Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pacientská cesta na principech ERAS

11. Březen 2021

Pacientská cesta na principech ERAS

Jak založit fungující ERAS tým (Enhanced Recovery After Surgery), jaká je role sestry, chirurga, anesteziologa v konceptu ERAS a jaká je správná výživa u velkého chirurgického výkonu – to byla ústřední témata lednového on-line sympozia, které uspořádala Aesculap Akademie společně s Fakultní nemocnicí Brno v návaznosti na několikaletý kolorektální projekt.

Sympozium připravovala řada oborníků ze tří významných nemocnic, a to ERAS sestry Helena Bartošová, Romana Eysseltová a MUDr. Beáta Hemmelová, Ph.D., z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice
Brno, doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, z KARIM 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a MUDr. Jan Fulík z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. 

Zrychlené zotavení po operacích 

ERAS neboli zrychlené zotavení po chirurgickém výkonu je název pro moderní přístup zdravotní péče o chirurgického pacienta, podložený ověřenou praxí a klinickými studiemi. Cílem tohoto programu je snížení operačního stresu, snížení komplikací a rychlejší uzdravení. Důležitou součástí takového komplexního programu je aktivní přístup pacienta, multioborová spolupráce a ucelený postup. 

Sympozium se skládalo ze tří bloků, a to velmi praktických, návodných. V prvním bloku hlavním tématem bylo, jak úspěšně implementovat změny podložené ERAS doporučeními a jak založit fungující multioborový tým, v němž společný pohled může přinést lepší celkové výsledky u elektivních výkonů. 

V druhém bloku pak na řadu přišla praktická doporučení týkající se jednotlivých odborností čili role chirurga, anesteziologa, sestry i pacienta a adherence k ERAS doporučením. Společně jsme prošli například specifi ckou předoperační přípravu, jak zabránit hladovění, specifi ckou premedikaci, kontrolu glykemie a  tělesné teploty, management bolesti − nové techniky analgetizace, prevenci PONV, včasnou vertikalizaci pacienta, bilanci tekutin, a to vše s fokusem na prevenci SSI. „Pacientská cesta“ řeší tyto klíčové faktory.

Pomáhá objasnit, jak interagují či ovlivňují zotavení pacienta, a pomáhá zkrátit pobyt pacienta v nemocnici po operaci. ERAS sestra je pro pacienta průvodcem, podporou a zároveň koordinátorem dobře fungujícího týmu poskytujícího tu nejlepší péči. Třetí blok se věnoval nutrici u velkého chirurgického výkonu, přípravě pacienta a optimalizaci jeho klinického stavu, který má vliv na úspěch celého léčebného procesu (např. malnutrice, kouření, anemie atd.). Děkujeme všem účastníkům našeho sympozia za účast a příjemnou atmosféru, kterou nám i při on-line přenosu pomohli vytvořit. Záznam sympozia „Pacientská cesta na principech ERAS“ bude brzy k dispozici.

Jana Cheníčková
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Žijeme v nelehké době. Řada zdravotníků je dlouhodobě pod vysokým tlakem a mohou trpět syndromem vyhoření. Proto vám přinášíme řadu doporučení a preventivních metod. Je na každém z nás, jak se necháme inspirovat.

11.03.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie připravuje setkání pracovní skupiny pod vedením Mgr. Michala Žmolíka. Setká se supervizní skupina pro lektory simulační medicíny. Mgr. Žmolík nám vysvětlil, co obnáší práce supervizora a s čím konkrétně může lektorům pomoci.

16.10.2020
Aesculap Akademie