Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nové oddelenie urgentného príjmu má Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

16. Září 2014

Nové oddelenie urgentného príjmu má Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP) si tohto roku pripomína 90. výročie svojho založenia. Je symbolické, že práve v tomto čase naša nemocnica uvádza do života veľkú investíciu do inovácie slovenskej úrazovej chirurgie a poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorá významne zmení kvalitu zdravotníckych služieb poskytovaných obyvateľom celého regiónu.

 Na vybavení šesťposchodového moderného pavilónu sa podieľala i Skupina B. Braun, ktorá dodala zdravotnícke technológie

Slovensko potrebuje inovovať svoje zdravotníctvo, čo však bez výrazných investícií do univerzitných nemocníc z eurofondov nie je možné. Na výstavbu novej budovy urgentného príjmu sa použilo 26,5 mil. eur (z nich 6,5 mil. eur na prístrojové vybavenie) z nenávratného finančného príspevku Operačného prog­ramu Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných nemocníc.

Stojíme na prahu prvej veľkej inovácie v UNLP Košice. Zároveň deklarujeme eminentný záujem vo svojom úsilí pokračovať a uchádzať sa o ďalšiu podporu z eurofondov, konkrétne z Operačného programu výskum a inovácie, ktorá pomôže rozvoju kvality medicínskeho výskumu, v záujme chrániť najvyššiu hodnotu zdravie obyvateľstva,“ povedal riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

Pod jednou strechou nového urgentného pavilónu sú traumatologické ambulancie aj lôžková časť Kliniky úrazovej chirurgie, pracoviská Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a operačný trakt.

V suteréne budovy je technické zázemie, na prízemí sú situované urgentné ambulancie, moderný CT prístroj, röntgenové a ultrazvukové pracovisko. Na prvom a druhom poschodí sú lôžkové oddelenia Kliniky úrazovej chirurgie. Všetky pacientske izby majú vlastné hygienické zariadenia a na každom podlaží je kúpeľňa pre imobilných. Priamo pod heliportom sú umiestnené štyri operačné sály.

Na jednotlivé pracoviská bolo dodaných a nainštalovaných spolu 105 kusov lineár­nych dávkovačov, 71 ks infúznych púmp a 64 ks dokovacích staníc B. Braun Space. Na operačné sály dve laparoskopické zostavy a tri motorové systémy Aesculap. Vysokú úroveň technologického vybavenia jednotlivých pracovísk podčiar­kujú LED diódové operačné svetlá Steris.

128-sliceová počítačová tomografia, umiestnená na prízemí Urgentného pavilónu, predstavuje najmodernejší CT prístroj na Slovensku. Napriek nízkej dávke žiarenia má vysokú rozlišovaciu schopnosť. Okrem klasických, základných CT vyšetrení umožňuje realizovať aj vyšetrenie srdca a všetkých ciev, ako aj rozličné virtuálne vyšetrenia i perfúzie. Týmto moderným CT prístrojom možno vyšetrovať pacientov s hmotnosťou až do 227 kg. 

 

 Pri výstavbe sa použilo

okolo 275 ton oceľových konštrukcií,
asi 312 ton armatúry betónových konštrukcií, 208 betónových stĺpov, 717 ks panelov Spiroll, 1 400 m delta nosníkov a monolitických konštrukcií.

V budove je 760 dverí, z nich 40 na elektropohon, 465 okien a 10 výťahov. Nový urgent má 114 lôžok a 6 expektačných lôžok. V budove je spolu 38 izieb.

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun