Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce ledna - Coroflex® Blue Ultra

1. Leden 2011

Produkt měsíce ledna - Coroflex® Blue Ultra

Divize Vascular Systems koncernu B. Braun Melsungen rozšířila koncem roku 2010 své portfolio nejtenčího stentu světa Coroflex® Blue Ultra i o žádané větší délky. Prodej tohoto ultra tenkého stentu předčil všechna očekávání a od uvedení na trh v lednu 2010 se stal velmi vyhledávaným nástrojem pro řešení zejména vinutých lézí.

Nejtenčí stent světa slaví úspěchy

Tento stent má hned dvě světová prvenství. První a jediný na světě má tloušťku strutu 50 µm
a nejtenčí „crossing“ profil 0,84 mm (< 0,033´´). Díky novému ptca nosiči SeQuent® II vyniká i velmi tenkým vstupním profilem 0,016´´. Ve všech těchto parametrech tak výrazně přesahuje velmi oblíbený Coroflex® Blue, který je považován za jeden z nejflexibilnějších koronárních stentů na světě a stal se
v této oblasti právem uznávaným standardem.

Ještě větší flexibility a profilu nebylo přitom dosaženo na úkor radiální síly. Ultra disponuje excelentní radiální silou 1,5 bar proti běžnému Coroflex® 316 L, který má 0,9 bar. Vaskulární spasmus přitom dosahuje tlaku 0,2 bar, tudíž je tato hodnota více než dostačující. Jde tak o absolutní špičku vývoje biomedicínských technologií a počítačových modelací, která otevírá nové možnosti
v léčbě stenóz.

Ultra je ideální zejména pro pacienty, kteří nemohou dodržet požadavky pro dlouhodobou protidestičkovou terapii (ASS/Clopidogrel resistence), pro pacienty čekající na kardiochirurgický zásah, ve všech případech, kdy je DES příliš rigidní variantou s velkým profilem a nedaří se ho dopravit do cílové léze. Dále je nový stent optimální pro velmi kalcifikované léze (např. CTO), vysoce riskantní ACS, MI a multiléze. Nezanedbatelnou a v poslední době zcela klíčovou otázkou je cenová hladina, která je výrazně nižší než u kvalitního DES.

Rozšíření portfolia velikostí tak bude pro pacienty znamenat důležitou alternativu v jejich léčbě. Další zajímavou možností je použití Coroflex® Blue Ultra i již zavedeného standardního Coroflex® Blue
s lékovým PTCA katetrem (DEB) SeQuent® Please. V nejbližší době by měla být k dispozici kompletní data randomizované studie OCTOPUS, kde je pomocí OCT (optická koherentní tomografie) srovnáván DES XIENCE a BMS Coroflex® Blue postdilatovaný lékovým PTCA katetrem SeQuent® Please. Cílem je zjištění stupně endotelizace stentu a neoptimální proliferace po šesti měsících v obou skupinách.

Coroflex® Blue Ultra se vyrábí v délkovém spektru 9 až 32 mm o průměrech 2,0, 2,25 a 2,5 mm,
a pokrývá tak nyní spektrum nejpotřebnějších délek a průměrů k léčbě tzv. malých cév (small vessel disease /SVD). Se svým strutem pouhých 50 µm a crossing profilem menším než 0,033´´ tak představuje nový mílový krok na poli „bare metal“ stentů. Jeho unikátní vlastnosti potvrzují i ohlasy českých uživatelů, kteří ho považují za první volbu pro nejobtížnější léze.

Historie stentů B. Braun

Požadavek na novou generaci koronárního stentu vzešel z  konference „London Stent Summit“ pořádané v červnu 1996. Profesor Ulrich Sigwart, průkopník v oblasti stentů, zde představil výsledky svých posledních výzkumů, které prokázaly, že tenkostěnné stenty s co nejmenším obsahem kovů méně traumatizují cévní stěnu, a přinášejí proto lepší dlouhodobé výsledky. Bylo proto třeba, aby budoucí stent od koncernu B. Braun byl „co možná nejtenčí a nejflexibilnější“. Aby bylo možné takový výrobek prosadit a zajistit mu pevné místo ve vysoce konkurenčním tržním prostředí, bylo nutné obejít mnohé patenty a nabídnout zákazníkům zvláštní výhody. Zkoušky prvních prototypů, které již nesly typické znaky stentů Coroflex®, zahájil koncern B. Braun již v červenci 1997. Na trh pak přišly v roce 1999.

Zásluhou mimořádné flexibility a velmi malého průměru (profilu) se rychle dostaly do pozice všestranných výrobků, které pomáhají vyřešit mnoho problematických situací na řadě katetrizačních pracovišť.

B. Braun následně vyvinul stent další generace - model Coroflex® Blue. Ten debutoval v roce 2004 jako jeden z nejtenčích stentů (podle síly stěny) na trhu. V září 2006 byl pak uveden na trh Coroflex® Please, první lékový stent naší společnosti (drug-eluting stent = stent uvolňující léky, obvykle s antiproliferačním účinkem). Koncern B. Braun nyní nabízí kompletní sortiment koronárních stentů.   

Zajímavosti

V současné době je nejpopulárnějším výrobkem této řady stent Coroflex® Blue, nicméně „originální“ stent Coroflex® se vyrábí dále a v poslední době byl schválen pro použití v Japonsku (březen 2009). To svědčí o mimořádných vlastnostech tohoto výrobku, zejména pokud vezmeme v úvahu jeho krátkou životnost. 

Vloni  přišla firma B. Braun na trh s dalším ojedinělým stentem Coroflex® Blue Ultra určeným pro ošetření lézí koronárních cév o malém průměru, který se vyznačuje extrémní flexibilitou. Nový stent má nejtenčí strut na světě.

Design

Typický design stentů Coroflex® se vyznačuje zejména flexibilními středovými spoji, které lze volně ohýbat kolem jejich vlastní osy, a stent je tak možné ideálně přizpůsobit geometrii cévy. Osvědčení
CE (Conformité Européenne) získal stent v červenci 1998.

Fakta & čísla

Již v prvním roce distribuce se prodalo sedmnáct tisíc stentů. Od té doby bylo na celém světě implantováno více než 800 000 stentů Coroflex®. Coroflex® Blue byl s 62 764 prodanými kusy nejlépe prodávaným stentem v Německu v roce 2008. Konstrukce stentů Coroflex® se tak stala základem úspěchu a růstu divize Aesculap - Vascular Systems. Obchodní značka Coroflex® přináší zákazníkům
i nadále jedinečný prospěch.

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory