Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Přístavba pavilonu akutní medicíny a porodnice v Táboře

25. Březen 2009

Přístavba pavilonu akutní medicíny a porodnice v Táboře

6. ledna 2009 byl slavnostně otevřen nový pavilon akutní medicíny a porodnice v Nemocnici Tábor. Vybavení pavilonu zdravotnickými technologiemi zajišťovala investiční divize společnosti B. Braun Medical.

6. ledna 2009 byl slavnostně otevřen nový pavilon akutní medicíny a  porodnice v Nemocnici Tábor. Nová budova je dvoupatrová a je propojena se stávajícím areálem nemocnice. V přízemí je zřízeno oddělení ARO a urgentní příjem s přístupem pro sanitní vozy. Dále je zde vstupní hala, kde najdeme zázemí chirurgických a ortopedických ambulancí, které budou primárně ošetřovat akutní stavy. Vedle ambulancí a oddělení ARO je v nové budově také porodnice. V průběhu posledních pěti let vzrostl počet porodů prakticky na dvojnásobek a křivka má každým rokem vzrůstající tendenci. Proto se u lůžek šestinedělí stávající kapacita osmnácti lůžek zvýší na dvaadvacet. Celá budova je řešena jako bezbariérová. Pro přepravu do patra je zřízen osobní výtah, bezbariérové jsou též lůžkové pokoje pro rodičky, hygienická zařízení a další prostory.

Pavilon akutní medicíny a porodnice v Nemocnici TáborPavilon akutní medicíny a porodnice v Nemocnici TáborNový pavilon byl vybudován díky dvěma dotacím z Regionálního operačního programu ve výši více než 110 milionů korun. Dalšími financemi podpořil projekt Krajský úřad jako zřizovatel nemocnice.

Vybavení pavilonu zdravotnickými technologiemi zajišťovala investiční divize společnosti B. Braun Medical. Projekt odstartoval v květnu 2008 revizí stávající projektové dokumentace a zahájením konzultací s nemocnicí, které se týkaly plánovaného rozmístění jednotlivých oddělení, místností a přístrojového vybavení. V průběhu června došlo k revizi medicinálních plynů. Po jejím skončení začala realizační fáze „výstavbou“ medicinálních plynů ve spolupráci se sdružením stavebních firem Hochtief - Mane, které zajišťovaly celou stavbu. V této fázi již muselo být rozhodnuto o rozmístění přístrojů, plánovaných elektrorozvodů, odpadů a vybavení v jednotlivých místnostech. V průběhu stavby docházelo k drobným úpravám po konzultacích s jednotlivými odděleními a vedením nemocnice.

19. prosince 2008 byly stavba a převážná většina technologií a vybavení předány nemocnici, která 6. ledna 2009 zahájila provoz. Kompletní dokončení vybavení nemocnice je plánováno do 31. března 2009.

  • Celková výše rozpočtu stavby: 148 869 109 Kč
  • Celková výše rozpočtu zdravotní technologie: 46 214 193 Kč
  • Financování: dotace z ROP NUTS II jihozápad a zřizovatel
  • Datum zahájení celého projektu: 1. 11. 2007
  • Datum ukončení celého projektu: 31. 3. 2009
  • Realizace stavby: sdružení Hochtief - Mane
  • Dodavatel zdravotní technologie: B. Braun Medical
Vojmír Matěcha
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun