Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MARY - Software pro správu a evidenci spotřeby chirurgických šicích materiálů

12. Duben 2010

MARY - Software pro správu a evidenci spotřeby chirurgických šicích materiálů

MARY (zkratka z anglického Magic of Racionality) je první na náš trh uváděný softwarový produkt, který se komplexně zabývá detailní problematikou používání šicích materiálů ve zdravotnictví.

Tento počítačový program byl vyvinut ke správě a evidenci jejich spotřeby a jeho hlavním úkolem je řešení tří základních oblastí:

  • přesná evidence spotřeby šicích materiálů na pacienta,
  • řízení skladového hospodářství šicích materiálů,
  • statistiky a ekonomické analýzy.

Společnost B. Braun Medical se na vývoji tohoto softwaru aktivně podílela a vlastní exkluzivní distribuční práva.

Snadná instalace

Aby bylo možné MARY používat, potřebujete jen počítač s monitorem a čtečku čárových MARY kódů na operačním sále. Program MARY se instaluje v řádu minut, a protože je navržen pro velmi jednoduché, intuitivní ovládání, je rovněž zaškolení personálu velmi rychlé. Pro uživatele je velkou výhodou již implementovaná databáze všech šicích materiálů B. Braun přímo s nabízeným produktem. Databáze je koncipována jako otevřená, seznam tedy lze samozřejmě libovolně doplňovat.

Jednoduchá obsluha

Program se spouští ikonkou MARY na ploše počítače. Po přihlášení uživatele (instrumentářky) se objeví základní menu. Operaci začínáme identifikací pacienta pomocí čárového kódu z jeho náramku (používá-li nemocnice identifikaci pacientů tímto způsobem) nebo vyplněním formuláře základními daty
o pacientovi. Následně se doplní informace o operačním týmu, diagnóze a výkonu. Sál a odbornost jsou nastaveny, i ty je ale možné editovat. V průběhu operace pak tzv. obíhací sestra jen čtečkou čárových kódů načítá spotřebovaný materiál na pacienta, přitom data o druhu materiálu, jehle, ceně atd. jsou okamžitě vidět na monitoru, sestra nemusí používat klávesnici. Vše je optimalizováno tak, aby ji tyto úkony vůbec nezdržely. Kód snímá z každého balení šicího materiálu. MARY ji upozorní na blížící se expiraci materiálu, není tak možné přehlédnout procházející materiál apod. Navíc je zřetelně vidět celková cena spotřebovaného šicího materiálu při probíhající operaci, což vidí i operační tým a nepřímo jej to stimuluje k racionálním úsporám.

Okamžité informace o zásobách a přesné statistiky

Po ukončení operace se spotřeba materiálu na výkon zaeviduje. Uživatel MARY je schopen velmi snadno zpracovávat statistická data o spotřebě podle termínu, sálu, operatéra, diagnózy, typu materiálu, pacienta apod. Odpadá tak nutnost ruční evidence spotřeby šicích materiálů, lepení štítků apod. Všechny změny se automaticky projeví i ve skladovém hospodářství. Pokud na skladě klesne normativ zásob pod stanovenou hladinu, systém sám vytvoří žádanku (objednávku) na doplnění skladu. Okamžitá inventarizace skladu zásob, včetně hlídání expirací materiálu, je samozřejmostí.

Pořízením tohoto softwaru uživatel získává validní prostředek pro jednoduchou, ale zcela přesnou evidenci spotřeby šicích materiálů, a to až na úroveň každého pacienta. Díky těmto datům získá i dříve nedostupné statistiky o průměrné spotřebě na výkon, může srovnávat náklady na diagnózu, ale
i operatéra, a další volitelné variabilní parametry. Informace pro IT a technické čtenáře Program je navržen jako samostatná aplikace s vlastní interní databází nebo s možností připojení na nemocniční informační systém. Uživatel pracuje v operačním systému Windows a ke své práci potřebuje jen standardní počítačové vybavení (PC, notebook), čtečku čárových kódů (nejlépe 2D) a tiskárnu. Pokud si software MARY pořídíte jako samostatnou aplikaci s vlastní integrovanou databází, instalace se provádí přímo na hard disk počítače.

Pokud máte o uvedený software zájem, kontaktujte naše produktové specialisty na šicí materiály, kteří jsou vám schopni uvedený produkt na požádání předvést nebo dohodnout jiné podmínky, jak výhodněji si tento program pořídit.

Ing. Jiří Hammer
divize Aesculap - chirurgie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory