Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče: Produkt měsíce

Produkt měsíce - NuTRIflex® Omega

redakce Braunovin

1. Říjen 2012

Parenterální výživa Nutrice

Proč nejsou tříkomorové parenterální vaky stejné? Koncern B. Braun navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici výzkumu, vývoje a výroby přípravků určených pro umělou výživu pacienta a přichází na trh s novou parenterální výživou ve tříkomorovém vaku Nutriflex® omega.

Nutriflex® omega je určený pro pacienty v intenzivní péči a splňuje nejnovější trendy v oblasti parenterální výživy kriticky nemocných a zároveň i doporučení odborných společností zabývajících se touto problematikou. Obsahuje omega-3 mastné kyseliny, a tedy lipidovou emulzi třetí generace, která snižuje zdravotní komplikace pacientů. Tím zároveň dochází ke zkracování délky jejich pobytu v nemocnici a snižují se ekonomické náklady spojené s léčbou.

 

 Vlastnosti a výhody

Nutriflex® omega je parenterální výživa podávaná systémem „all in one“, která obsahuje moderní lipidovou emulzi třetí generace. Tato emulze v sobě spojuje výhody  druhé a třetí generace tukových emulzí. Díky obsahu MCT tuků (kokosový olej) dochází k naředění n-6 mastných kyselin (LCT), a tím k vylepšení poměru n-6 : n-3, a dále pak ke zlepšení jaterních, plicních a imunitních funkcí pacienta. S použitím rybího oleje, a tedy n-3 mastných kyselin, pozitivně ovlivňujících imunitní funkce, pak dochází k další úpravě poměru n-6 : n-3 na odbornými společnostmi doporučovaný prospěšný poměr 3:1. Užívání této výživy u pacientů v intenzivní péči se projevuje sníženým výskytem infekcí u pacientů, úbytkem orgánových komplikací, sníženou spotřebou farmaceutik, redukcí délky pobytu v nemocnici, a nakonec i snížením nákladů spojených s hospitalizací. 

 

Z historie výživy

Podávání parenterální výživy je spojeno s objevem krevního oběhu. Ten učinil v roce 1628 William Harwey. V letech 1656-1658  podal Christopher Wren několika psům intravenózní cestou opium, pivo a víno. V souvislosti s obecným vývojem vědy a techniky pak následuje vývoj v oblasti parenterální výživy. Od 70. let 20. století začala být parenterální výživa podávána systémem „multibottle“, ale protože to s sebou neslo určitá rizika, jako např. možnost chybného podání, inkompatibility a katetrové sepse, farmaceutické firmy vyvíjely nové systémy s cílem jednoduššího a bezpečnějšího podání výživy. V roce 1972 tak byla poprvé podána parenterální výživa systémem all-in-one, který je i v současnosti moderní, bezpečnou a praktickou formou aplikace parenterální výživy.

 

Zajímavosti

Problematice klinické výživy přikládá koncern B. Braun vysokou důležitost. Důkazem toho je i poslední velký projekt v hodnotě 190 milionů eur, který zahrnuje výstavbu nové továrny s přidruženými výzkumnými laboratořemi na výrobu umělé výživy „LIFE Nutrition“ v německém Melsungenu. Po dokončení a zprovoznění této továrny v roce 2013 se koncern B. Braun s roční produkcí 220 milionů jednotek ročně stane výrobcem celé jedné třetiny infuzních roztoků spotřebovaných v Evropě.

 

Zkrácena verze SPC NuTRIflex® Omega Plus

Zkrácena verze SPC NuTRIflex® Omega Special 

 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník