Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Perfusor® Space - stavať na tradíciách

18. Říjen 2011

Perfusor® Space - stavať na tradíciách

Názov produktu, ktorý sa používa už 60 rokov, je dôkazom toho, že produkt prerazil na trhu a je dlhodobo úspešný. V prípade lineárneho dávkovača Perfusor® o tom nikto nepochybuje. Názov Perfusor® sa v odbornej verejnosti často používa ako synonymum pre lineárny dávkovač, podobne ako „braunyla“ pre periférnu kanylu. Udržať si dosiahnutú pozíciu taký dlhý čas znamená pre výrobcu veľkú výzvu a záväzok. Prístroj musí byť moderný, spoľahlivý, inovatívny, cenovo dostupný, obľúbený. Preto ani najnovšia generácia Perfusor® Space by napriek svojej obľúbenosti nemala zaspať na vavrínoch, ale stále prinášať nové možnosti.

Čo prináša nový softvér J?

Áno, je to tak. Za nie dlhý čas svojej existencie aktuálne prichádza softvér pod písmenom „J“. Každé písmeno predstavuje doplnenie vlastností prístroja o nové funkcie. Tak ako s úžasom pozorujeme neuveriteľne rýchly progres v oblasti informačných technológií, vývoj sa, samozrejme, nezastavil ani u „infúz­nych“ počítačov, ako možno smelo pomenovať pumpy Space. Treba povedať, že výrobca novými funkciami reaguje aj na špecifické požiadavky užívateľov, ktorí takto prispievajú svojimi nápadmi, pričom posúvajú hranice využiteľnosti pumpy ďalej. Ponúkaná univerzálnosť použitia znamená aj elimináciu zbytočných nákupov „špecializovaných“ jednoúčelových prístrojov. Zrekapitulujme si, čo všetko dávkovač dokázal už v predošlej verzii softvéru H.

Perfusor® Space v sebe zahŕňa okrem techniky (hardvér) aj terapeutický rozmer (softvér):   

 • režim štandardného lineárneho dávkovača - pre neonatológiu aj dospelých pacientov,
 • možnosť použitia striekačiek objemov: 2/3, 5, 10, 20, 50/60   ml rozličných výrobcov,
 • samostatné použitie púmp alebo v integrácii v dokovacej stanici,
 • množstvo individuálnych nastavení zohľadňujúcich predstavu užívateľov,
 • použitie v nemocniciach aj v mobilných aplikáciách (sanitka, vrtuľník),
 • PCA (pacientom kontrolovaná analgézia) dostupná vo všetkých pumpách,
 • TCI (target controlled infusion) - automatické podávanie liečiv Propofol® a Remifentanil® (protokoly Marsh, Schnider, Minto),
 • napojenie systému na nemocničný informačný systém,
 • podpora používania čiarového kódu,
 • knižnica liekov zobrazuje a kontroluje povolené hodnoty rýchlostí dávkovania a automatické prepočty,
 • v spojení so Space MRI sú pumpy použiteľné aj v prostredí MRI.

Softvér J prináša nasledujúce najdôležitejšie inovácie:

 • v špeciálnych funkciách pribudli nové terapeutické režimy dávkovania - Nábeh a pokles, Programovací režim, Režim viac­násobnej dávky,
 • softvér nutný pre použitie pumpy v režime SGC (Space Glucose Control) - systém na kontrolu glykémie, Perfusor® Space tam slúži na dávkovanie inzulínu,
 • k softvérovým jazykom bola pridaná slovenčina,
 • úplne nová knižnica liekov,
 • nové jednotky dávky - nanogram (ng), gram (g), mili a kilo units (mIU, kIU), kilokalória (kcal),
 • povrch tela (m2), počítaný podľa Dubois vzorca.

Terapeutické režimy dávkovania

Tieto nové funkcie reagujú práve na požiadavky od užívateľov. Dovoľujú nastaviť špeciálny profil dávkovania pred spustením, čím sa zabezpečia presné požiadavky dávkovania pri špeciálnych terapeutických postupoch a personál sa odbremení od častej manipulácie s prístrojom. Parametre sa nastavujú buď v menu Špeciálne funkcie alebo pre konkrétny liek sa prednastavia v Knižnici liekov. Predstavme si bližšie uvedené možnosti.

(1)Režim Nábeh a pokles (1)

Tento režim možno vhodne použiť vtedy, keď sa má cieľová rýchlosť dosiahnuť postupne, nie okamžite po spustení. Na konci dávkovania taktiež môže rýchlosť dávkovania postupne klesať. Nastaví sa jednoducho čas, ako dlho má trvať postupný nábeh rýchlosti po cieľovú rýchlosť, resp. klesanie na konci dávkovania. Typickým použitím je podávanie parenterálnej výživy (tu sa dá vhodne použiť aj nová jednotka kcal na sledovanie podaného množstva kalórií).

(2)Programovací režim (2)

V tomto režime možno dopredu nastaviť až 12 segmentov dávkovania, pričom každý segment má stanovenú rýchlosť dávkovania a jeho trvanie. Použiť sa môže taktiež v parenterálnej výžive alebo pri podávaní špeciálnych liekov (napr. IVIG - intravenózny imunoglobulín).

Režim viacnásobnej dávky (3)

Ako hovorí samotný názov, v tomto režime sa nastaví striedanie podávania dávok (bolusov) a kontinuálnej rýchlosti. Použitie sa môže nájsť pri podávaní antibiotík, bolus tokolýze, chemoterapii.

(3)Nová knižnica liekov

Knižnica liekov sa úplne zmenila. Hlavnou zmenou je, že v každej pumpe môže byť naraz niekoľko knižníc liekov. Potrebná knižnica sa zvolí po spustení pumpy. Použiteľné je to napríklad vtedy, ak prístroj treba preniesť na iné oddelenie s inou paletou používaných liekov alebo na oddelenie, kde sa liečia súčasne pediatrickí aj dospelí pacienti, pričom každá skupina potrebuje disponovať inými limitmi (pacientsky profil). Maximálne je možné nastaviť 1 200 liekov v 30 kategóriách, 10 pacientskych profilov.

V tomto príspevku sme opisovali lineárny dávkovač Perfusor® Space, ale uvedené možnosti a nové funkcie platia, samozrejme, aj pre infúznu pumpu Infusomat® Space. Tešme sa spoločne na ďalší progresívny vývoj v rodine prístrojov Space. Nabudúce si predstavíme paletu nových softvérových balíkov Space Online Suite.

Ing. Pavol Faix
divízia Hospital Care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče