. Laktát se metabolizuje na bikarbonát, který má pufrovací kapacitu. Nízká koncentrace bikarbonátů vede však
    k hyperchloremické metabolické acidóze nebo diluční acidóze.

Acetát a malát

Ideální bikarbonátový prekurzor při náhradě tekutin je acetát.Ten je kompletně konvertovaný na bikarbonát. Téměř všechny buňky těla ho metabolizují i v případě poškození jater.

Stejně jako acetát, působí jako metabolický aniont schopný upravit acidobazickou rovnováhu i malát. Je to fyziologická složka těla,která je produkována v Krebsově cyklu, a proto je velmi dobře tolerovatelný v infuzních roztocích. Malát se vytváří hydratací fumarátu. Z uvedených důvodů vznikl Ringerfundin® jako roztok přizpůsobený plazmě.

Ringerfundin® B. Braun 

Dokonalejší krystaloidní roztok pro náhradu tekutin. Ringerfundin® B. Braun má izotonické složení elektrolytů, podobné jako má krevní plazma.

Acidobazická rovnováha pacienta zůstává beze změn. 

Infuzní roztoky, které neobsahují bikarbonáty, spouštějí diluční acidózu, protože zřeďují koncentraci bikarbonátů v extracelulárním prostoru. Když je koncentrace metabolizovatelných aniontů v infuzním roztoku nad požadovanou úrovní, infuze způsobuje rozvoj alkalózy. Ringerfundin® má BEpot 0 mmol/l, a nezpůsobuje tak ani acidózu, ani alkalózu.

V tělesných orgánech i svalstvu má nízkou spotřebou O

Fyziologická spotřeba kyslíku (0,25 l/min) je zajištěna činností plic a kardiovaskulárního systému a narůstá při onemocnění (teplotě, operaci). Naopak spotřeba kyslíku se snižuje v průběhu anestézie. Pokud jsou metabolizovatelné anionty acetát a malát podané k produkci bikarbonátu, vyžadují H+ a O2. Spotřeba O2 pro produkci bikarbonátu je nižší u malátu (1,5 mol/mol) a u acetátu (2 mol/mol) v porovnání s laktátem (3 mol/mol) nebo glukonátem (5,5 mol/mol).

Vlastnosti a výhody roztoku Ringefundin®  

Obsahuje nejdůležitější elektrolyty (Na+, K+) rovnocenné krevní plazmě
Znamená nižší riziko neúmyslného narušení rovnováhy iontů v organismu
Obsahuje acetát/malát místo laktátu
Je bezpečnější pro kriticky nemocné pacienty, např. děti nebo pacienty s poraněním mozku
Způsobuje nižší riziko hyponatrémie 
Snižuje metabolickou náročnost                             
Má v těle velice nízkou spotřebu kyslíku
Antiony z roztoku jsou metalizovány ve všech orgánech a svalech
Znamená nižší zátěž pro organizmus
Upravuje poruchy acidobazické rovnováhy
Bez limitace tkáňovou hypoxií
Potenciální Base excess (BEpot

Ringerfundin® se terapeuticky využívá v následujících indikacích:

Náhrada extracelulární tekutinové ztráty
Náhrada tekutinových ztrát při zvracení, průjmech, popáleninách a píštělích
Kompenzace zvýšené potřeby dodávky tekutin (teplota, pocení)
Izotonická dehydratace
Perioperační udržení tekutinové rovnováhy
Korekce předoperačního tekutinového deficitu
Náhrada chirurgické nebo traumatické ztráty krve
Dodávka aniontů užitečných při jaterní insuficienci
Izotonická náhrada tekutin u pediatrických pacientů

Složení roztoku Ringerfundin®

Dokonalejší krystaloidní roztok pro náhradu tekutin

Ringerfundin® B. Braun je tedy balancovaný, plný krystaloidní roztok, kombinující výhody předchozích výrobků v jednom přípravku Tento vynikající, širokospektrý výrobek poskytuje vám i vaší nemocnici širší hranice klinické bezpečnosti.                             

Zkrácený souhrn údajů o přípravku

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník