Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nefrologické kongresy a semináře

1. Leden 2008

Nefrologické kongresy a semináře

Shrnutí proběhlých akcí v průběhu podzimu 2007 v ČR

Ve dnech 15.-17. září 2007 proběhl v Praze v prostorách hotelu Diplomat Kongres ISBP (Mezinárodní společnost pro očišťování krve). Kongres byl organizován Českou nadací pro léčbu ledvin a Českou nefrologickou společností pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Program se skládal z několika odborných sympozií. Přednášky na prvním sympoziu byly věnovány problematice kalcifikace cévního systému. Sdělení druhého sympozia byla zaměřena zejména na poruchy ultrafiltrace při peritoneální dialýze. Závěr odborného programu patřil perspektivám v očišťování krve. Poměrně velká část programu byla věnována volným diskuzím a samozřejmě nechyběla ani výstava zajímavých posterů.

23. října 2007 se v Muzeu Policie České republiky konal Tréninkový kurz kontinuálních eliminačních metod pro pokročilé (One-day Advanced Training Course CRRT). Blok odborných přednášek zahájil as. MUDr. Tomáš Kotulák, který v působivém projevu hovořil o nových trendech v oblasti dialýzy v intenzivní péči. Velmi přínosná byla sdělení o plazmaferézách a adsorpci plazmy. Nebyly opomenuty ani zkušenosti v antikoagulační léčbě s citrátem sodným.

Nefrologické kongresy a semináře

Péče o dialyzační katetry a jejich zavádění již několik let patří mezi vděčná témata těchto setkání a nebyla opomenuta ani na tomto semináři. Rovněž byly jako vždy hojně diskutovány aspekty týkající se ošetřovatelské péče o pacienty v kritickém stavu. Dále bylo zajímavé sdělení, které se týkalo time managementu při kontinuálních metodách v podmínkách intenzivní péče. V diskuzi se zde narazilo na fakt, že v současné době je nedostatek zdravotních sester, a to právě zejména na odděleních intenzivní péče.

9.-10. listopadu 2007 se v Brně v hotelu International uskutečnil tradiční, již VII. multidisciplinární nefrologický kongres. Bylo jistě přínosem, že kromě odborných témat, která byla zaměřena na hemodialyzační technologie, léky a kvalitu hemodialyzačního ošetření, se do popředí více dostala problematika pacientů. Byla zde velmi diskutována sociální a psychologická podpora pacientů v dialyzačních střediscích. Velmi zajímavé bylo sdělení týkající se bezpečnosti pacientů při hemodialyzační léčbě a ve zdravotnických zařízeních vůbec.

David Vacek, DiS.,
divize B. Braun Avitum

David Vacek, DiS.
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Ačkoliv počet transplantovaných ledvin v roce 2020 klesl v ČR kvůli pandemii koronaviru zhruba o 10 %, Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích hlásí mimořádná čísla. Loni se podařilo v Teplicích připravit a v IKEM následně transplantovat 8 pacientů. „Musím poděkovat jak odvážným pacientům, tak důslednému personálu, že se nenechali Covidem zastavit. Je to nadprůměrný výsledek, který v první řadě zvedá kvalitu života našich pacientů,“ komentuje počet transplantací MUDr. František Švára, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

09.03.2021
Nefrologie