Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Moravská metropole hostila konferenci nemocniční epidemiologie a hygieny

9. Prosinec 2013

Moravská metropole hostila konferenci nemocniční epidemiologie a hygieny

Společnost B. Braun Medical se zúčastnila koncem září 20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena.

Jejím pořadatelem byl SNEH ČLS JEP (Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP). V prostorách FN Brno-Bohunice se již tradičně diskutovalo o aktuálních tématech spojených s nemocniční hygienou. Mezi ta nejdiskutovanější patřila problematika výskytu legionel v nemocničních zařízeních, nozokominální infekce nejen v podmínkách intenzivní péče a také otázka dezinfekce a péče o endoskopické nástroje v součinnosti s vyhláškou č. 306/2012 Sb. Stranou nezůstaly ani oblasti týkající se chřipky a ochrany pacientů a zdravotnických pracovníků.

Předsednictvo odborné společnosti, zástupci hygienických pracovišť i zdravotníci z různých nemocnic se shodli na tom, že takto připravená konference s odborných programem je pro jejich každodenní práci přínosem.

Aleš Chaloupka
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče