Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Nový on-line diagnostický nástroj – Obličková kalkulačka pre lekárov

Ing. Lucie Kocourková

28. Únor 2017

Světový den ledvin

Pri stanovení správneho času odoslania pacienta s obličkovými problémami k nefrológovi pomôže lekárom nová obličková kalkulačka pre odborníkov. Oceniť by ju mohli praktici, diabetológovia alebo urológovia, z ordinácií ktorých sa spravidla najčastejšie dostávajú pacienti do nefrologických poradní a dialyzačných stredísk. „Príliš skorá priama návšteva nefrologického pracoviska je zbytočná, a príliš neskorá nebezpečná. Náš nástroj má lekárom zjednodušiť rozhodovanie, či majú pokračovať v liečbe sami alebo či už bude najvhodnejším riešením poslať pacienta k špecialistovi,“ hovorí vedúca nefrologička dialyzačných centier B. Braun Avitum na Slovensku MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Inšpirácia Obličkovou kalkulačkou pre laikov

Nefrológovia zo spoločnosti B. Braun Avitum, inšpirovaní úspechom obličkovej kalkulačky pre laickú verejnosť, ktorá má za dva roky fungovania už 250 000 návštev, sa rozhodli vytvoriť rovnako užitočný nástroj pre lekárov. „Keď sme pripravovali obličkovú kalkulačku pre laikov, chceli sme prísť s novou formou prevencie. Umožnili sme ľuďom otestovať sa v priebehu niekoľkých minút a zvýšili ich informovanosť o tom, nakoľko patria do rizikovej skupiny potenciálne ohrozenej obličkovými ochoreniami. Vytvorenie nástroja, ktorý odborníkom uľahčí rozhodovanie, či pacientov poslať alebo neposlať na nefrológiu, bolo ďalším logickým krokom. Odkaz na obličkovú kalkulačku pre lekárov možno nájsť na známych stránkach www.oblickovakalkulacka.sk,“ uvádza MUDr. Martin Kuncek, riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK.

 

Kľúčový údaj je hodnota sérového kreatinínu

Súbory testovacích otázok sú tentoraz odborného rázu a žiadajú si napríklad zadanie výsledkov laboratórneho vyšetrenia. Kľúčovým vstupným údajom je okrem informácií o veku a pohlaví pacienta aj hodnota sérového kreatinínu. Táto látka sa tvorí v svaloch pri ich činnosti a za normálnych okolností sa z tela bez problémov vylučuje močom. Pri obličkových ochoreniach sa však zhoršuje schopnosť obličiek čistiť krv od cudzorodých látok a kreatinín sa v krvi hromadí. Vysoká hodnota kreatinínu svedčí o zhoršenom stave obličiek. Kalkulačka rozdelí pacientov na základe odpovedí do troch základných skupín. Niektorí sú po zadaní prvých údajov okamžite zaradení medzi veľmi ohrozených. V tomto momente je test ukončený odporúčaním lekárovi, aby poslal pacienta k nefrológovi. Kým ale nie je jasno, kalkulačka pridáva ďalšie otázky. Najzásadnejšie sa týkajú prítomnosti krvi a bielkovín v moči alebo uvedenia starších výsledkov laboratórnych vyšetrení na porovnanie (ak sú k dispozícii). Výsledkom kalkulačky môže byť odporúčanie odoslať pacienta k nefrológovi, ako aj odporúčanie plánu jeho ďalšieho sledovania v ambulancii vyšetrujúceho lekára, keď ide o hraničné prípady. „Kalkulačka pre laikov bola koncipovaná tak, že všetky odpovede dostávali určitú bodovú hodnotu a na základe celkového súčtu potom vyšlo konkrétne odporúčanie. Obličková kalkulačka pre lekárov je vytvorená na princípe algoritmu. Pri kladnej odpovedi v zmysle potvrdenia rizík sa už ďalej nepýta, ukončí testovanie a odporučí rovno poslať pacienta na špecializované pracovisko. Pri negatívnych odpovediach, teda nepotvrdení určitého rizikového faktora, zhromažďuje ďalšie údaje, aby sa dobrala konkrétneho výsledku,“ opisuje fungovanie kalkulačky jej spoluautor MUDr. Petr Hartl.

 

Stále stúpa počet pacientov, ktorí tzv. z ulice skončia na dialýze

Potrebný vstupný údaj hodnoty kreatinínu v krvi môžu dnes praktickí lekári nechať pacientovi stanoviť v rámci preventívnej prehliadky raz za štyri roky. Získajú ho ale aj z prepúšťacích správ, pokiaľ bol pacient napríklad hospitalizovaný, prípadne z informácií predoperačného vyšetrenia. Nová obličková kalkulačka pre lekárov sa testovala niekoľko mesiacov a je voľne dostupná odbornej verejnosti. „Ide o sofistikovaný nástroj, ktorý praktikom a ďalším špecialistom povie, na koľko percent sú obličky pacienta ešte schopné čistiť krv od odpadových látok. Vystihnúť ten správny moment, keď pacienta treba poslať k nefrológovi, je veľmi dôležité. Zásadné ale je, aby sa ľudia, ktorí majú problémy, vôbec vybrali k svojmu praktickému lekárovi, aby to riešili. Počet pacientov, ktorí sa k nefrológovi vôbec nedostali a rovno potrebujú dialýzu, je stále veľmi vysoký. Nemôžeme potom efektívne zabrániť nezvratným škodám,“ MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

 

Včasná diagnóza pomôže buď vyliečiť obličky, alebo pacientovi umožní kvalitný život i v nemoci

Poškodené obličky nebolia, a tak ľudia nezriedka prichádzajú až po ich zlyhaní. Pritom bez dialýzy sú bezprostredne ohrození na živote. „Ak sa funkcia obličiek včas nenahradí, dochádza k hromadeniu jedovatých látok v tele a rozvratu vnútorného prostredia. To má za následok poškodenie srdca, čriev, popľúcnice, pohrudnice, mozgu a nervového systému. Rovnako dochádza k poruchám zrážania krvi. V takom stave môže pacient upadnúť aj do kómy,“ dodáva MUDr. Monika Alaxinová, CSc. Nie vždy ale ochorenie prichádza potajme a nepozorovane. Niekedy môžu obličky akútne zlyhať pod vplyvom kombinácie nežiaducich faktorov. V takom prípade chorý človek potrebuje dialýzu spravidla len niekoľko týždňov, než sa jeho obličkové funkcie samé obnovia. „Obličky môžu prechodne zlyhať napríklad športovcovi, ktorý si po záťažovom tréningu vezme nejaké nesteroidné analgetiká proti bolesti, povedzme ibuprofén. Z poškodeného svalového tkaniva sa do krvi dostane vyššie množstvo odpadových látok, ktoré by obličky normálne spracovali a vylúčili. Lenže keď sa k tomu pridajú ďalšie látky obsiahnuté v liekoch a športovec je navyše dehydratovaný, obličky mu môžu akútne zlyhať, hoci normálne sú zdravé,“ uzatvára spoluautor kalkulačky MUDr. Petr Hartl.

 

Svetový deň obličiek toho roku pripadá na štvrtok 9. marca

S novou obličkovou kalkulačkou pre lekárov prichádza spoločnosť B. Braun Avitum pri príležitosti osvetovej kampane ku Svetovému dňu obličiek. Ponúka nový užitočný diagnostický nástroj pre lekársku verejnosť a nabáda potenciálnych pacientov k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu. Vo štvrtok 9. marca B. Braun Avitum opäť otvára svoje dialyzačné strediská širokej verejnosti. Ktokoľvek si môže bez objednania nechať vyšetriť obličky. Pri včasnej diagnóze možno minimalizovať následky a chronicky chorým pacientom pridať roky kvalitného života. Adresy pracovísk a ďalšie informácie o preventívnom podujatí: www.svetovydeobliciek.sk

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník