Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Léčba chronických defektů v kožní ambulanci

31. Říjen 2008

Léčba chronických defektů v kožní ambulanci

Problematika chronických ran je v posledních letech jedním z častých témat seminářů pro laickou i odbornou veřejnost. Právě onemocnění žilního systému, kdy tyto projevy shrnujeme pod pojmem „chronická žilní nebo venózní insuficience“, patří k nejrozšířenějším poruchám zdraví. Odhaduje se, že to jsou především bércové vředy, které v kožních a chirurgických ambulancích převažují.

Se svými dotazy z oblasti léčby chronických defektů v kožní ambulanci jsem oslovila primáře kožního oddělení MUDr. Jiřího Horažďovského, Ph.D., z Nemocnice v Českých Budějovicích.

Pane primáři, s jakými chronickými defekty se nejčastěji setkávají lékaři ve Vaší ambulanci?

V posledních letech jsou to především chronické bércové vředy, které nebyly úspěšně léčeny v ordinacích praktických lékařů, kde stále převažují klasické obvazové materiály a postupy nad moderními terapeutickými materiály. Nedovolím si říci, že to je nedostatek informací a zkušeností s materiály na tzv. vlhké hojení ran, ale spíše se jedná o omezení v podobě čekání na schválení těchto materiálů revizním lékařem.

Myslíte si, že odstranění této administrativní zbytečnosti v podobě tzv. „Z“ by bylo pro pacienty přínosem?

Určitě, protože by odpadlo přibližně deset dnů čekání na schválení revizního lékaře a pacient by dostal to, co potřebuje, již při první návštěvě ambulance.

Některá pracoviště bohužel stále zastávají názor, že jsou tyto moderní terapeutické materiály finančně velmi nákladné.

To je zase jen jeden úhel pohledu, protože se musíme podívat na stav defektu, vybraný druh materiálu a cenu za celou délku léčby. Pokud se podíváme pouze na jednotkovou cenu za balení, může se nám tento druh léčby zdát drahý, což je případ např. materiálů se stříbrem. V úvahu ale musíme brát to, jaký materiál se stříbrem jsme si vybrali, co umí, jaká je frekvence mezi jednotlivými převazy a za jak dlouho bude léčba úspěšná.

V případě bércových vředů žilní etiologie nesmíme zapomínat, že pro úspěšnost léčby je zapotřebí i kompresivní terapie. A ta mnohdy zcela chybí nebo se provádí nedostatečně.

MUDr. Jiřího Horažďovského, Ph.D.MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.Občas se setkáváme s informacemi, že kožní oddělení dávají přednost spíše klasické terapii a o moderní materiály příliš nestojí. Jak je to v Českých Budějovicích?

Je to možné, ale dovolím si konstatovat, že ne zcela výstižné. Každé pracoviště projde určitým vývojem a nelze se bránit moderním metodám. I když slovo moderní v tomto případě znamená aktivní používání materiálů na vlhké hojení ran v České republice více než deset let.

Jak se k Vám tyto materiály dostávají?

O materiálech se dozvídáme od obchodních zástupců farmaceutických společností nebo se sami informujeme na internetu, seminářích, tuzemských i zahraničních kongresech.

Informací je mnoho, a proto je potřeba především se s těmito materiály naučit správně pracovat a aplikovat je ve vhodné fázi procesu hojení. Musíme brát ale v úvahu, že některé defekty vznikají z důvodu malnutrice, dehydratace, změn v hlubokém žilním systému či jiných a jsou prakticky nezhojitelné. V tomto případě se snažíme alespoň o zlepšení kvality života pacientů.

Pokud bychom se vrátili k problematice bércových vředů a moderním materiálům, ráda bych se zeptala, které z těchto materiálů máte zařazeny ve své ambulanci?

Nejdůležitějším kritériem pro výběr těchto materiálů je především jejich schopnost odsávat exsudát z granulujících a secernujících defektů, který bývá dost často živnou půdou pro mikroorganismy a rozvoj biofilmu. Volíme proto takové materiály, které toto zvládnou a jejich převazy lze zvládnout i v domácím prostředí. To znamená, že volíme materiály s možností prodloužených intervalů mezi jednotlivými převazy.

Mohl byste zmínit nějaký konkrétní materiál?

Právě pro secernující defekty jsou výborné materiály na bázi alginátů a polyuretanových pěn nebo polyuretanových pěn se stříbrem. Právě materiály se stříbrem se v posledních letech staly velmi oblíbenými v případě infikovaných a povleklých chronických ran. Pokud dojde k vyčištění spodiny rány, aplikujeme tyto materiály až do fáze epitelizace.

Z posledních zkoušených bych mohl zmínit Askina® Calgitrol Ag, který je kombinací alginátové matrix se stříbrem a polyuretanové pěny a který je pro nás u bércových vředů jedinou správnou možností volby.

Pane primáři, děkuji Vám za rozhovor.

Mgr. Romana Mrázová, Ph.D.
divize OPM

 

Více informací o produktu:

Romana Mrázová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V naší ambulanci hojení ran na Interním oddělení Strahov zvoní velmi často telefon s prosbou o konzultaci v postupu a výběru terapeutických materiálů u pacientů s různými typy ran. Volají lékaři, kolegyně z různých lůžkových oddělení nebo sestry z domácí péče. Délka hovoru se odvíjí podle toho, zda jde o problém nemocného na standardním lůžkovém oddělení nebo zda je nemocný umístěn na některém oddělení intenzivní péče.

15.11.2017

Jedním z faktorů, který může kladně ovlivnit rozhodnutí ošetřujícího, kromě léčebného účinku, je i aplikační forma. Mgr. Markéta Koutná z KARIM a Interního oddělení Strahov představuje vlastnosti a výhody Argogen spraye.

21.12.2015
Drenáže ran

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče