Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - Stabimed®

1. Červenec 2010

Produkt měsíce - Stabimed®

Od letošního léta se budete pravidelně každý měsíc setkávat s Produktem měsíce. Vždy půjde o některý z nejúspěšnějších produktů z portfolia společnosti B. Braun. Bude se jednat o výrobky, které jsou obchodně úspěšné, inovativní, nadčasové či jiným způsobem unikátní. Zakoupením právě aktuálního Produktu můžete přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž připíšeme na konto Úsměvu pro život, a podpoříme tak občanské sdružení Zdravotní klaun. Na letní měsíce si svůj „Produkt měsíce“ zvolila divize OPM. Seznámí vás s dezinfekčním prostředkem Stabimed®.

Účinný, šetrný k vašim nástrojům a ekonomický při použití

Stabimed® je kombinovaný dezinfekční a čisticí prostředek nové generace, který splňuje jak nejnáročnější požadavky uživatelů, tak hygienické požadavky DGHM (Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii). Přestože je na našem trhu již více než deset let, ve stávajícím složení od roku 2002 patří stále k nejžádanějším přípravkům zejména pro svoji šetrnost k nástrojům a ekonomickou výhodnost při použití.

Účinnou látkou přípravku Stabimed® je kokospropylendiamin, který je obsažen v takovém množství, aby požadovaného spektra účinnosti nemuselo být dosahováno přidáním dalších účinných látek, které mohou mít na povrch kovových nástrojů nepříznivý vliv.

Z historie

Pro dezinfekci instrumentária jsou využívány různé účinné látky, např. aldehydy, deriváty fenolů, peroxosloučeniny, v kombinaci s dalšími pomocnými látkami. Podle složení se pak liší i vlastnosti přípravku, jako je jeho spektrum účinnosti, použitelnost a kompatibilita s materiály. Od některých účinných látek se postupně ustupovalo, jiné byly preferovány. Poslední využívanou skupinou antimikrobiálně působících látek jsou aminy. Na bázi této účinné látky působí také Stabimed®.

Zajímavosti

Stabimed® je doporučován výrobcem chirurgických nástrojů Aesculap. Díky svým vynikajícím čisticím vlastnostem, schopnosti rozpouštět krev a sekrety a zamezit fixaci proteinů je uveden v seznamu přípravků doporučovaných pro přípravu instrumentária s ohledem na prevenci CJD.

Použití

Použití přípravku Stabimed® podle návodu odpovídá novým trendům v přípravě instrumentária, kdy jsou preferovány nízké koncentrace. Nástroje jsou pak méně zatěžovány chemickými látkami, a prohřešky vůči předepsané expozici, tedy jejímu překračování, ke kterému v běžném režimu ve zdravotnických zařízeních dochází velmi často, mají na nástroje méně devastující vliv. Stabimed® je plně účinný od 0,5% koncentrace (při 60minutové expozici). Také naopak, tedy v případech, kdy je třeba nástroje připravit pro další použití v co nejkratším čase, je Stabimed® první volbou. Širokospektrální účinnost vykazuje od expozice 15 minut. Má vynikající čisticí schopnosti, neobsahuje aldehydy, takže velmi dobře rozpouští krev a zaschlé sekrety, a zabraňuje fixaci proteinů.

Výhody

Nezanedbatelnou výhodou je skutečnost, že neobsahuje ani jiné potenciálně alergenní látky. Proto je uživatelsky velmi příjemný. Doporučuje se i pro použití do ultrazvukových myček. Z hlediska péče
o nástroje, udržení jejich perfektního stavu a zároveň dosažení optimálního výsledku předsterilizační přípravy má Stabimed® optimální složení, které je k nástrojům velmi šetrné. Je přitom schopen odloučit biologické znečištění nejen ze standardního instrumentária, ale i z mikrochirurgických nebo laparoskopických nástrojů, nástrojů s kombinovaným povrchem nebo nástrojů Aesculap s úpravou Noir, které jsou - stejně jako nástroje nové - obzvláště citlivé na složení použitých dezinfekčních prostředků.

U prostředku Stabimed® byla stanovena materiá lová kompatibilita a testovány korozivní účinky:

  •  vůči různým kovům používaným výrobci k výrobě chirurgického instrumentária, příslušenství
    a kontejnerů;
  • vůči plastům a polymerům používaným pro výrobu anesteziologického příslušenství i flexibilních endoskopů;
  • vůči rotačnímu dentálnímu instrumentáriu;
  • při použití v ultrazvukové lázni.

Stejně důkladně byla ověřena i antimikrobiální účinnost, přičemž byly použity i metody odpovídající požadavkům ČSN EN 14885 platné od roku 2006 pro oblast zdravotnictví.

Stabimed® vykazuje účinnost:

  •  baktericidní, včetně TBC,
  • fungicidní,
  • virucidní, včetně HBV/HIV, HCV, rotavirů a vacciniavirů.

Širokospektrální virucidní účinnost byla ověřena testem na bakteriofágu.

Stabimed®  
Složení (100 ml obsahuje) kokospropylendiamin (20,0 g)
  tenzidy
  látky zvyšující čisticí a rozpouštěcí schopnost
  stabilizátory
  inhibitory koroze
  vonné látky
  barviva
Technické údaje vzhled: čirá modrozelená kapalina
  pH koncentrátu: 10
  pH 2% roztoku: cca 8,5
  hustota (20 °C): 0,98 g/cm3
Dodávaná balení 1000ml lahev
  5l kanystr

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden
z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se
o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní.

Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy, naši obchodní partneři, možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život, a podpoří tak občanské sdružení Zdravotní klaun, které i letošní rok rozdává radost a úsměvy v nemocnicích.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče