Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nefrologické kongresy a semináře

1. Leden 2008

Nefrologické kongresy a semináře

Shrnutí proběhlých akcí v průběhu podzimu 2007 v ČR

Ve dnech 15.-17. září 2007 proběhl v Praze v prostorách hotelu Diplomat Kongres ISBP (Mezinárodní společnost pro očišťování krve). Kongres byl organizován Českou nadací pro léčbu ledvin a Českou nefrologickou společností pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Program se skládal z několika odborných sympozií. Přednášky na prvním sympoziu byly věnovány problematice kalcifikace cévního systému. Sdělení druhého sympozia byla zaměřena zejména na poruchy ultrafiltrace při peritoneální dialýze. Závěr odborného programu patřil perspektivám v očišťování krve. Poměrně velká část programu byla věnována volným diskuzím a samozřejmě nechyběla ani výstava zajímavých posterů.

23. října 2007 se v Muzeu Policie České republiky konal Tréninkový kurz kontinuálních eliminačních metod pro pokročilé (One-day Advanced Training Course CRRT). Blok odborných přednášek zahájil as. MUDr. Tomáš Kotulák, který v působivém projevu hovořil o nových trendech v oblasti dialýzy v intenzivní péči. Velmi přínosná byla sdělení o plazmaferézách a adsorpci plazmy. Nebyly opomenuty ani zkušenosti v antikoagulační léčbě s citrátem sodným.

Nefrologické kongresy a semináře

Péče o dialyzační katetry a jejich zavádění již několik let patří mezi vděčná témata těchto setkání a nebyla opomenuta ani na tomto semináři. Rovněž byly jako vždy hojně diskutovány aspekty týkající se ošetřovatelské péče o pacienty v kritickém stavu. Dále bylo zajímavé sdělení, které se týkalo time managementu při kontinuálních metodách v podmínkách intenzivní péče. V diskuzi se zde narazilo na fakt, že v současné době je nedostatek zdravotních sester, a to právě zejména na odděleních intenzivní péče.

9.-10. listopadu 2007 se v Brně v hotelu International uskutečnil tradiční, již VII. multidisciplinární nefrologický kongres. Bylo jistě přínosem, že kromě odborných témat, která byla zaměřena na hemodialyzační technologie, léky a kvalitu hemodialyzačního ošetření, se do popředí více dostala problematika pacientů. Byla zde velmi diskutována sociální a psychologická podpora pacientů v dialyzačních střediscích. Velmi zajímavé bylo sdělení týkající se bezpečnosti pacientů při hemodialyzační léčbě a ve zdravotnických zařízeních vůbec.

David Vacek, DiS.,
divize B. Braun Avitum

David Vacek, DiS.
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun